Specyfikacje środka smarnego

MOBIL VACTRA OIL NO. 2 Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta