Mobilgrease XHP 222 – niebieski smar uniwersalny

Smar Mobilgrease XHP 222 został opracowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i zwiększonej ochrony urządzeń w kluczowych łożyskach maszyn przemysłowych pracujących w warunkach dużego obciążenia, wysokich temperatur i zanieczyszczenia wody.

Mobilgrease XHP 222 to uniwersalny smar przeznaczony do stosowania w przemyśle produkcyjnym, o długim okresie trwałości. Zawiera wyselekcjonowane oleje bazowe i zaawansowany złożony zagęstnik litowy o niebieskim zabarwieniu ułatwiającym identyfikację.

Sprawdź, która z klas lepkości Mobilgrease XHP jest dla Ciebie odpowiednia

Seria Mobilgrease XHP 222 jest uznawana przez najlepszych producentów, którzy zalecają lub popierają jej stosowanie w swoich urządzeniach.

Użyj naszego narzędzia doboru produktów Mobil, aby sprawdzić, która klasa lepkości serii Mobilgrease XHP 222 jest odpowiednia dla danego urządzenia.

Narzędzie doboru produktów Mobil

Nasze narzędzie pomoże wybrać środek smarny odpowiedni dla danego urządzenia.

Poznaj opinie naszych klientów

 • Klient będący operatorem linii przenośnika rolkowego w ciągu dwóch lat pracy zaobserwował, że smar Mobilgrease XHP 222 zapewnił o 50% dłuższą żywotność ze względu na lepszą stabilność strukturalną w porównaniu z poprzednio stosowanym smarem.

  Firma produkująca izolacje, Rosja

 • Producent stali stosował smar na bazie oleju mineralnego do smarowania łożysk walcarek. Ze względu na temperatury pracy i ciągłe natryskiwanie smar był wymywany. Po przejściu na Mobilgrease smar Mobilgrease XHP 222 zużycie zostało zmniejszone o 67%.

  Stalownia, Oman

 • Producent stali stosował smar na bazie oleju mineralnego do smarowania łożysk walcarek. Ze względu na trudne warunki eksploatacji smar wyciekał na podłogę, przez co jej powierzchnia była śliska. Po przejściu na smar Mobilgrease XHP 222 zużycie produktu zostało zmniejszone o 25%.

  Stalownia, Włochy

Niebieski I dobrze przylegający, nawet pod obciąźeniem

 • Odporność na wypłukiwanie wodą

  Odporność na wypłukiwanie wodą

 • stabilność strukturalna

  Długotrwała stabilność strukturalna

 • wysokie temperatury

  Odporność na wysokie temperatury

Przejdź na serię Mobilgrease XHP 222

Dokładne zalecenia dotyczące smarowania należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi maszyny.

W zakresie dozwolonym przez prawo, ExxonMobil wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia związane z wykorzystywaniem niniejszych informacji lub rekomendacji zawartych w niniejszym przewodniku. Więcej informacji na temat rekomendacji produktów Mobil można uzyskać, kontaktując się z biurem pomocy technicznej ExxonMobil lub z lokalnym przedstawicielem ExxonMobil.

Właściwości i zalety

Smary Mobilgrease XHP 220 są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałej wydajności podczas pracy. Smary Mobilgrease XHP 220 to wysokiej jakości smary opracowane przez współpracy technologów od formulacji i poparte personelem wsparcia technicznego na całym świecie.

 

Kluczowym czynnikiem nadającym smarom Mobilgrease XHP 220 doskonałą przyczepność i spoistość oraz zapewniającym wysoką temperaturę kroplenia jest technologia opracowana w naszych laboratoriach badawczych i zaadaptowana w naszym współczesnym procesie produkcyjnym. W produktach tych zastosowano specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałą odporność na utlenianie, odporność na rdzę i korozję, odporność na wodę oraz ochronę przeciwzużyciową i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (dodatki EP).  Seria produktów Mobilgrease XHP 220 oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała odporność na wymywanie wodą i spryskiwanie

Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony, nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody

Znakomicie przylegająca i spoista struktura

Doskonała przyczepność smaru pomaga zredukować wycieki i przedłużyć okresy pomiędzy przesmarowaniami przy zmniejszeniu nakładów środków na obsługę

Doskonała odporność na rdzę i korozję

Ochrona smarowanych części, nawet w niesprzyjających wilgotnych warunkach pracy

Bardzo dobra odporność na degradację termiczną, ochrona przed utlenianiem, degradacją strukturalną w wysokich temperaturach

Przyczynia się do wydłużenia eksploatacji smaru i lepszej ochrony łożysk w wysokich temperaturach, pomagając zmniejszyć koszty konserwacji i wymian smaru

Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (EP)

Niezawodna ochrona smarowanego sprzętu, nawet w warunkach dużego tarcia ślizgowego, z możliwością przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu i skrócenia czasu nieprzewidzianych przestojów

Szeroka gama zastosowań

Oferuje możliwość konsolidacji zapasów i redukcji kosztów magazynowych

 

Zastosowania

Smary Mobilgrease XHP 220 mogą być stosowane w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich niebieska barwa umożliwia łatwą weryfikację aplikacji smaru:

 

Smary Mobilgrease XHP 005 i 220 to smary o bardziej miękkiej konsystencji, nadające się do pracy w wysokich temperaturach, rekomendowane przez ExxonMobil do stosowania w centralnych systemach smarowania, do smarowania przekładni i wszędzie tam, gdzie istotna jest dobra pompowalność w ekstremalnie niskich temperaturach.

 

Mobilgrease XHP 221 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i do maszyn rolniczych. Charakteryzuje się doskonałymi właściwościami w niskich temperaturach.

 

Mobilgrease XHP 222 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i do maszyn rolniczych. Ze względu na swoją dobrą przyczepność smar ten pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

 

Mobilgrease XHP 223 jest zalecany przez ExxonMobil do aplikacji, gdzie wymagane są dobre właściwości wysokotemperaturowe i odporność na wycieki. Jest on zalecany szczególnie do smarowania łożysk kół samochodów ciężarowych pracujących w ciężkich warunkach oraz do smarowania łożysk tocznych narażonych na wstrząsy i wibracje, jak również do pracy w warunkach, gdzie przy wyższych prędkościach wymagany jest smar o wyższej konsystencji.

 

Mobilgrease XHP 222 Special z dodatkiem 0,75% dwusiarczku molibdenu jest smarem koloru szarego, zalecanym przez ExxonMobil do stosowania w umiarkowanie obciążonych aplikacjach przemysłowych, do smarowania elementów podwozia i w sprzęcie rolniczym. Znajduje on też zastosowanie w sworzniach zaczepowych, przegubach uniwersalnych, obrotnicach siodłowych i w siłownikach łyżek.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

220

221

222

Fives Cincinnati P-64

 

 

X

Fives Cincinnati P-72

 

X

 

Fives Cincinnati P-79

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

220

221

222

DIN 51825:2004-06 KP 1 N -20

 

X

 

DIN 51825:2004-06 KP 2 N -20

 

 

X

NLGI HPM+WR

 

 

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

005

220

221

222

222 Special

223

Klasa NLGI

00

0

1

NLGI 2

NLGI 2

NLGI 3

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kompleks litowy

Kolor, Wygląd

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Ciemnoniebieski

Szaro-czarny

Ciemnoniebieski

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D4048

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Ochrona przed korozją, Ocena, ASTM D 1743

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

 

260

275

290

290

290

Test 4-kulowy, wskaźnik zużycia, [kgf], ASTM D2596

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

46,7

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

315

315

315

315

400

315

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Zawartość MoS2, [%wag.], Obliczony

 

 

 

 

0,75

 

Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia, 100 godz., [kPa], ASTM D942

35

35

35

35

35

35

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

415

370

325

280

280

235

Stabilność po rolowaniu, Zmiana konsystencji, [0,1 mm], ASTM D1831

 

0

0

0

0

0

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Test Timken, Obciążenie, lb, ASTM D2509

40

40

40

40

40

40

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

18,6

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

220

220

220

220

220

220

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

94

94

94

94

94

94

Test na spryskiwanie wodą, ubytek, [%wag]., ASTM D4049

 

 

15

10

10

10

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, [%wag]., ASTM D1264

 

 

8

5

5

5

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx