Specyfikacje środka smarnego

Mobil DTE Oil Light Equipment Operation : Standardowe warunki eksploatacji producenta