MOBIL DELVAC LEGEND 1330

Jednosezonowy olej do silników wysokoprężnych

Legend 1330

Mobil Delvac Legend 1300 Series to doskonałe jednosezonowe oleje do silników wysokoprężnych, o recepturze opartej na zaawansowanych technologicznie olejach bazowych i zbilansowanym pakiecie dodatków. Zaprojektowano je specjalnie do wysokowydajnej pracy w silnikach z chłodzeniem międzystopniowym i turbodoładowaniem, eksploatowanych w trudnych warunkach drogowych i terenowych. Seria Mobil Delvac Legend 1300 jest używana w szerokim zakresie zastosowań, w których zalecany jest olej jednosezonowy. Produkty te z powodzeniem stosowane są w transporcie ciężarowym, górnictwie, kamieniołomach, budownictwie i rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

Cechy i zalety olejów Mobil Delvac Legend 1300 Series:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju.

Wydłużona trwałość eksploatacyjna silnika, mniejsze zużycie i doskonała ochrona przed przywieraniem pierścieni

Rozszerzona rezerwa alkaliczna TBN

Długoterminowe przeciwdziałanie osadom/zużyciu oraz powstawaniu kwasów przy stosowaniu paliw o wyższej zawartości siarki

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     • Urządzenia zasilane wysokoprężnymi silnikami wolnossącymi i z turbosprężarkami

     •  Lekkie, średnie i ciężkie ciężarówki

     • Zastosowania w budownictwie, górnictwie, kamieniołomach i rolnictwie

 

Specyfikacje i dopuszczenia

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1340

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Allison C-4

X

 

 

API CF

X

X

X

API SF

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

MOBIL DELVAC LEGEND 1330

MOBIL DELVAC LEGEND 1340

MOBIL DELVAC LEGEND 1350

Klasa lepkości

SAE 30

SAE 40

SAE 50

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

1,1

1,1

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

 

0,81

 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

 

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,6

11,6

19,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

101

101

222

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-27

-27

-15

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10

10

10

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

99

99

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx