Sprężarka

Mobil DTE Oil Heavy Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta
Mobil DTE Oil Heavy Medium Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta

Sprężarka – cylindry

Mobil Rarus 425 Ciśnienie wylotowe Poniżej : 1960 Kilopaskale
Mobil Rarus 427 Ciśnienie wylotowe Zakres : 1960 - 4900 Kilopaskale
Mobil Rarus 429 Ciśnienie wylotowe Zakres : 4900 - 19613 Kilopaskale