Mobil Super 3000 Formula R 5W30

Mobil Super 3000 Formula R 5W-30 to wysokiej jakości, niskopopiołowy olej silnikowy zaprojektowany, aby przyczynić się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania wydajności układów redukcji emisji spalin w samochodowych silnikach wysokoprężnych i benzynowych.

 

Właściwości i zalety

•  Przyczynia się do utrzymania sprawności systemów emisji spalin zarówno w pojazdach z silnikami Diesla, jak i benzynowymi.

•  Umożliwia przedłużoną eksploatację w podwyższonych temperaturach bez oksydacyjnego gęstnienia oleju i pogarszania jego właściwości.

• Zapewnia doskonałą płynność w niskich temperaturach umożliwiając łatwe uruchamianie silnika w zimie i szybką cyrkulację oleju w silniku.

Nadaje się do stosowania w samochodach osobowych zarówno z silnikami benzynowymi jak i wysokoprężnymi, a także w lekkich pojazdach użytkowych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Renault RN0720

MB-Approval 226.51

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

FIAT 9.55535-S4

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C4

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

68

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,7

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,05

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

200

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,85

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-39

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx