Mobiltemp SHC 32

Produkty z serii Mobiltemp SHC™ to najwyższej jakości smary o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczone przede wszystkim do stosowania w wysokich temperaturach. Łączą unikalne własności poli-alfa-olefinowych (PAO) syntetycznych olejów bazowych i zagęszczacza bentonitowego. Doskonała odporność na degradację termiczną/oksydacyjną dzięki bazie PAO, w połączeniu z doskonałą stabilnością strukturalną w wysokich temperaturach i wysoką temperaturą kroplenia zagęszczacza glinkowego, skutkuje doskonałymi smarami wysokotemperaturowymi. Bezparafinowy charakter syntetycznego oleju bazowego oraz jego wysoki wskaźnik lepkości zapewniają także znakomite smarowanie w niskich temperaturach oraz doskonałą ochronę filmu smarnego w wysokich temperaturach.

 

Ponieważ olej bazowy PAO ma niski poziom właściwości trakcyjnych (w porównaniu z olejem mineralnym), seria Mobiltemp SHC oferuje również potencjalną oszczędność energii dzięki zmniejszonemu tarciu i niższemu momentowi obrotowemu oraz obniżonej temperaturze w strefie obciążenia łożysk tocznych. Seria Mobiltemp SHC jest dostępna w postaci trzech produktów: Mobiltemp SHC 32 to smar NLGI klasy 1 1/2 z olejem bazowym ISO VG 32; Mobiltemp SHC 100 to smar NLGI klasy1 1/2 z olejem bazowym ISO VG 100; Mobiltemp SHC 460 Special to smar NLGI klasy 1/2 z olejem bazowym ISO VG 460 oraz dwusiarczkiem molibdenu w celu zwiększenia ochrony przed zużyciem.

 

 

Smary Serii Mobiltemp SHC służą do wielu zastosowań w wysokich temperaturach, a także takich, przy których ważny jest rozruch lub rozruchowy moment obrotowy w niskiej temperaturze. Zapewniają doskonałą trwałość smaru w wysokich temperaturach i umożliwiają przedłużenie okresów pomiędzy ponownym smarowaniem oraz oszczędności energii. Smary gliniaste mogą mięknąć podczas dłuższego przechowywania.

 

Smary Serii Mobiltemp SHC są preferowane i wybierane przez wielu użytkowników w różnych branżach na całym świecie. Ich reputacja opiera się na bardzo szerokim zakresie temperatur stosowania i ich doskonałej ogólnej wydajności.

 

Właściwości i zalety

Marka smarów i olejów Mobil SHC jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na swoją innowacyjność i niezrównaną wydajność. Opracowane przez naukowców z ExxonMobil syntetyczne produkty PAO o konstrukcji molekularnej symbolizują ciągłe zaangażowanie w wykorzystywanie zaawansowanych technologii w celu dostarczania wyjątkowych produktów. Ważnym czynnikiem przy tworzeniu produktów Serii Mobiltemo SHC była ścisła współpraca naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z kluczowymi producentami oryginalnego sprzętu (OEM), aby zapewnić oferowanym przez nas produktom wyjątkową wydajność wobec nieustanej ewolucji konstrukcji urządzeń przemysłowych.

 

Współpraca z producentami sprzętu pomogła nam potwierdzić wyniki testów w naszych laboratoriach wykazujące wyjątkową wydajność środków smarnych z Serii Mobiltemp SHC. Korzyści te to doskonała wydajność w wysokich temperaturach, w tym integralność zagęszczacza i trwała odporność na utlenianie przy lepszej ochronie i wydłużeniu trwałości łożysk.

 

Aby podnieść odporność na działanie wysokich temperatur, nasi specjaliści od receptur wybrali dla olejów z Serii Mobiltemp SHC syntetyczne oleje bazowe PAO, ze względu na ich wyjątkowy potencjał odporności na wysokie temperatury i utlenianie. Zastosowali także specjalny zagęszczacz bentonitowy, aby zapewnić doskonałą stabilność strukturalną i wysoką temperaturę kroplenia. Smary Serii Mobiltemp SHC oferują następujące korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niezrównana wydajność w wysokich i niskich temperaturach

Ograniczenie przestojów i kosztów utrzymania

Doskonała odporność na utlenianie i utrzymanie struktury smaru w wysokich temperaturach

Wydłużona trwałość użytkowa i dłuższe przerwy pomiędzy ponownym smarowaniem

Niski współczynnik przyczepności

Możliwość zmniejszenia zużycia energii

Niezrównana pompowalność w niskich temperaturach

Łatwiejszy rozruch i niższy rozruchowy moment obrotowy w niskiej temperaturze

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Wydłużenie trwałości użytkowej łożyska, zmniejszenie nieprzewidzianych przestojów

 

Zastosowania

Mobiltemp SHC oferuje doskonałą trwałość smaru w wysokich temperaturach, ochronę łożysk i integralność smaru, a także doskonałą odporność na niskie temperatury i dobrą ochronę przed zużyciem. Wybrane konkretne zastosowania

 

Mobiltemp SHC 32

     •  Toczne łożyska kulkowe i wałeczkowe zamknięte i nadające się do uzupełniania smaru (re-packable)

     •  Wielowypusty, śruby i niektóre przekładnie zamknięte

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 180 ° C (przy odpowiednich odstępami czasu między ponownym smarowaniem)

 

Mobiltemp SHC 100

     •  Łożyska wysokoobrotowe i łożyska wzdłużne tam, gdzie pożądany jest szeroki zakres temperatur

     •  Szczególnie nadaje się do stosowania w łożyskach silników elektrycznych, gdzie warunki eksploatacyjne pracy wymagają mniejszego tarcia, niskiego zużycia i długiej trwałości użytkowej.

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -50 ° C do 200 ° C (przy odpowiednich odstępami czasu między ponownym smarowaniem)

 

Mobiltemp SHC 460 Special

     •  Dzięki zawartość dwusiarczku molibdenu smar ten szczególnie nadaje się do smarowania ślizgowych elementów maszyn, takich jak krzywki i prowadnice, w warunkach długich okresów pomiędzy ponownym smarowaniem, ograniczonej ruchomości lub obciążeń udarowych.

     •  Otwarte łożyska przenośników lub pieców narażone na działanie wysokich temperatur lub okresowych zmian temperatur z wysokich na normalne

     •  Zastosowania w skrajnych temperaturach z zalecanym zakresem temperatur roboczych od -40° C do 180° C (przy odpowiednich odstępami czasu między ponownym smarowaniem)

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

32

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 K -50

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

100

32

460 SPECIAL

Klasa

NLGI 1.5

NLGI 1.5

NLGI 0.5

Rodzaj zagęszczacza

Bentonitowy

Bentonitowy

Bentonitowy

Kolor, Wygląd

Jasnobrązowy

Czerwony

Szary

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, klasyfikacja, ASTM D4048

1A

 

1A

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

308

308

285

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

200+

200+

250+

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0,4

0,7

0,4

Penetracja, 60 cykli, 0.1 [mm], ASTM D217

280

315

325

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

 

6,1

 

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

100

32

460

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

 

141

 

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx