Mobil Delvac MX™ Extra 10W-40

Syntetyczny olej silnikowy

MOBIL DELVAC MX EXTRA 10W-40

Mobil Delvac MX Extra 10W-40 jest syntetycznym olejem silnikowym do stosowania przy znacznych obciążeniach, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach, utrzymuje je w czystości i wydłuża ich trwałość eksploatacyjną. W rezultacie jest rekomendowany przez ExxonMobil do smarowania silników europejskich, japońskich i amerykańskich. Mobil Delvac MX Extra 10W-40 jest produkowany z technologicznie zaawansowanych olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić solidną odporność na utlenianie, gromadzenie się sadzy oraz przeciwdziałanie zużyciu, także doskonałą ochronę przed odkładaniem się osadów na tłokach, zmniejszenie ilości szlamu aby pomóc wydłużyć trwałość silnika. Jego lepkość i charakterystyka wielosezonowa zapewniają doskonałe właściwości przy szybkim rozruchu oraz pompowalność w niskich temperaturach.

 

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Bardziej zwarte konstrukcje silników oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Rozwiązania stosowane w silnikach niskoemisyjnych, takie jak wyższe ciśnienie i opóźnienie wtrysku paliwa wymagają od oleju wyższej skuteczności pod względem odporności na utlenianie, rozpraszanie sadzy i lotności. Receptura oleju Mobil Delvac MX Extra 10W-40 składa się wysokiej jakości olejów bazowych oraz doskonale zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających i zapewnia optymalną wydajność zarówno nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych jak i starszych modeli. Kluczowe korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Mniej szlamu i osadów oraz dłuższa trwałość eksploatacyjna silnika i oleju

Lepsza ochrona przed zużyciem

Dłuższa trwałość eksploatacyjna elementów silnika

Lepsze zabezpieczenie przed korozją

Mniejsze zużycie łożysk, co przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianą oleju w nowoczesnych silnikach Diesla

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach

Utrzymywanie silnika w czystości przy mniejszych kosztach serwisowania oraz dłuższej trwałości eksploatacyjnej silnika

Zaawansowane rozpraszanie sadzy w celu ograniczenia wzrostu lepkości, gromadzenia się osadów i zatykania się filtrów

Lepsza ochrona silnika i dłuższa trwałość eksploatacyjna

Lepsza pompowalność w niskich temperaturach

Szybszy rozruch i mniejsze zużycie w niskich temperaturach

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem producentów europejskich, japońskich i amerykańskich.

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki, w tym floty mieszane z pojazdami z silnikami benzynowymi i samochodami osobowymi

     •  Maszyny robocze w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i rolnictwie

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3275-1

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA A2

API CG-4

API CF-4

API CF

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

Cummins CES 20078

ACEA E7

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,15

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

210

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

100

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-36

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

154

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,867

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

11,1

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx