Mobil™ ATF 320

Olej do automatycznych skrzyń biegów

Mobil ATF 320

Mobil ATF 320 to bardzo wysokiej jakości olej do automatycznych skrzyń biegów.

 

Mobil ATF 320 zaleca się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów większości samochodów osobowych i użytkowych. Nadaje się również do układów wspomagania kierownicy, układów hydraulicznych i niektórych ręcznych skrzyń biegów, gdzie wymaga się stosowania oleju do przekładni automatycznych.

 

Właściwości i zalety

Właściwie dobrane parametry tarcia wewnętrznego, które zapewniają płynne działanie przekładni w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

•  Ochrona przed degradacją w wysokich temperaturach pracy i przy wydłużonej eksploatacji.

•  Dobra pompowalność i płynność w niskich temperaturach ułatwiająca rozruch silnika.

•  Kompatybilność ze wszystkimi konwencjonalnymi  uszczelnieniami stosowanymi w przekładniach

 

Zastosowania

Mobil ATF 320 zaleca się do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów większości samochodów osobowych i użytkowych. Nadaje się również do układów wspomagania kierownicy, układów hydraulicznych i niektórych ręcznych skrzyń biegów, gdzie wymaga się stosowania oleju do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN 339 Typ Z1

MAN 339 Typ V1

VOITH TURBO H55.6335.xx

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 17C

ZF TE-ML 03D

VOLVO 97341

MAN 339 Typ L1 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

Allison C-4

Ford MERCON

GM DEXRON IIiG

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

17900

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,856

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

197

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx