Specyfikacje środka smarnego

Mobiltherm 603 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta