Mobilfluid 424

Uniwersalny środek smarny do ciągników

Generic Packshot Imagery

Mobilfluid 424 jest to najwyższej jakości uniwersalny olej do ciągników, opracowany aby spełniać lub przewyższać wymagania dla płynów przekładniowych i hydraulicznych.  Zaawansowana technologia oleju Mobilfluid 424 pozwala na pełne wykorzystanie osiągów nowoczesnych ciągników rolniczych i transportowych pracujących w różnych warunkach pogodowych i eksploatacyjnych.  Mobilfluid 424 łączy wybrane oleje bazowe oraz zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniając odpowiednie właściwości smarne wymagane w warunkach intensywnej eksploatacji układów napędowych w sprzęcie rolniczym oraz transportowym.  Jest on odpowiedni do obniżania zużycia i poziomu drgań w hamulcach mokrych.

Właściwości i zalety

Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zastosowane przy produkcji maszyn do pracy w ciężkich warunkach zaowocowały podniesieniem parametrów eksploatacyjnych takich jak: ładowność, szybkość i niezawodność. Wszystkie te innowacje znacznie podniosły wymagania stawiane układom przeniesienia napędu, od których żąda się przenoszenia coraz wyższych mocy, zwiększonej niezawodności i trwałości. Oleje wykorzystywane w tych układach musi charakteryzować wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej, dobra stabilność termiczna, odpowiednia odporność na utlenianie i ścinanie oraz dobra pompowalność. Wszystkie te cechy w konsekwencji wpływają na wydłużenie żywotności poszczególnych elementów układu napędowego redukując jednocześnie całkowite koszty eksploatacyjne. Mobilfluid 424 pozwala zapewnić wyjątkową sprawność zarówno elementów najnowszych układów napędowych jak i układów hydraulicznych. Jego główne zalety to:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Udoskonalone właściwości smarne

Prawidłowa praca sprzęgła i wału odbioru mocy

Lepsze przeciwdziałanie drganiom przy hamowaniu na mokro i stosowaniu układu PTO przenoszenia napędu

Kompatybilność z najnowszymi materiałami sprzęgieł i elastomerami

Przedłużona żywotność sprzęgła i redukcja wycieków

Wysoki wskaźnik lepkości i wytrzymałość na ścinanie

Stała dynamika pracy

Wysoki stopień ochrony przed rdzą, korozją i wytrawianiem metali kolorowych

Ochrona urządzeń pracujących wilgotnych warunkach i w obecności wody oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Dynamika pracy i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe

Wydłużona trwałość elementów układu, oraz redukcja całkowitych kosztów konserwacyjnych

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ochrona przed powstawaniem osadów, oraz możliwość wydłużenia okresów międzyobsługowych dyktowanych przez producentów urządzeń

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Możliwość zmniejszenia ilości niezbędnych środków smarnych, oraz uproszczenie prac smarowniczych

Dobra filtrowalność

Możliwość utrzymania układu w czystości zapewniającego jego sprawne działanie

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Wysokoobciążone skrzynie biegów, mechanizmy różnicowe, przekładnie główne, systemy sterowania hydraulicznego, wspomaganie systemów kierowniczych, hamulce mokre, układy PTO przenoszenia napedu i napędy hydrostatyczne

     •  Terenowe maszyny robocze stosowane w rolnictwie, budownictwie i górnictwie odkrywkowym

     • Olej na dolewki lub na wymianę

     •  Zastosowania w przekładniach komercyjnych wymagających płynów typu A (Sufiks A), Dexron i typu F. Nie należy stosować w przekładniach automatycznych samochodów osobowych

     • Zastosowania wymagające środków smarnych klasy API GL-4 lub SAE 80 we wszystkich przekładniach z wyjątkiem przekładni hipoidalnych

     • Niezrównany zamiennik dla olejów silnikowych zalecanych dla układów hydraulicznych i napędowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VOLVO WB-101

ZF TE-ML 05F

ZF TE-ML 17E

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

Allison C-4

API GL-4

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3505/ MAT3525

CNH MAT 3525

DENISON UTTO/THF

FORD ESN-M2C134-D

FORDNH FNHA-2-C-201.00

JICASE MS 1204

JICASE MS 1205

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

MASSEY FERGUSON CMS M1135

MASSEY FERGUSON CMS M1141

AGCO Powerfluid 821 XL

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Test w pompie łopatkowej ASTM D6973 (Eaton 35VQ)

KUBOTA UDT

CATERPILLAR Multipurpose Tractor Oil (MTO)

JOHN DEERE JDM J20C

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość Brookfielda w -20°C, mPa.s, ASTM D2983

4300

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,88

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

198

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

55

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

145

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx