Oleje grzewcze (nośniki ciepła) Mobiltherm to wysokiej jakości produkty przeznaczone do stosowania w zamkniętych pośrednich systemach grzewczych . Zalecane są do stosowania w zamkniętych, uszczelnianych zimnym olejem pośrednich systemach grzewczych i chłodzących w różnych procesach przemysłowych.

 

Oleje grzewcze Mobiltherm o formulacji z wysokorafinowanych olejów mineralnych odpornych na krakowanie termiczne i utlenianie chemiczne. Są bardzo stabilne termicznie i mogą być eksploatowane przez długi czas, nie powodując tworzenia się osadów ani wzrostu lepkości.

 

Odznaczają się dobrą wydajnością wymiany ciepła, a ich lepkość pozwala na łatwe pompowanie zarówno przy rozruchu, jak i w temperaturach roboczych. Ich ciepło właściwe i przewodność cieplna umożliwia szybkie rozprowadzanie ciepła. Temperatura zapłonu tych olejów nie zmniejszy się znacząco w miarę eksploatacji z powodu ich odporności na kraking termiczny w temperaturach roboczych, dla których są zalecane.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobiltherm 600 oferują następujące korzyści:

Mobiltherm to ważne oleje specjalistyczne w asortymencie marki Mobil, wysoko cenione za efektywność i niezawodność, nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Kluczem do tych znakomitych właściwości jest zastosowanie najnowszych technik rafinacji.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoka odporność na krakowanie termiczne i rozkład

Zabezpieczenie przed tworzeniem się osadów, szlamu i koksu oraz minimalizowanie problemów związanych z wymianą ciepła i serwisowaniem układu

Doskonałe właściwości termiczne

Wysokie prędkości wymiany ciepła i zwiększona wydajność robocza, niższe koszty operacyjne

Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Długa, bezproblemowa żywotność i krótsze okresy przestojów

Dobra płynność w niskich temperaturach

Łatwy rozruch zimnych systemów

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Olejów Mobiltherm do układów wymiany ciepła nie należy mieszać z innymi olejami, ponieważ może to pogorszyć ich doskonałą stabilność termiczną i odporność na utlenianie i w konsekwencji zmienić inne właściwości i skomplikować interpretację analiz dla określenia ich trwałości eksploatacyjnej. Jeżeli oleje te stosuje się w temperaturach wyższych od zalecanych i w systemach, które nie są przeznaczone do pracy w tak wysokich temperaturach, mogą tworzyć się korki parowe w przewodach, chyba że układ został przystosowany do pracy w wyższych temperaturach, przez wspieranie ciśnieniowe gazem obojętnym, takim jak na przykład azot. W wyższych temperaturach skraca się okres przydatności eksploatacyjnej tych płynów, ponieważ tempo ich degradacji termicznej znacznie wzrasta wraz ze wzrostem temperatur ponad zalecane limity. W dobrze zaprojektowanych systemach temperatura powłoki olejowej na elemencie grzewczym powinna o ok. 15ºC do 30ºC przekraczać temperaturę masy oleju. Jeżeli temperatura ta jest wyższa, może się skrócić okres przydatności eksploatacyjnej oleju i mogą powstawać osady koksu obniżające sprawność wymiany ciepła.

 

Tak, jak u innych olejów mineralnych, oleje do układów wymiany ciepła Mobiltherm należy używać tylko w systemach z obiegiem wymuszonym. Systemy, w których obieg czynnika wymiany ciepła zależy od konwekcji, nie zapewniają dostatecznie szybkiego przepływu aby zapobiegać miejscowym przegrzaniom i szybkiemu starzeniu się oleju. Co więcej, nie zaleca się stosowania tych olejów w systemach otwartych, w których gorący olej styka się bezpośrednio z powietrzem. Rozpylone lub wyciekające gorące oleje Mobiltherm mogą ulec samozapłonowi.

 

Oleje serii Mobiltherm 600 można stosować w układach otwartych i zamkniętych, o zakresach temperatur masy głównej oleju podanych poniżej.

     •  Mobiltherm 603: Systemy zamknięte (do 285º C), systemy otwarte (do 150º C)

     •  Mobiltherm 605: Systemy zamknięte (do 315º C), systemy otwarte (do 180º C)

     •  Mobiltherm 610: Systemy otwarte (do 250°C)

     •  Mobiltherm 611: Systemy otwarte (do 275°C)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

603

605

610

611

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

194

230

250

294

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: