Mobil Delvac MX™ 15W-40

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

MOBIL DELVAC MX 15W-40

Mobil Delvac MX 15W-40 to najwyższej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych, co wpływa na dłuższy czas pracy silnika. W efekcie ten produkt spełnia lub przekracza wymagania czołowych europejskich i amerykańskich producentów silników. Wyjątkowo wysoka wydajność tego produktu została sprawdzona w terenie w wielu różnych sektorach przemysłu, różnych zastosowaniach i we flotach mieszanych.

Zaawansowana technologicznie formulacja chemiczna tego produktu zapewnia doskonałe osiągi zarówno w wymagających, nowoczesnych niskoemisyjnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych silnikach wysokoprężnych pracujących na paliwie o niskiej lub wysokiej zawartości siarki. Mobil Delvac MX 15W-40 jest produkowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić doskonałą ochronę przez zagęszczaniem się oleju w wyniku gromadzenia się sadzy i osadów wysokotemperaturowych, ale również zapewnić wyjątkową odporność na utlenianie, korozję i powstawanie osadów wysokotemperaturowych.

 

Cechy i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźniony czas wtrysku wymagają oleju w wyższej wydajności w obszarach związanych z stabilnością utleniania, rozpraszaniem sadzy i lotnością. Mobil Delvac MX 15W-40 został opracowany z wysokiej jakości olejów bazowych i zrównoważonego pakietu dodatków, aby zapewnić optymalną wydajność silnika w nowoczesnych silnikach benzynowych i wysokoprężnych, ale także w starszych modelach. Najważniejsze potencjalne korzyści:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Przyczynia się do zredukowania powstających szlamów, osadów i zapobiega wzrostowi lepkości

Doskonała rezerwa TBN

Ochrona przed powstawaniem osadów, neutralizacja kwaśnych produktów ze spalania

Wytrzymałość na ścinanie

Ochrona przed zużyciem, utrzymywanie odpowiedniej lepkości

Udoskonalone właściwości myjąco-dyspergujące

Utrzymanie silnika w czystości i wydłużenie czasu pracy jego elementów

Udoskonalone właściwości rozpraszania sadzy

Udoskonalona retencja lepkości i pompowalność oleju w eksploatacji

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu

Kompatybilność ze elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

Spełnia wymagania specyfikacji kluczowych producentów sprzętu OEM

Jeden olej silnikowy do taboru mieszanego

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

• Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia europejskich, japońskich i amerykańskich producentów, zastosowanie zgodnie z zaleceniami z instrukcji obsługi urządzenia

•  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

•  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: górnictwo, wydobycie kruszyw, budownictwo i rolnictwo

• Flota mieszana

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

KAMAZ, silniki Euro-3, Euro-4 and Euro-5

AVTODISEL (YaMZ) YaMZ-6-12

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

ACEA B2

API CG-4

API CF-4

API CF

Cummins CES 20072

Cummins CES 20071

Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)

Mack EO-M

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

MAN M 3275-1

ACEA A2

ACEA E7

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

API CI-4

API CH-4

API SL

API SJ

CATERPILLAR ECF-2

Cummins CES 20077

Cummins CES 20076

ISUZU DEO (samochody z DPD )

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 15W-40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,1

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,88

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

106

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: