Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Przekładniowy środek smarny o najwyższej wydajności

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil™ Delvac 1™ Transmission Fluid MBT to w pełni syntetyczny olej SAE 75W-90 do ręcznych skrzyń biegów.  Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 ma doskonałe charakterystyki lepkości/temperatury.

 

Właściwości i zalety

Formulacja Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT zawiera zaawansowany system dodatków uszlachetniających zapewniających doskonałą stabilność termiczną i odporność na zużycie. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT utrzymuje niższe temperatury w przekładni w porównaniu do konwencjonalnych olejów przekładniowych. Jest zalecany do większości ręcznych skrzyń biegów, mostów pędnych i łagodnych osi hipoidalnych, w których nie jest wymagany olej API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT nadaje się do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), w których smary są poddawane działaniu bardzo wysokich temperatur przy pełnym obciążeniu.

 

Zastosowania

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT został dopuszczony wg specyfikacji Mercedes-Benz 235.11 odnoszącej się do ręcznych skrzyń biegów Actros, w tym ze skrzyniami rozdzielczymi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 235.11

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa

SAE 75W-90

Lepkość Brookfielda -40 C, [mPa*s], DIN 51398

59000

Temp. zapłonu COC, [C], DIN 2592

179

Lepkość kinem. w 100°C, [mm2/s], DIN 51562 T1

14,7

Lepkość kinem. w 40°C, [mm2/s], DIN 51562 T1

96,3

Temp. płynięcia, [C], DIN ISO 3016

-45

Wskaźnik lepkości, ISO 2909

159

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx