Środki smarne serii Mobil DTE™ Oil Named to obiegowe środki smarne jakości premium przeznaczone do stosowania w turbozespołach parowych i wodnych oraz innych systemach, gdzie wymaga się długiej trwałości środków smarnych. Formulacja środków smarnych z serii Mobil DTE Oil Named Series zawiera wysoko rafinowane oleje bazowe i system dodatków uszlachetniających, które razem zapewniają niezwykle wysoki poziom stabilności chemicznej i termicznej, szybkie i całkowite oddzielenie od wody i wysoką odporność na emulgowanie. Zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją, w tym odporność na słoną wodę i dobre właściwości przeciwzużyciowe. Mają wysoki wskaźnik lepkości, który zapewnia minimalną zmienność grubości warstwy wraz z temperaturą i minimalne straty mocy podczas nagrzewania. Produkty tej klasy mają doskonałe właściwości uwalniania powietrza, co umożliwia oddzielenie uwięzionego powietrza, dzięki czemu unika się kawitacji i nieregularnej pracy pompy.

Mobil DTE Oil Named to środki smarne wybierane przez wielu użytkowników, ponieważ znane są z długiej trwałości eksploatacyjnej, doskonałej ochrony urządzeń i wyjątkową wszechstronność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Środki smarne DTE Oil Named są powszechnie stosowane w turbinach parowych i hydroturbinach z układami rozbryzgowymi, kąpielowymi i pierścieniowymi oraz we wszystkich innych układach obiegu ciągłego łącznie z pompami, zaworami i urządzeniami pomocniczymi. Produkty tej serii zaleca się do ciągłego smarowania łożysk ślizgowych i tocznych oraz reduktorów walcowych. Są także z powodzeniem stosowane w sprężarkach rotacyjnych i tłokowych sprężarkach gazu ziemnego, a także w pompach próżniowych. Ich renoma powstała w wyniku wielu lat niezawodnej pracy i dobrej opinii użytkowników.

Właściwości i zalety

Rodzina produktów Mobil DTE jest dobrze znana i ceniona na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym właściwościom oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie badań i rozwoju oraz zapleczu technicznemu, które stoją za tą marką. Wyjątkowa uniwersalność serii olejów Mobil DTE Oil Named sprawiła, że są one preferowane do zastosowań w różnorodnych urządzeniach przemysłowych na całym świecie.

Oleje Mobil DTE Named są wysoko cenione jako środki do smarowania systemów obiegowych turbin parowych i wodnych, w tym turbin przekładniowych, oraz szerokiej gamy urządzeń pomocniczych. Potrzeba ciągłych udoskonaleń i zwiększania wydajności stanowi wyzwanie dla naszych naukowców, którzy muszą rozumieć wpływ tych zmian na środki smarne i opracowywać formulację produktów dla utrzymania ich uniwersalnego charakteru.

W przypadku serii środków smarnych Mobil DTE Oil Named, proces ten skutkował zastosowaniem specjalnych olejów bazowych zapewniających wyjątkową odporność na utlenianie, a także unikalnej kombinacji dodatków, dzięki którym oleje te znakomicie sprawdzają się pod wieloma różnymi względami. Poniżej przedstawiono przegląd właściwości i zalet tego produktu oraz potencjalnych korzyści z jego stosowania.

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Bardzo wysoki poziom chemicznej i termicznej stabilności oraz odporności na tworzenie szlamu

Dłuższa trwałość oleju w systemach obiegowych i mniejsze koszty jego wymiany

Mniej nieplanowanych przestojów i mniejsze koszty konserwacji

Doskonałe właściwości wydzielania wody

Poprawa wydajność operacyjna

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Wydłużony czas pracy elementów układu, mniej zabiegów konserwacyjnych i przestojów

Doskonałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Wydłużony czas pracy elementów układu, mniej zabiegów konserwacyjnych i przestojów

Wysoka odporność na pienienie i doskonałe odpowietrzanie

Zapobieganie kawitacji pomp oraz ich hałaśliwej i nieregularnej pracy

Wysoka wszechstronność - wiele zastosowań

Racjonalizacja zapasów, obniżone koszty magazynowania

Zastosowania

Środki smarne serii Mobil DTE Oil Named są obiegowymi środkami smarnymi klasy premium przeznaczonymi do zastosowań, w których wymaga się długiej trwałości eksploatacyjnej. Do specjalnych zastosowań należą:

•  Systemy obiegowe lądowych i okrętowych turbin parowych, turbin wodnych i niektórych turbin gazowych, łącznie z pompami, zaworami i innymi urządzeniami pomocniczymi

•  Ciągłe smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych oraz reduktorów walcowych

•  Turbiny smarowane olejem rozbryzgowo, kąpielowo, pierścieniowo lub innymi metodami mechanicznymi

•  Pompy hydrauliczne o umiarkowanym obciążeniu

•  Sprężarki i pompy próżniowe powietrza i gazów obojętnych, o ile temperatury tłoczenia nie przekraczają150ºC.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

ABB Turbo HZTL 90572

X

ABB Turbo HZTL 90617

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

GE GEK 27070

X

GE GEK 28143A

X

X

GE GEK 46506D

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

X

DIN 51524-1:2006-09

X

X

X

X

GE Power GEK120498

X

JIS K-2213 Typ 2

X

X

X

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

100

Czas wydzielania powietrza w 50°C, min., ASTM D3427

2

3

4

8

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,88

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

15

20

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

221

223

237

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

50

50

50

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,5

6,9

8.7

10,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31

44,5

65,1

95,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-15

-15

-15

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

TOST, Czas pracy do 2mg KOH/g, [h], ASTM D943

5000

4500

3500

2800

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

102

98

95

92

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: