Mobil Delvac™ XHP ESP 10W-40

Olej do silników wysokoprężnych z systemami emisji spalin

MOBIL DELVAC XHP ESP 10W-40

Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 to syntetyczny olej o bardzo wysokiej wydajności do silników Diesla zaprojektowany, aby zapewnić smarowanie nowoczesnych, wysokowydajnych i niskoemisyjnych silników do pracy w trudnych warunkach. Oleje bazowe najwyższej jakości zastosowane w tym produkcie zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i kontrolę lotności produktu w wysokich temperaturach. Zaawansowany system dodatków ze znajomością rzeczy zaprojektowano w celu wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika (1) i utrzymania wydajności systemów redukcji emisji spalin, w tym filtrów cząstek stałych (DPF). Specyfikacje i dopuszczenia wskazują na przeznaczenie Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 do mieszanych zastosowań flotowych. Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 jest kompatybilny z biodieslem.(2)

 

(1) Produkty o zbilansowanej recepturze, takie jak Mobil Delvac, które spełniają lub przewyższają specyfikacje producentów OEM i specyfikacje branżowe, mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniej ochrony silników. Aby optymalnie dobrać olej do aplikacji, skonsultuj się z producentem OEM. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wymogów producentów OEM, typu silnika i jego utrzymania, warunków zastosowania i serwisu, oraz poprzednio używanego środka smarnego. (2) Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Właściwości i zalety

Wysoko-obciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak m.in. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie wtrysku, układy oczyszczania spalin wymagają olejów o większej odporności na utlenianie, zdolności do rozpraszania sadzy, niskiej lotności i kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac XHP ESP 10W-40 zapewnia wyjątkową wydajność, rzadkie wymiany i ochronę układów wydechowych, także wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Zalecany do stosowania z biodieslem ze względu na doskonałą stabilność odporności na utlenianie i zapewnienie czystości tłoków. Kluczowe zalety to:

¹ Produkty o zbilansowanej recepturze, takie jak Mobil Delvac, które spełniają lub przewyższają specyfikacje producentów OEM lub specyfikacje branżowe, mogą pomóc w zapewnieniu odpowiedniej ochrony silników. Aby optymalnie dobrać olej do aplikacji, skonsultuj się z producentem OEM. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić w zależności od wymogów producentów OEM, typu silnika i jego utrzymania, warunków zastosowania i serwisu, oraz poprzednio używanego środka smarnego.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju

Pozwala na wydłużone okresy pomiędzy wymianami oleju

Zapewnia ochronę przed zapiekaniem się pierścieni

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra oraz ochrona przed korozją.

Pomaga wydłużyć całkowity okres eksploatacji silnika ¹

Dobra stabilność na ścinanie Bardzo niska lotność

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Pomaga w lepszej cyrkulacji i pompowalności oleju

 

Zastosowania

•  Wysoko-obciążone silniki Diesla, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     •  Wysoko obciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel

     •  Sprzęt zasilany silnikami Diesla wolnossącymi i z turbosprężarkami

     •  Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach

     •  Maszyny robocze w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

 

(2) Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

DQC IV-18 LA

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-3

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3775

MB-Approval 228.51

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-4.5

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

MAN M 3575

MAN M 3271-1 

IVECO 18-1804 TLS E9

MAN M 3477 
Scania Low Ash 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CJ-4

API CI-4

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20081

DAF Extended Drain

ISUZU DEO (samochody z DPD )

JASO DH-2

API CI-4 PLUS

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

API CH-4

API CK-4

Cummins CES 20086

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,861

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

91

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896
13.2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx