Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super 3000 Formula F 5W20

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 opracowano w celu spełnienia wymogu firmy Ford „Ford WSS-M2C948-B". Ford WSS-M2C948-B to szczególny wymóg dla 3-cylindrowych silników 1,0 I EcoBoost, olej spełniający ten wymóg można stosować w większości silników benzynowych samochodów Ford, które wymieniono w części „Zastosowania".

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 to olej silnikowy o standardowej zawartości popiołu i niskiej lepkości wysokotemperaturowej (dynamicznej) HTHS poniżej 2,9 Pa. Produkt ten został przetestowany przez branżę, aby zapewnić niezawodną wydajność silnika pojazdu.

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 można stosować do wszystkich silników benzynowych samochodów Ford z wyjątkiem Ford KA (od roku produkcji 2009) oraz Ford Focus RS (rok produkcji 2004.75).

 

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu dotyczącą zalecanych klas lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 5W-20

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,8

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D1298

0,851

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

7.9

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: