Mobilmet 424

Wysokiej jakości oleje do średnio-obciążonych operacji skrawania, nie działające korodująco na miedź

Seria produktów Mobilmet 420 to wysokiej jakości wielofunkcyjne oleje do obróbki skrawaniem, które nie zawierają chloru, nie plamią i nie korodują. Są one przeznaczone do użytku w nisko do średnio obciążonych operacjach skrawania i mogą być również wykorzystywane jako smary do obrabiarek oraz w nisko obciążonych układach hydraulicznych. Zostały opracowane przy zastosowaniu wysokiej jakości olejów bazowych i wyselekcjonowanych dodatków, aby zapewnić wysoką wydajność obróbki metali żelaznych i kolorowych w szerokim zakresie warunków. Oleje te są przezroczyste z jasnym zabarwieniem, co pozwala na dobrą widoczność obszaru roboczego. Oleje Mobilmet 420 zostały opracowane z myślą o zapobieżeniu obecności rozpylonego oleju w pobliżu obrabiarki.

Oleje serii Mobilmet 420 są odporne na pienienie nawet w warunkach wzmożonego rozprysku, co pozwala na zapewnienie doskonałych warunków działania układu smarowania obrabiarki. Dzięki niskim temperaturom płynięcia i wysokiemu współczynnikowi lepkości oleje te nie są trudne do pompowania w niskich temperaturach i zapewniają właściwą wytrzymałość filmu olejowego w pracujących na wysokich obrotach łożyskach tocznych obrabiarek.

 

Własności i zalety

Poza wykorzystaniem w obróbce maszynowej oleje serii Mobilmet 420 mają wielofunkcyjny charakter, co przyczynia się do redukcji problemów związanych z wzajemnym zanieczyszczeniem płynów i wpływa na ulepszenie produkcji i mniejszą liczbę odrzutów. Oleje te zostały opracowane z użyciem bezchlorowych dodatków, zmniejszając tym samym wpływ na środowisko przy utylizacji i wyciekach. Seria olejów Mobilmet 420 kontroluje formowanie się osadów i chroni obrabiarkę przed zużyciem. Zapewniają też lepsze wykończenie powierzchni, co może wyeliminować konieczność toczenia wykończeniowego lub formowania przed szlifowaniem.

Do własności i potencjalnych zalet produktów serii Mobilmet 420 należą:

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Doskonale sprawdzają się przy obróbce Zwiększona produkcja dzięki większej trwałości maszyn i krótszym przestojom na zmianę narzędzi i obciąganie ściernic.
  Lepsze wykończenie powierzchni i większa dokładność wymiarowa, a więc mniej odrzutów i wyższa jakość gotowych części.
  Pozwalają na skrócenie czasu obróbki i zwiększenie prędkości pracy maszyn
Odpowiednie do obróbki szerokiego zakresu metali żelaznych i kolorowych oraz procesów obróbkowych Zapotrzebowanie mniejszej ilości płynów obróbkowych, potencjalna oszczędność kosztów inwentarzowych
Wielofunkcyjny potencjał Eliminuje problemy związane z wzajemnym zanieczyszczaniem i zapewnia dodatkowe oszczędności inwentarzowe
Jasny, przezroczysty kolor Pozwala na dobrą widoczność obszaru roboczego

Zastosowanie

Produkty serii Mobilmet 420 są zalecane do szerokiego zakresu operacji obróbki skrawaniem wszystkich rodzajów metali. Mogą być używane jako płyny wielofunkcyjne, w sytuacjach wymagających użycia tego samego płynu do smarowania obrabiarki i do układu hydraulicznego przy właściwym wyborze lepkości.

 

  • Mobilmet 423 i Mobilmet 424 są zalecane do obróbki aluminium, magnezu, miedzi, mosiądzu i brązu; ponadto zaleca się je do stali i żeliwa o twardości do 200 w skali Brinella. Mogą być użyte w wysoko obciążonych operacjach skrawania trudniejszych w obróbce stopów metali kolorowych takich jak krzemu z miedzią, krzemu z brązem i miedzi z niklem. Są to bardzo skuteczne środki smarne do stosowania w układach smarowania obrabiarek w szerokim zakresie temperatur
  • Mobilmet 426 i Mobilmet 427 są zalecane w krytycznych operacjach obróbczych na metalach kolorowych i operacjach automatycznych na materiale o twardości do około 300 w skali Brinella

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Mobilmet 420 423 424 426 427
Lepkość kin., ASTM D 445        
cSt w temp. 40º C 15 23 32 46
cSt w temp. 100º C 3,5 4,9 5,7   6,9
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -15 -15 -15 -12
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 182 200 210 212
Ciężar właściwy w temp. 15º C kg/l, ASTM D 1298 0,859 0,862 0,874 0,877
Korozja miedzi, ASTM D 130, 3 godz. w temp. 100º C 1B (maks) 1B (maks) 1B (maks) 1B (maks)

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż jego przeznaczenie. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.