W skład serii Mobilgrind wchodzą nie plamiące oleje mineralne przeznaczone do szlifowania i ostrzenia konwencjonalnego i przy wysokich prędkościach, w szerokim zakresie materiałów i operacji. Wysokiej jakości oleje bazowe i system wyselekcjonowanych dodatków oferują klarowne, niskomgłowe i bezzapachowe działanie obejmujące smarowanie i chłodzenie w obróbce metali, przyczyniające się do poprawy środowiska pracy. Produkty Mobilgrind zostały opracowane z myślą o zapobieżeniu plamienia rur wykonanych ze stopów metali kolorowych i z miedzi, które często wchodzą w skład układów obiegu oleju w szlifierkach. Oleje Mobilgrind łatwo oddzielają się od oszlifowanych opiłków i komponentów, co pomaga redukować ich aglomerację powodującą opory przepływu oraz redukować odpady. Oleje te łatwo się filtrują co wpływa na podwyższenie dokładności wykończenia detali. Seria Mobilgrind nie zawiera dodatków cynku, chloru ani innych składników, które mogłyby wymagać specjalnych procedur utylizacyjnych.

Seria Mobilgrind może być używana zarówno w scentralizowanych układach jak i w indywidualnych obrabiarkach.

Mobilgrind 13 jest przeznaczony do mało obciążonego honowania i wykańczania powierzchniowego szerokiego zakresu stali i innych stopów. Jest to klarowny olej o niskiej lotności, który przyczynia się do polepszenia warunków środowiska pracy. Mobilgrind 13 może też być używany jako płyn dielektryczny przy obróbce elektroiskrowej (EDM).

Mobilgrind 14 został opracowany do lekko obciążonego szlifowania cylindrów i powierzchni ze stali węglowej i stopów stali. Zbudowany z wysokojakościowych dodatków i olejów bazowych, pozwala na ograniczenie tworzenia mgły olejowej i utrzymanie lepkości w obszarze skrawania dzięli czemu Mobilgrind 14 przyczynia się do zachowania dokładności w szlifowaniu precyzyjnym. Niska lepkość tego produktu pomaga w szybkim wydzielaniu się opiłków z oleju w odstojnikach i filtrowaniu oleju do ponownego wykorzystania w układach obiegowych.

Mobilgrind 24 jest produktem przeznaczonym do średnio obciążonego honowania i szlifowania stali o różnej twardości. Szczególnie dobrze sprawdza się we wstępnym i wykończeniowym szlifowaniu żyletek oraz w układach obiegowych o dużej pojemności, w których stosowana jest filtracja ciągła.

Mobilgrind 26 jest olejem do średnio i niskoobciążonych operacji, o niskiej lepkości, przeznaczonym do szlifowania wykończeniowego hartowanej stali innych stopów stali węglowej. W skład Mobilgrind 26 wchodzą wysoko rafinowane oleje bazowe o wysokim współczynniku lepkości, dzięki czemu produkt ten zapewnia równomierną lepkość w obszarze skrawania, przyczyniając się do dobrej penetracji i sprawnego usuwania opiłków z obszaru obróbki. Może być też używany do nisko obciążonych operacji obróbczych, w których wymagany jest produkt o niskiej lepkości i małym wytwarzaniu mgły olejowej.

Mobilgrind 36 to produkt do średnio/ciężko obciążonych zastosowań przeznaczony do honowania wykończeniowego stali hartowanej. Charakteryzuje się on doskonałą zwilżalnością, co zapobiega przypalaniu i utrzymuje w czystości tarcze ścierne. Opracowany z wysokiej jakości olejów bazowych o niskiej lepkości, doskonale sprawdza się w szlifowaniu wykończeniowym precyzyjnych przekładni, osi i w innych zastosowaniach, które wymagają wysokiego stopnia precyzji.

Mobilgrind 37 jest przeznaczony do średnio/ciężko obciążonego szlifowania profilowego, jak na przykład szlifowanie żłobkowo-rowkowe przez wiercenie i frezowanie. Produkt ten pomaga zmniejszyć plamienie rowków w warunkach wysokoobrotowych. Może też być używany jako płyn hydrauliczny w obrabiarkach do szlifowania rowków, gdzie wzajemne zanieczyszczenie płynu hydraulicznego mogłoby mieć wpływ na operacje szlifowania.

 

Właściwości i zalety

WłaściwościPotencjalne korzyści
Małe wytwarzanie mgły olejowej i neutralny zapachPolepsza warunki w środowisku pracy i zmniejsza zużycie produktu
Wysoki stopień filtrowalnościZmniejsza zużycie produktu i zwiększa precyzję wykończenia powierzchniowego
 Łatwo oddziela się od opiłkówZmniejsza zużycie produktu i upraszcza utylizację opiłków
Klarowny i bez zawartości chloruLepsza widoczność przedmiotu obrabianego i łatwość utylizacji

Specyfikacje i zatwierdzenia

Seria Mobilgrind posiada zatwierdzenia następujących producentów:131424263637
KAPP GMBH----X-

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgrind131424263637
Masa właściwa, kg/l 0,83 0,780,830,790,80 0,82
Color ASTM D15001.51.08121
Lepkość ASTM D445      
cSt w temp. 40°C 4 671215 20
cSt w temp. 100°C 22,53,02,054,0
Temp. zapłonu, ASTM D 92, °C (°F), min120150130170180200
Korozja na miedzi, ASTM D 130, po 3 godz. w temp. 100°C, maks. 1B1B1B1B1B
Wytrzymałość dielektryczna, kv28     

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.