Seria Mobil Rarus SHC 1020 – oleje syntetyczne do sprężarek powietrza

Seria Mobil Rarus SHC™ 1020 to najwyższej jakości oleje przeznaczone przede wszystkim do smarowania śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza pracujących w trudnych warunkach.

Seria Mobil Rarus SHC™ 1020 w szczególności nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach, gdzie występują wysokie końcowe temperatury sprężenia, lub gdy pożądane są wydłużone okresy między wymianami oleju w różnych gałęziach przemysłu.

Sprawdź, która z klas lepkości serii Mobil Rarus SHC™ 1020 jest dla Ciebie odpowiednia

Seria Mobil Rarus SHC™ 1020 jest uznawana przez najlepszych producentów, którzy zalecają lub popierają jej stosowanie w swoich urządzeniach.

Użyj naszego narzędzia doboru produktów Mobil, aby sprawdzić, która klasa lepkości serii Mobil Rarus SHC™ 1020 jest odpowiednia dla danego urządzenia.

Narzędzie doboru produktów Mobil

Nasze narzędzie pomoże wybrać środek smarny odpowiedni dla danego urządzenia.

Poznaj opinie naszych klientów

Klient posiadający wiele sprężarek powietrza pracujących 24 godziny na dobę używał oleju mineralnego do sprężarek. Po przejściu na syntetyczny olej Mobil Rarus SHC 1024 i rozpoczęciu korzystania z aplikacji Mobil Serv Lubricant Analysis klient zaobserwował wydłużone okresy między wymianami oleju i obniżenie temperatury powietrza na wylocie z 86 na 82 stopnie Celsjusza.

Przemysł motoryzacyjny, Stany Zjednoczone

Utrzymanie wydajności pod wyokim ciśnieniem

  • Długotrwała ochrona

    Długotrwała ochrona

  • Wysoka wydajność

    Wysoka wydajność

  • Niższe koszty eksploatacji

    Niższe koszty eksploatacji

Dowiedz się, jak użycie syntetycznych środków smarnych może pomóc Ci lepiej wykorzystać możliwości sprężarek powietrza.

Aby dowiedzieć się więcej, obejrzyj filmy na temat ogólnych korzyści płynących ze stosowania syntetycznych środków smarnych.

Przejdź na serię Mobil Rarus SHC 1020

Dokładne zalecenia dotyczące smarowania należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi maszyny.

W zakresie dozwolonym przez prawo, ExxonMobil wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia związane z wykorzystywaniem niniejszych informacji lub rekomendacji zawartych w niniejszym przewodniku. Więcej informacji na temat rekomendacji produktów Mobil można uzyskać, kontaktując się z biurem pomocy technicznej ExxonMobil lub z lokalnym przedstawicielem ExxonMobil