Specyfikacje środka smarnego

Mobil SHC 632 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta