Mobil SHC Grease 462

Smar plastyczny do wysokich temperatur

Produkt Mobil SHC Grease 462 PF jest formułowany na bazie perfluoropolieteru (PFPE) z zagęszczaczem na bazie politetrafluoroetylenu (PTFE). Mobil SHC Grease 462 PF jest smarem rekomendowanym do trudnych warunków eksploatacyjnych i długiego czasu pracy, przeznaczonym do smarowania łożysk, zaworów, uszczelek i do innych zastosowań wymagających produktu o wysokiej odporności na utlenianie i produktu odpowiedniego do smarowania w bardzo wysokich temperaturach. Mobil SHC Grease 462 PF nadaje się do smarowania maszyn z sektora przetwórstwa żywności, w których wymagana jest rejestracja NSF H1 ze względu na możliwy incydentalny kontakt z żywnością. 

 

Właściwości i zalety

Właściwości

Zalety i korzyści

Doskonałe właściwości smarne, ochrona antykorozyjna i odporność na wodę

• Długi czas pracy urządzenia

Doskonała odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

• Mobil SHC Grease 462 PF jest smarem niepalnym, o bardzo niskiej lotności i wysokiej odporności na degradację w temperaturach do 240˚C (464˚F).

• Doskonała wydajność w wysokich temperaturach Odporność na wysokie temperatury zapewnia oszczędności dzięki poprawie niezawodności, zmniejszeniu zużycia smaru i ilości przeglądów dzięki wydłużeniu okresów pomiędzy wymianami.

NSF H1 rejestracja No. 157056; Aprobata Kosher & Parve; Aprobata Hallal

Odpowiedni do zastosowań w przetwórstwie żywności i w produkcji opakowań, gdzie jest ryzyko incydentalnego kontaktu z żywnością, do produkcji żywności koszernej i hallal do zastosowań wieloreligijnych.

Obojętny chemicznie

• Odporny * na chemikalia, substancje żrące i rozpuszczalniki, w tym oleje węglowodorowe, alkohole, kwasy i substancje kaustyczne.

 

Uwaga *: Należy przeprowadzić testy w celu sprawdzenia odporności przed zastosowaniem w określonej aplikacji. Nie jest przeznaczony do zastosowań z tlenem pod ciśnieniem bez wcześniejszych testów i aprobaty producenta urządzenia i operatora.

 

Zastosowania

Mobil SHC Grease 462 PF został opracowany z myślą o zapewnieniu doskonałej wydajności zastosowań wysokotemperaturowych z różnych sektorów przemysłu, w tym m.in. w produkcji opakowań, tektury falistej, hutach, walcowniach aluminium, w przemyśle szklarskim, chemicznym, motoryzacyjnym, lotniczym, tekstylnym, leśnym i spożywczym.

Mobil SHC Grease 462 PF jest rekomendowany do fabryk produkujących tekturę falistą do łożysk sklejarki pojedynczej tekturnic i łożysk podgrzewacza wstępnego w gorących sekcjach rolek i innych łożyskach.

Mobil SHC Grease 462 PF nie może być stosowany w aplikacjach, w których dochodziłoby do zmieszania ze smarem mineralnym lub smarami syntetycznymi, chyba że smar syntetyczny miałby podobny skład.

Mobil SHC Grease 462 PF jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami NSF H1 dla środków smarnych dopuszczonych do incydentalnego kontaktu z żywnością, co oznacza ograniczenie zanieczyszczenia produktu spożywczego smarem do maksymalnie 10 ppm według FDA 21CFR 178.3570. Produkt nie może być stosowany do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

Kosher & Parve

Halal

 

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

NSF H1

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

NLGI 2

Kolor

Biała

Wygląd, kolor

Homogeniczny, gładki

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

253

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

510

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

45,2

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

280

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

800

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, [mm], ASTM D2266

0.55

Test SKF Emcor na rdzę, Woda destylowana, ASTM D6138

0 - 0

Korozja na miedzi, ASTM D 4048

1a

Test na wymywanie wodą, Ubytek w 79°C, [%wag.], ASTM D1264

1,0

Test na spryskiwanie wodą, Ubytek, [%wag.], ASTM D4049

6,4

Moment rozruchowy w niskiej temperaturze, Początek testu, -20°C, [g-cm], ASTM D1478

1575

Moment rozruchowy w niskiej temperaturze, W trakcie testu, -20°C, [g-cm], ASTM D1478

350

Gęstość względna w temp. 15,6°C, Piknometr, dot. smaru lb/USg, PRLWI198

1.92

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: