Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40

Półsyntetyczny olej silnikowy jakości premium do samochodów osobowych z silnikami Diesla.

Mobil Super™ 2000 X1 Diesel 10W-40 to półsyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą żywotność silnika oraz ochronę przed szlamem i zużyciem.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnej pracy silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 zapewnia:

•  doskonałą ochronę przed szlamem

•  doskonałą czystość silnika

•  doskonałą ochronę silnika w wysokich temperaturach

•  doskonałą ochronę przed zużyciem

•  doskonałe właściwości w niskich temperaturach

 

Zastosowania

Produkty Mobil Super 2000 zostały opracowane aby uzyskać ochronę i sprawność silnika lepszą niż przy stosowaniu konwencjonalnych lub półsyntetycznych olejów. ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 Diesel 10W-40 w przypadkach jazdy w wymagających warunkach:

     •  do starszych silników Diesla bez filtrów cząstek stałych (DPF)

     • w samochodach osobowych, pojazdach typu SUV i samochodach dostawczych

     • do jazdy po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

     • w normalnych i okazjonalnie cięższych warunkach jazdy

 

Należy zawsze sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu pod kątem zalecanej klasy lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

VW 501 01

VW 505 00

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,91

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,87

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

97

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,144

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: