Mobilux EP 004

Produkty Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 i 023 tworzą rodzinę czterech wysokiej jakości uniwersalnych smarów przemysłowych oraz dwóch półpłynnych smarów do zastosowań specjalnych. Smary te, zagęszczone hydroksystearynianem litu, zostały stworzone w celu zapewniania doskonałej ochrony przed zużyciem, rdzą i wodą. Są one dostępne w klasach NLGI od 00 do 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 150 i 320.

 

Smary Mobilux EP 0, 1, 2, i 3 zalecane są do większości zastosowań przemysłowych, włączając zastosowania ciężkie, gdzie występują wysokie ciśnienia jednostkowe i obciążenia udarowe. Smary te zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją oraz są odporne na wymywanie wodą, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla sprzętu, który pracuje w warunkach wilgotnych. Mobilux EP 0 i 1 stosowany jest w układach centralnego smarowania. Mobilux EP 2 i 3 to smary plastyczne ogólnego przeznaczenia. Zalecane temperatury pracy: od -20 °C do 130 °C, ale mogą być stosowane w wyższych temperaturach, jeśli odpowiednio wzrośnie częstotliwość smarowania.

 

Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 są szczególnie zalecane do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk w słabo uszczelnionych skrzyniach biegów, mogą być także stosowane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie stosowanie olejów konwencjonalnych powoduje problemy z  wyciekami ze skrzyń biegów, skrzyń łańcuchowych itp., wynikające ze zużytych lub brakujących uszczelek. Zalecany zakres temperatur to –20ºC do 120ºC dla Mobilux EP 004 i  od -20ºC do 120ºC dla Mobilux EP 023.

 

Właściwości i zalety

Smary Mobilux EP mają długą historię udokumentowanego niezawodnego działania i wykazały dobrą wydajność w zakresie ochrony przed korozją, pompowalności w niskich temperaturach i żywotności w wysokich temperaturach. Obciążenie Timken OK 40lb ilustruje ich zdolność przenoszenia obciążeń i właściwości smarne pod wysokim ciśnieniem.

•  Zmniejszone zużycie przy dużych obciążeniach lub obciążeniach udarowych i wibracjach dla zapewnienia niezawodności i dostępności sprzętu

•  Ochrona przed rdzą i korozją oraz odporność na wymywanie wodą zapewnia ochronę sprzętu oraz dobre smarowanie nawet w obecności wody

•  Zwiększona żywotność łożyska w wilgotnych środowiskach zmniejsza koszty związane z serwisem i przestojami

•  Dobra pompowalność w centralnych układach smarowania (Mobilux EP 0 i 1)

•  Skuteczna ochrona przed wyciekami (Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023).

 

Zastosowania

     •  Mobilux EP 0 i EP 1 zapewniają dobrą pompowalność w niskich temperaturach i są odpowiednie do centralnych systemów smarowania oraz innych zastosowań, w których wymagana jest wydajność w niskich temperaturach.

     •  Mobilux EP 2 zalecany jest do uniwersalnych zastosowań w łożyskach tocznych i ślizgowych, tulejek i kołków w normalnych warunkach pracy.

     •  Mobilux EP 3 jest twardszym smarem klasy NLGI 3 zalecanym do zastosowań, w których wymagana jest maksymalna ochrona przed przenikaniem wody lub stałych zanieczyszczeń.

     •  Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 nadają się szczególnie do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk w słabo uszczelnionych skrzyniach przekładniowych w przypadku maszyn do górnictwa podziemnego, z wyjątkiem przekładni silników elektrycznych. Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 mogą być także stosowane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie konwencjonalne oleje przekładniowe nie mogą być stosowane w skrzyniach biegów, skrzyniach łańcuchowych itp., z powodu wycieków spowodowanych zużytymi lub brakującymi uszczelkami.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

SEW Eurodrive

 

 

 

 

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 1 K -20

 

X

 

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 2 K -20

 

 

X

 

 

 

DIN 51825:2004-06 - KP 3 K -20

 

 

 

X

 

 

DIN 51826:2005-01 - GP 000 G -20

 

 

 

 

 

X

DIN 51826:2005-01 - GP 00 G -20

 

 

 

 

X

 

DIN 51826: 2005-01 GP0G-10

X

 

 

 

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

MOBILUX EP 0

MOBILUX EP 1

MOBILUX EP 2

MOBILUX EP 3

MOBILUX EP 004

MOBILUX EP 023

Klasa lepkości

NLGI 0

NLGI 1

NLGI 2

NLGI 3

NLGI 00

NLGI 000

Rodzaj zagęszczacza

Litowy

Litowy

Litowy

Litowy

Litowy

Litowy

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, [klasyfikacja], ASTM D4048

1A

1A

1A

1A

 

1A

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

190

190

190

190

 

 

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

250

250

250

250

250

250

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

Penetracja, 60 cykli, 0.1 [mm], ASTM D217

370

325

280

235

415

460

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

0 , 0

Test Timken, Obciążenie, [lb], ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

14,8

14,8

14,8

14,8

14,8

23,4

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

160

160

160

160

160

320

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

91

91

91

91

91

92

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx