Mobilgrease XHP 222 Special

Smary serii Mobilgrease XHP™ 220  to smary z zagęszczaczami na bazie kompleksu litowego gwarantujące wydłużony czas pracy. Produkty są przeznaczone do pracy w różnych zastosowaniach oraz w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Skład tych produktów został tak przygotowany, aby przewyższyć produkty konwencjonalne poprzez zastosowanie najnowszej technologii produkcji kompleksu litowego. Są one opracowane z myślą o doskonałym działaniu w wysokich temperaturach, przy znakomitej przyczepności, stabilności strukturalnej i odporności na zanieczyszczenie wodą. Smary te charakteryzują się wysokim poziomem stabilności chemicznej i oferują bardzo dobrą ochronę przed rdzą i korozją. Charakteryzują się wysoką temperaturą kroplenia, a maksymalna zalecana temperatura eksploatacji dla produktów tej serii to 140ºC (284°F). Produkty serii Mobilgrease XHP 220 są dostępne w klasach NLGI 00, 0, 1, 2 i 3, w klasie lepkości oleju bazowego ISO VG 220.

 

Smary serii Mobilgrease XHP 220 zostały zaprojektowane do pracy w aplikacjach przemysłowych, motoryzacyjnych, w budownictwie i gospodarce morskiej. Ich właściwości sprawiają, że idealnie nadają się do eksploatacji w trudnych warunkach, w tym do pracy w podwyższonych temperaturach, obecności wody, obciążeniach udarowych i przy wydłużonych okresach pomiędzy kolejnymi przesmarowaniami. Mobilgrease XHP 222 Special z dodatkiem dwusiarczku molibdenu w ilości 0.75% jest smarem na ekstremalne naciski, dzięki czemu zapewnia ochronę przeciwzużyciową w tych i w innych warunkach, w których może dojść do utraty ciągłości filmu smarnego.

 

Właściwości i zalety

Smary Mobilgrease XHP 220 są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałej wydajności podczas pracy. Smary Mobilgrease XHP 220 to wysokiej jakości smary opracowane przez współpracy technologów od formulacji i poparte personelem wsparcia technicznego na całym świecie.

 

Kluczowym czynnikiem nadającym smarom Mobilgrease XHP 220 doskonałą przyczepność i spoistość oraz zapewniającym wysoką temperaturę kroplenia jest technologia opracowana w naszych laboratoriach badawczych i zaadaptowana w naszym współczesnym procesie produkcyjnym. W produktach tych zastosowano specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałą odporność na utlenianie, odporność na rdzę i korozję, odporność na wodę oraz ochronę przeciwzużyciową i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (dodatki EP).  Seria produktów Mobilgrease XHP 220 oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała odporność na wymywanie wodą i spryskiwanie

Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony, nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody

Znakomicie przylegająca i spoista struktura

Doskonała przyczepność smaru pomaga zredukować wycieki i przedłużyć okresy pomiędzy przesmarowaniami przy zmniejszeniu nakładów środków na obsługę

Doskonała odporność na rdzę i korozję

Ochrona smarowanych części, nawet w niesprzyjających wilgotnych warunkach pracy

Bardzo dobra odporność na degradację termiczną, ochrona przed utlenianiem, degradacją strukturalną w wysokich temperaturach

Przyczynia się do wydłużenia eksploatacji smaru i lepszej ochrony łożysk w wysokich temperaturach, pomagając zmniejszyć koszty konserwacji i wymian smaru

Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (EP)

Niezawodna ochrona smarowanego sprzętu, nawet w warunkach dużego tarcia ślizgowego, z możliwością przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu i skrócenia czasu nieprzewidzianych przestojów

Szeroka gama zastosowań

Oferuje możliwość konsolidacji zapasów i redukcji kosztów magazynowych

 

Zastosowania

Smary Mobilgrease XHP 220 mogą być stosowane w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich niebieska barwa umożliwia łatwą weryfikację aplikacji smaru:

 

Smary Mobilgrease XHP 005 i 220 to smary o bardziej miękkiej konsystencji, nadające się do pracy w wysokich temperaturach, rekomendowane przez ExxonMobil do stosowania w centralnych systemach smarowania, do smarowania przekładni i wszędzie tam, gdzie istotna jest dobra pompowalność w ekstremalnie niskich temperaturach.

 

Mobilgrease XHP 221 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i do maszyn rolniczych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami w niskich temperaturach.

 

Mobilgrease XHP 222 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i do maszyn rolniczych. Ze względu na swoją dobrą przyczepność smar ten pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

 

Mobilgrease XHP 223 jest zalecany przez ExxonMobil do aplikacji, gdzie wymagane są dobre właściwości wysokotemperaturowe i odporność na wycieki. Jest on zalecany szczególnie do smarowania łożysk kół samochodów ciężarowych pracujących w ciężkich warunkach oraz do smarowania łożysk tocznych narażonych na wstrząsy i wibracje, jak również do pracy w warunkach, gdzie przy wyższych prędkościach wymagany jest smar o wyższej konsystencji.

 

Mobilgrease XHP 222 Special z dodatkiem 0,75% dwusiarczku molibdenu jest smarem koloru szarego, zalecanym przez ExxonMobil do stosowania w umiarkowanie obciążonych aplikacjach przemysłowych, do smarowania elementów podwozia i w sprzęcie rolniczym. Znajduje on też zastosowanie w sworzniach zaczepowych, przegubach uniwersalnych, obrotnicach siodłowych i w siłownikach łyżek.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

220

221

222

Fives Cincinnati P-64

 

 

X

Fives Cincinnati P-72

 

X

 

Fives Cincinnati P-79

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

220

221

222

DIN 51825:2004-06 KP 1 N -20

 

X

 

DIN 51825:2004-06 KP 2 N -20

 

 

X

NLGI HPM+WR

 

 

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

005

220

221

222

222 Special

223

Klasa NLGI

00

0

1

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 3

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor, Wygląd

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Szaro-czarny

Ciemnoniebieski

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D4048

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

 

260

275

290

290

290

Test 4-kulowy, wskaźnik zużycia, [kgf], ASTM D2596

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

315

315

315

400

315

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Zawartość MoS2, [%wag.], Obliczony

 

 

 

 

0,75

 

Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia, 100 godz., [kPa], ASTM D942

35

35

35

35

35

35

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

415

370

325

280

280

235

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

 

0

0

0

0

0

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Test Timken, Obciążenie, lb, ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

220

220

220

220

220

220

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

94

94

94

94

94

94

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, [%wag]., ASTM D4049

 

 

15

10

10

10

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag]., ASTM D1264

 

 

8

5

5

5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx