Punkty smarowania

Mobilith SHC 460 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Mobiltemp SHC 32 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Specyfikacje środka smarnego

Pyrogard 53 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta