Oleje turbinowe serii Mobil SHC™ 800 zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o wymogach najbardziej obciążonych turbin gazowych o nominalnej żywotności TOST rzędu 10 000 godzin. Zaleca się stosowanie ich do smarowania lądowych turbin gazowych, szczególnie o mocy poniżej 3000 KM, stosowanych jako rezerwowe zespoły napędowe oraz w niektórych systemach cyklu łączonego (gaz/para). Ta grupa produktów jest oparta na syntetycznych węglowodorach i unikalnym pakiecie dodatków uszlachetniających. Formulacja ta zapewnia doskonalą płynność produktów w niskich temperaturach i wyjątkowo skuteczną odporność na degradację w wysokich temperaturach. Oleje serii Mobil SHC 800 zapewniają także znakomitą ochronę przeciwzużyciową oraz ochronę przed rdzewieniem i korozją, a także dobre wydzielanie powietrza i odporność na pienienie.

 

Właściwości te przyczyniają się do zapewnienia doskonałej odporności na degradację termiczną/ starzeniową w okresie wygrzewania po zakończeniu pracy i umożliwiają szybki obieg oleju przy niskich temperaturach podczas rozruchu. Odporność na degradację jest kluczem do uniknięcia szkodliwych osadów, które mogą przeszkadzać w dostarczaniu oleju do łożysk lub zużytych serwozaworów. Jest to problemem szczególnie wtedy, gdy turbiny gazowe pracują w trybie cyklicznym i są poddawane wielu cyklicznym natężeniom cieplnym. Ponieważ płynność niskotemperaturowa i wysoki wskaźnik lepkości są podstawowymi właściwościami tych olejów, są one odporne na zmiany podczas eksploatacji w wyniku ścinania mechanicznego lub cykliczne przeskoki z wysokich temperatur na niskie. Oleje serii Mobil SHC 800 są w pełni kompatybilne z olejami mineralnymi, ale ich domieszki mogą prowadzić do pogorszenia ich znakomitych właściwości.

 

Właściwości i zalety

Oleje marki Mobil SHC są rozpoznawane i uznawane na całym świecie dzięki swojej innowacyjności i wysokiej efektywności. Te oryginalne, syntetyczne produkty Mobil SHC opracowane przez naszych naukowców są przykładem naszego nieustannego zaangażowania na rzecz stosowania nowoczesnych technologii do tworzenia wysokiej jakości produktów. Produkty marki Mobil są także preferowane przez operatorów turbin na całym świecie od wprowadzenia ich do handlu przeszło sto lat temu. Od tamtego czasu nasi specjaliści pozostają w bliskim kontakcie z kluczowymi producentami oryginalnego sprzętu, aby nasza oferta produktów zapewniała wyjątkowo skuteczne działanie i była dostosowana do nieustannie doskonalonej technologii sprzętu turbinowego. Wiedza na temat ewolucji technologicznej i warunków eksploatacyjnych jest kluczowym czynnikiem w wyborze najbardziej efektywnej technologii smarowania przy opracowywaniu nowych produktów, które będą mogły spełnić wymagania stawiane im przez użytkowników.

 

Jednym z ogólnych trendów ostatnich lat było zwiększanie mocy wyjściowej, co może prowadzić do większego naprężenia cieplnego oleju. Takie naprężenie cieplne podnosi się jeszcze w wyniku pracy cyklicznej, którą stosują operatorzy turbin w celu kontrolowania bilansu podaży i zapotrzebowania energii elektrycznej, co powoduje obniżanie temperatury przy każdej sekwencji wyłączania. Dlatego najważniejszą cechą wymaganą od nowoczesnych olejów do turbin gazowych jest odporność na degradację termiczną.

 

Aby uniknąć znacznego wpływu temperatury na olej, nasi naukowcy zajmujący się formułą produktu wybrali dla olejów Mobil SHC Serii 800 opatentowane syntetyczne oleje bazowe ze względu na ich wyjątkową odporność termiczną/na utlenianie. Nasi projektanci wybrali specjalne dodatki uszlachetniające, które mogą maksymalnie zwiększyć korzyści olejów bazowych, aby zapewnić wyjątkową żywotność oleju i kontrolę osadów oraz odporność na degradację termiczną i chemiczną, jak również zrównoważenie cech eksploatacyjnych. Syntetyczne oleje bazowe zapewniają także doskonałą płynność w niskich temperaturach, nie do osiągnięcia w przypadku mineralnych olejów turbinowych, oraz dostarczają kluczowych korzyści dla zastosowań w trudnodostępnych miejscach, w niskiej temperaturze otoczenia. Wśród licznych zalet Mobil SHC 800 można wymienić:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowo wysoka stabilność termiczna i odporność na utlenianie oraz kontrola osadów

Wysoki poziom odporności na obniżanie temperatury po zakończeniu prac turbiny

Mniejsze ilości osadów, większa niezawodność i mniejsze koszty eksploatacyjne

Przedłużona żywotność oleju i niższe koszty produktów

Doskonała płynność w niskich temperaturach

Niezawodny przepływ i smarowanie podczas rozruchu zimnego, nawet przy niskich temperaturach

Naturalnie wysoki wskaźnik lepkości

Zapewnia ochronę sprzętu przy wysokich temperaturach

Bardzo dobra odporność na pienienie i dobre odpowietrzanie

Wydajna praca systemu i mniej nieplanowanych przestojów

Doskonała ochrona przeciwzużyciowa

Doskonała ochrona sprzętu i mniejsze koszty wymiany sprzętu

 

Zastosowania

Oleje turbinowe Mobil SHC 800 zostały zaprojektowane tak, aby spełnić potrzeby najcięższych warunków eksploatacyjnych turbin gazowych i ich osprzętu. Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Wysokoobciążone stacjonarne turbiny gazowe, szczególnie poniżej 3000 KM, do rezerwowej generacji mocy.

     •  Przemysłowe turbiny gazowe pracujące w niskich temperaturach otoczenia i trudno dostępnych warunkach.

     •  Inne systemy energetyczne.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

824

825

Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL003(Rev.4)

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

824

825

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 28143B

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

824

825

GE Power GEK 32568Q

X

 

Solar Turbines ES 9-224, CLASS I

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

824

825

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

Czas wydzielania powietrza w 50°C, [min], ASTM D3427

1

1

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

248

248

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5.9

7.9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,5

43.9

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

<-54

-45

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,83

0,83

TOST, Czas pracy do 2,0 mg KOH/g, [h], ASTM D943

9500

9500

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

135

145

 

 

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx