Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40

Zaawansowany technologicznie, w pełni syntetyczny olej silnikowy

Mobil 1™ Turbo Diesel 0W-40 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy, zapewniający nowoczesnym silnikom wysokoprężnym najwyższy poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz pozwalający utrzymać współpracujące elementy silnika w czystości. Znacznie przewyższa wymagania najnowszych specyfikacji jakościowych dyktowanych przez wiodących producentów branży samochodowej dla nowoczesnych wysokoprężnych silników samochodowych , w związku z czym z powodzeniem można go stosować do silników wszystkich modeli pojazdów na całym świecie, a szczególnie tam, gdzie nie sprawdzają.się konwencjonalne oleje.

 

Zalety

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 został opracowany w oparciu o opatentowaną formulację zawierającą najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe, oraz, nowoczesny pakiet precyzyjnie zrównoważonych dodatków uszlachetniających zawierajacy między innymi specjalne dodatki przeciwzużyciowe stworzone przy wykorzystaniu technologii "SuperSyn". Szeroki zakres klasyfikacji lepkościowej oleju 0W-40 pozwala zapewnić optymalny poziom ochrony przeciwzużyciowej elementów silnika we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa, a także gwarantuje bezawaryjną jazdę. Olej Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 ułatwia szybki rozruch silnika pojazdu nawet w polarnych temperaturach oraz usuwa osady i szlamy, które często tworzą się podczas eksploatacji w wysokich temperaturach. Właściwości oleju Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 gwarantują spełnianie i przewyższanie światowych standardów jakościowych wytyczanych przez wiodących producentów w branży, dzięki czemu olej ten gwarantuje najwyższą jakość i niezawodność wszędzie tam, gdzie tradycyjne oleje silnikowe nie sprawdzają się. Najważniejsze jego właściwości, zalety i korzyści to:

Właściwości Korzyści
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie Spowolnienie procesu starzenia oleju, umożliwiające wydłużenie okresów międzyobsługowych
Niskie zużycie oleju Zmniejszony poziom zanieczyszczenia środowiska węglowodorami
Ulepszone własności tarciowe Przyczynia się do oszczędności paliwa
Doskonałe własności niskotemperaturowe Szybki rozruch pojazdu w niskich temperaturach pozwalajacy wydłużyć żywotność silnika i elementów układu elektrycznego
Wysoki wskaźnik lepkości i specjalna technologia dodatków przeciwzużyciowych SuperSyn
Doskonałe smarowanie w każdych warunkach eksploatacyjnych

 

Zastosowanie

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 w szczególności zalecany jest do smarowania wysokoobciążonych, turbodoładowanych silników wysokopreżnych oraz silników benzynowych znajdujących zastosowanie w takich pojazdach jak: samochody osobowe, dostawcze i sportowo-terenowe.

  • Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 w szczególności jest zalecany do stosowania w silnikach eksploatowanych w ekstremalnie ciężkich warunkach gdzie nie sprawdzają się konwencjonalne oleje.
  • Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 nie jest zalecany do stosowania w silnikach dwusuwowych i samolotowych, o ile ich producent nie wydał specjalnego dopuszczenia.

 

Specyfikacje

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 spełnia wymagania poniższych specyfikacji: 0W-40
ACEA A3/B3 X
ACEA A3/B4 X

 

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40 posiada następujące dopuszczenia producentów: 0W-40
VW 502 00 X
VW 505 00 X

 

W ocenie ExxonMobilMobil 1 Turbo Diesel 0W-40 spełnia wymagania następującego poziomu jakości: 0W-40
API CF X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-A-025 X
OPEL Diesel Service Fill GM-LL-B-025 X

 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Lepkość kin., cSt (ASTM D445)
w 40ºC 75
w 100ºC 13,5
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 185
MRV at -40ºC, cP (ASTM D4684) 31.000
Lepkość HT/HS, [mPa.s] w 150ºC (ASTM D4683) 3.8
Całkowita Liczba Zasadowa (ASTM D2896) 11.8
Popiół siarczanowy, waga % (ASTM D 874) 1,3
Fosfór, waga % (ASTM D4981) 0,1
Punkt zapłonu ºC (ASTM D92) 230
Gęstość w temp. 15.6 ºC, g/ml (ASTM D4052) 0,85

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.