Mobilgear 600 XP 150

Oleje przekładniowe

Mobilgear 600 XP 150

Seria Mobilgear 600 XP to oleje przekładniowe o najwyższej jakości i wyjątkowej odporności na skrajne naciski oraz nośności, przeznaczone do stosowania we wszystkich rodzajach przekładni zamkniętych z układami smarowania obiegowego lub rozbryzgowego. Serię Mobilgear 600 XP zaprojektowano, aby wyprzedzać zmieniające się potrzeby technologii przekładni. Trendy w projektowaniu technologii skrzyni biegów zmierzają ku zmniejszaniu jednostek o podobnej przepustowości. Ten wzrost gęstości mocy nakłada zwiększone wymagania na oleje przekładniowe. Formulacje olejów serii Mobilgear 600 XP opracowano, aby sprostać tym obciążeniom poprzez zapewnienie dodatkową ochronę przekładni, łożysk i uszczelnień.

Formulacje olejów serii Mobilgear 600 XP opracowano, aby chronić zęby przekładni przed zużyciem na najwcześniejszych etapach. Mikroskopijne zużycie, zwane mikrowżerami, może prowadzić do znacznego uszkodzenia zębów przekładni. Seria Mobilgear 600 XP przekracza wymagania branżowe w zakresie ochrony łożysk przed zużyciem. W istocie seria Mobilgear 600 XP zapewnia nawet 15-krotnie lepszą ochronę przed zużyciem mierzoną w standardowym teście FAG FE 8. Zrównoważona formulacja serii Mobilgear 600 XP może zapewnić maksymalną ochronę przed zużyciem i korozją, zachowując kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami uszczelnień skrzyni biegów. Mobilgear 600 XP przyczynia się do zachowania szczelności uszczelnienia skrzyni biegów, zapobiegając w ten sposób wyciekom oleju i powstrzymując zanieczyszczenia. Chroniąc koła zębate, łożyska i uszczelnienia, Mobilgear 600 XP może poprawić niezawodność sprzętu i zwiększyć wydajność.

Oleje serii Mobilgear 600 XP zaleca się do stosowania w przemysłowych zamkniętych przekładniach zębatych czołowych, śrubowych i stożkowych ze smarowaniem cyrkulacyjnym lub rozbryzgowym, pracujących przy temperaturach oleju do 100ºC. Szczególnie nadają się do przekładni pracujących pod znacznymi lub udarowymi obciążeniami. Oleje Mobilgear 600 XP są także powszechnie stosowane w przekładniach okrętowych. Mogą być również stosowane w zastosowaniach innych niż przekładnie, w tym wysoko obciążonych i wolnoobrotowych łożyskach ślizgowych i tocznych.

Właściwości i zalety

Produkty z serii Mobilgear 600 XP to czołowi przedstawiciele przemysłowych środków smarnych marki Mobil, które słyną z innowacyjności i ogólnej wysokiej jakości Te produkty na bazie olejów mineralnych zaprojektowano, jako wysokiej jakości przemysłowe oleje przekładniowe spełniających najnowsze standardy branżowe i charakteryzujące się dużą wszechstronnością zastosowań do smarowania szerokiej gamy urządzeń przemysłowych i okrętowych.

Seria produktów Mobilgear 600 XP oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza ochrona przed przekładni przed zużyciem mikrowżerowym

Mniejsze zużycie przekładni i łożysk, a więc mniej nieoczekiwanych przestojów

Mniej wgnieceń odłamków powstających skutkiem zużycia

Do 22% poprawy trwałości łożysk, a więc zmniejszenie kosztów wymiany i zwiększenie wydajności

Lepsza ochrona łożysk przed zużyciem

Dłuższa trwałość łożysk, co skutkuje wyższą produktywnością

Znakomita kompatybilność z wieloma materiałami uszczelnień

Mniej wycieków, zużycia oleju i wnikania zanieczyszczeń, co przyczynia się do zmniejszenia konserwacji, zwiększenia niezawodność skrzyni biegów i zwiększenia wydajności.

Doskonała odporność na utlenianie i degradację cieplną

Przyczynia się do wydłużenia trwałości środka smarnego przy zmniejszeniu kosztów środka smarnego i smarowania oraz skróceniu czasu przestojów planowych.

Wysoka odporność na tworzenie się szlamu i osadów

Czystsze systemy i mniej konserwacji

Szeroki zakres zastosowań

Zmniejszenie liczby wymaganych środków smarnych ze względu na szeroki zakres zastosowań, co prowadzi do obniżenia kosztów zakupu i magazynowania oraz zmniejszenia niebezpieczeństwa użycia niewłaściwego smaru

Optymalna odporność na rdzewienie i korozję stali oraz korozję miedzi i stopów metali miękkich

Doskonała ochrona części maszyn, przy zmniejszonych kosztach konserwacji i napraw

Odporność na pienienie i tworzenie emulsji

Skuteczne smarowanie i bezproblemowa eksploatacja przy zanieczyszczeniu wodą lub w urządzeniach podatnych na spienianie oleju

Zastosowania

Oleje Mobilgear 600 XP nadają się do wielu różnorodnych zastosowań przemysłowych i okrętowych, zwłaszcza w przekładniach zębatych czołowych, śrubowych, stożkowych i ślimakowych. Do specjalnych zastosowań należą:

    •  Przekładnie przemysłowe przenośników, mieszadeł, suszarek, wytłaczarek, wentylatorów, mikserów, pras, rozdrabniaczy, pomp (w tym pomp do szybów naftowych), przesiewaczy, wytłaczarek i innych zastosowania o dużych obciążeniach

    •  Przekładnie okrętowe, w tym napędu głównego, wirówek, urządzeń pokładowych, takich jak wciągarki, windy kotwiczne, dźwigi, przekładnie, pompy, windy i łożyska nośne steru.

    •  Zastosowania nie-przekładniowe, w tym sprzęgła wałów, śruby i silnie obciążone łożyska ślizgowe i toczne pracujące z niską prędkością

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące dopuszczenia:

68

100

150

220

320

460

680

Flender

 

 

X

X

X

X

 

Renk B19828 300

 

X

 

 

 

 

 

Renk B19828 400

 

 

X

 

 

 

 

Renk B19828 600

 

 

 

X

 

 

 

SEW Eurodrive

 

 

X

X

X

X

X

ZF TE-ML 04F

 

 

 

X

 

 

 

ZF TE-ML 04H

 

X

X

 

 

 

 

ZF TE-ML 27

 

X

X

X

X

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-F16

X

X

X

X

X

X

 

Ol.turbinowe wg China GB 5903-2011, L-CKC

 

 

 

 

 

 

X

Ol.turbinowe wg China GB 5903-2011, L-CKD

 

X

X

X

X

X

 

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024)

 

 

 

 

 

 

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024)

X

X

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

68

100

150

220

320

460

680

Klasa lepkości

ISO VG 68

ISO VG 100

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Korozja na miedzi, 3 godz., 100ºC, [ocena], ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,88

0,88

0,89

0,89

0.9

0.9

0,91

EP Properties, Timken OK Load, [lb], ASTM D2782

65

65

65

65

65

65

65

Deemulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401

30

30

30

25

25

30

30

Test zużycia FE8, Zużycie rolek V50, [mg], DIN 51819-3

2

2

2

2

2

2

2

Test FZG Mikropitting, Obciążenie zacierające, Stopień, FVA 54

 

10

10

10

10

10

10

Test FZG Mikropitting, Klasa GFT, [Stopień], FVA 54

 

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

 

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

230

230

240

240

240

285

Odporność na pienienie, I sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, II sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Test 4-kulowy, Wskaźnik zużycia, [kg], ASTM D2783

47

47

47

48

48

48

48

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2783

200

200

250

250

250

250

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,8

11,2

14,7

19,0

24,1

30,6.

39,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

100

150

220

320

460

680

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

-24

-24

-24

-24

-15

-9

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

101

97

97

97

97

96

90

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx