Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Najwyższej jakości olej przekładniowy

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT jest w pełni syntetycznym przekładniowym olejem o klasie lepkości SAE 75W-90. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 ma znakomitą charakterystykę małych zmian lepkości z temperaturą.

 

Zalety

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT zawiera technologicznie zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniających znakomitą stabilność termiczną oraz odporność na zużycie. Zapewnia niższe temperatury pracy przekładni w porównaniu z olejami konwencjonalnymi. Jest zalecany dla większości przekładni, mostów i osi hipoidalnych, gdzie API GL-5 nie jest wymagany. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT jest odpowiedni do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), gdzie oleje są poddawane wysokim temperaturom przy pełnym obciążeniu eksploatacyjnym.

 

Zastosowanie

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT posiada dopuszczenie MB 235.11 firmy Mercedes-Benz obejmujące przekładnie ręczne Actros oraz przekładnie wraz ze skrzynkami rozdzielczymi.

 

Specyfikacje

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT posiada następujące aprobaty producentów:SAE 75W-90
MB-Approval 235.11X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 
Klasa lepkości SAESAE 75W-90
Lepkość kin., ASTM D 445 
[cSt] w 40°C96,3
[cSt] w 100°C14,7
Lepkość Brookfielda w -40°C, [cP] max.59000
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-45
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92, min.179
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270159

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki (MSDS). Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.