Mobilgrease XHP 222 – niebieski smar uniwersalny

Smar Mobilgrease XHP 222 został opracowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i zwiększonej ochrony urządzeń w kluczowych łożyskach maszyn przemysłowych pracujących w warunkach dużego obciążenia, wysokich temperatur i zanieczyszczenia wody.

Mobilgrease XHP 222 to uniwersalny smar przeznaczony do stosowania w przemyśle produkcyjnym, o długim okresie trwałości. Zawiera wyselekcjonowane oleje bazowe i zaawansowany złożony zagęstnik litowy o niebieskim zabarwieniu ułatwiającym identyfikację.

Sprawdź, która z klas lepkości Mobilgrease XHP jest dla Ciebie odpowiednia

Seria Mobilgrease XHP 222 jest uznawana przez najlepszych producentów, którzy zalecają lub popierają jej stosowanie w swoich urządzeniach.

Użyj naszego narzędzia doboru produktów Mobil, aby sprawdzić, która klasa lepkości serii Mobilgrease XHP 222 jest odpowiednia dla danego urządzenia.

Narzędzie doboru produktów Mobil

Nasze narzędzie pomoże wybrać środek smarny odpowiedni dla danego urządzenia.

Poznaj opinie naszych klientów

 • Klient będący operatorem linii przenośnika rolkowego w ciągu dwóch lat pracy zaobserwował, że smar Mobilgrease XHP 222 zapewnił o 50% dłuższą żywotność ze względu na lepszą stabilność strukturalną w porównaniu z poprzednio stosowanym smarem.

  Firma produkująca izolacje, Rosja

 • Producent stali stosował smar na bazie oleju mineralnego do smarowania łożysk walcarek. Ze względu na temperatury pracy i ciągłe natryskiwanie smar był wymywany. Po przejściu na Mobilgrease smar Mobilgrease XHP 222 zużycie zostało zmniejszone o 67%.

  Stalownia, Oman

 • Producent stali stosował smar na bazie oleju mineralnego do smarowania łożysk walcarek. Ze względu na trudne warunki eksploatacji smar wyciekał na podłogę, przez co jej powierzchnia była śliska. Po przejściu na smar Mobilgrease XHP 222 zużycie produktu zostało zmniejszone o 25%.

  Stalownia, Włochy

Niebieski I dobrze przylegający, nawet pod obciąźeniem

 • Odporność na wypłukiwanie wodą

  Odporność na wypłukiwanie wodą

 • stabilność strukturalna

  Długotrwała stabilność strukturalna

 • wysokie temperatury

  Odporność na wysokie temperatury

Przejdź na serię Mobilgrease XHP 222

Dokładne zalecenia dotyczące smarowania należy zawsze sprawdzać w instrukcji obsługi maszyny.

W zakresie dozwolonym przez prawo, ExxonMobil wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności bezpośredniej lub pośredniej za jakiekolwiek straty, szkody lub obrażenia związane z wykorzystywaniem niniejszych informacji lub rekomendacji zawartych w niniejszym przewodniku. Więcej informacji na temat rekomendacji produktów Mobil można uzyskać, kontaktując się z biurem pomocy technicznej ExxonMobil lub z lokalnym przedstawicielem ExxonMobil.

Własności i zalety

Smary Mobilgrease XHP 220 są wiodącymi produktami należącymi do rodziny produktów Mobilgrease, które zdobyły uznanie dzięki swojej innowacyjności i doskonałemu działaniu. Wysoko wydajne produkty smarne Mobilgrease XHP 220 zostały opracowane przez naszych technologów we współpracy z technologami na całym świecie.

Kluczowym czynnikiem nadającym smarom Mobilgrease XHP 220 doskonałą przyczepność i spoistość oraz zapewniającym wysoką temperaturę kroplenia jest technologia opracowana w naszych laboratoriach badawczych i zaadaptowana w naszym procesie produkcyjnym. W produktach tych zastosowano specjalnie dobrane dodatki uszlachetniające, zapewniające doskonałą odporność na utlenianie, odporność na rdzę i korozję, odporność na wodę oraz ochronę przeciwzużyciową i zdolność przenoszenia dużych obciążeń (typ EP) Seria Mobilgrease XHP 220 oferuje następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Doskonałą odporność na wymywanie wodą  Przyczynia się do zapewnienia odpowiedniego smarowania i ochrony nawet w warunkach największego narażenia na działanie wody
Znakomicie przylegająca i spoista struktura Doskonała przyczepność smaru pomaga zredukować wycieki i przedłużyć okresy pomiędzy przesmarowaniami przy zmniejszeniu wymogów obsługi
Doskonała odporność na rdzę i korozję Ochrona smarowanych części nawet w niesprzyjającym środowisku wodnym
Bardzo dobra odporność na degradację termiczną, oksydacyjną i strukturalną w wysokich temperaturach Przyczynia się do wydłużenia eksploatacji smaru i lepszej ochrony łożysk w wysokich temperaturach, pomagając zmniejszyć koszty konserwacji i wymiany smaru.
Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń (EP) Niezawodna ochrona smarowanego sprzętu, nawet w warunkach dużego tarcia ślizgowego, z możliwością przedłużenia okresu eksploatacji sprzętu i skrócenia czasu nieprzewidzianych przestojów
Szeroka gama zastosowań Oferuje możliwość racjonalizacji zapasów i redukcji kosztów magazynowych 

 

Zastosowania

Smary Mobilgrease XHP 220 mogą być stosowane w przemyśle, branży samochodowej, budowlanej i morskiej. Ich niebieska barwa umożliwia łatwą weryfikację aplikacji smaru:

Mobilgrease XHP 005 i 220 to smar o bardziej miękkiej konsystencji, nadający się do pracy w wysokich temperaturach, zalecany do użytku przez ExxonMobil w centralnych systemach smarowania, do smarowania przekładni i tam, gdzie istotna jest dobra pompowalność w ekstremalnie niskich temperaturach.

Mobilgrease XHP 221 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i maszyn rolniczych. Produkt ten doskonale spisuje się w niskich temperaturach.

Mobilgrease XHP 222 jest zalecany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach przemysłowych i morskich, do smarowania elementów podwozia i maszyn rolniczych. Ze względu na swoją dobrą przyczepność smar ten pozostaje dłużej na smarowanej powierzchni.

Mobilgrease XHP 223 jest zalecany przez ExxonMobil do aplikacji, gdzie wymagane są dobre właściwości wysokotemperaturowe i odporność na wycieki. Jest on zalecany szczególnie do smarowania łożysk kół samochodów ciężarowych, pracujących w ciężkich warunkach oraz łożysk tocznych narażonych na wstrząsy i wibracje, jak również w warunkach, gdzie przy wyższych prędkościach wymagany jest smar o wyższej konsystencji.

Mobilgrease XHP 222 Special z dodatkiem 0,75% dwusiarczku molibdenu, jest smarem koloru szarego, zalecanym przez ExxonMobil do stosowania w umiarkowanie obciążonych aplikacjach przemysłowych, do smarowania elementów podwozia i w sprzęcie rolniczym. Znajduje on też zastosowanie w sworzniach zaczepowych, przegubach uniwersalnych, obrotnicach siodłowych i w siłownikach łyżek.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobilgrease XHP 220 seria spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 005 220 221 222 223 222 Special
DIN 51825: (2004-06)     KP1N-20 KP2N-20    

 

Mobilgrease XHP 220 posiada następujące aprobaty producentów: 005 220 221 222 223 222 Special
Fives Cincinnati   P-79 P-72 P-64    

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgrease XHP 005 220 221 222 223 222 Special
Klasa konsystencji NLGI 00 0 1 2 3 2
Rodzaj zagęszczacza Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy Kompleks litowy
Kolor Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Ciemnoniebieski Szaro-czarny
Dwusiarczek molibdenu, % -- -- -- -- -- 0,75%
Penetracja robocza, 25ºC, ASTM D 217 415 370 325 280 235 280
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265 -- 270 280 280 280 280
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445            
cSt w temp. 40ºC 220 220 220 220 220 220
Aparat czterokulowy, ASTM D 2266, średnica skazy, mm 0.50 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, ASTM D 2596, Kg 315 315 315 315 315 400
Test Timkena [funty] ASTM D 2509 40 40 40 40 40 40
Odporność na utlenianie (Bomba oksydacyjna), ASTM D 942, spadek ciśnienia po 100h kPa (psig) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5) 35 (5)
Zapobieganie korozji, ASTM D 1743 Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia Spełnia
Ochrona przed korozją IP 220-mod. Wymywanie wodą destylowaną 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Korozja na miedzi, ASTM D 4048 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Penetracja, zmiana konsystencji, stabilność toczenia wg ASTMD 1831, mm/10 -- -15 -15 0 0 0

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub przez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.