Mobilfluid 428

Nowoczesny, najwyższej jakości, uniwersalny olej do maszyn rolniczych (UTTO)

M-FLUID 428 PAIL 2

Mobilfluid 428 to nowoczesny, najwyższej jakości, uniwersalny olej do ciągników, opracowany aby spełniać lub przewyższać wymagania większości konstruktorów urządzeń dla płynów hydraulicznych i przekładniowych. Zaprojektowano go, aby zoptymalizować wydajność ciągników rolniczych i transportowych pracujących w szerokim zakresie warunków środowiskowych. Zaleca się stosowanie Mobilfluid 428 w terenowych maszynach roboczych, m.in. w rolnictwie, budownictwie i górnictwie odkrywkowym. Jego charakterystyka tarcia przyczynia się do zmniejszenia „klekotania" mokrych hamulców i wałów odbioru mocy (PTO). Formulacja tego produktu nowej generacji składa się z wysokiej jakości olejów bazowych i technologicznie zaawansowanych dodatków uszlachetniających i zapewnia doskonałą stabilność cieplną w połączeniu z wysoką odpornością na ścinanie w klasie lepkości SAE 10W-30. Ze względu na doskonałą i stabilną wytrzymałość na ścinanie i wykorzystanie powietrza, Mobilfluid 428 nadaje się do stosowania w konwencjonalnych przekładniach bezstopniowych CVT (pompa hydrauliczna plus elementy przekładni planetarnej).

 

Właściwości i zalety

Najnowocześniejsze rozwiązania konstrukcyjne zastosowane przy produkcji dzisiejszych maszyn budowlanych i rolniczych zaowocowały podniesieniem parametrów eksploatacyjnych takich jak: ładowność, szybkość i niezawodność. Wszystkie te innowacje podniosły wymagania stawiane układom przeniesienia napędu, od których wymaga się przenoszenia coraz wyższych mocy, zwiększonej niezawodności i trwałości. Kontrola tarcia, ochrona przed zużyciem, stabilność termiczna, odporność na ścinanie, ochrona przed rdzą i korozją oraz pompowalność to właściwości, które muszą być optymalnie zrównoważone, aby zapewnić dłuższą żywotność sprzęgła, maksymalne obciążenie dyszla i utrzymać pracę na nierównym terenie w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Mobilfluid 428 zapewnia wyjątkową sprawność obecnych układów przeniesienia napędu i osi napędowych, sprzęgieł, wałów odbioru mocy i układów hydraulicznych. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe właściwości cierne

Lepsze przeciwdziałanie drganiom przy hamowaniu na mokro i stosowaniu układu PTO przenoszenia napędu

Optymalna praca sprzęgła i wału odbioru mocy

Kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami w uszczelnieniach

Przedłużona żywotność sprzęgła i redukcja wycieków

Wysoki wskaźnik lepkości i ulepszona odporność na ścinanie

Stała dynamika pracy

Wysoki stopień ochrony przed rdzą, korozją iwytrawianiem metali kolorowych

Ochrona urządzeń pracujących w wilgotnych warunkach iw obecności wody oraz zapobieganie przedwczesnemu zużyciu

Lepsze właściwości w niskich temperaturach

Dynamika pracy i skuteczne smarowanie w niskich temperaturach otoczenia

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i EP

Wydłużona trwałość elementów układu, oraz redukcja całkowitych kosztów konserwacyjnych

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Ochrona przed powstawaniem osadów, wydłużona trwałość uszczelnienia oraz wydłużona żywotność sprzętu i środka smarnego

Uniwersalne właściwości i zastosowania

Zmniejszenie liczby niezbędnych środków smarnych oraz uniknięcia pomyłek przy ich stosowaniu

Dobra filtrowalność

Możliwość utrzymania układu w czystości zapewniającego jego sprawne działanie

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

ZF TE-ML 03E

ZF TE-ML 05F

ZF TE-ML 06K

ZF TE-ML 17E

ZF TE-ML 21F

VOLVO WB-101

GIMA MASSEY FERGUSON CMS M1145

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

AGCO Powerfluid 821 XL

Allison C-4

API GL-4

CNH MAT 3505

CNH MAT 3525

CNH MAT 3540

FORD NHF NHA-2-C-201.00

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

JICASE MS 1204

JICASE MS 1205

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1141

MASSEY FERGUSON CMS M1135

NEW HOLLAND WB NWH 410B

Denison UTTO/THF

VALTRA G2-08

CLAAS RENAULT AGRICULTURE (M1145)

JCB GEAR OIL HP

KUBOTA UDT

Caterpillar TO-2 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Test w pompie łopatkowej ASTM D6973 (Eaton 35VQ)

JOHN DEERE JDM J20C

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwość fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

Klasa SAE 10W-30

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,866

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

59

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

141

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

243

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-48

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx