Mobilube HD 85W-140

Środki smarne do przekładni samochodowych pracujących w ciężkich warunkach

Mobilube HD 85W-140

Seria Mobilube HD to środki smarne do przekładni pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, składające się z wysokiej jakości olejów bazowych oraz zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających. Zostały stworzone do zastosowań motoryzacyjnych, w tym do wysokoobciążonych osi i przekładni głównych, narażonych na ekstremalne ciśnienia i obciążenia udarowe. ExxonMobil zaleca je do zastosowań, przy których wymagana jest jakość API GL-5.

 

Właściwości i zalety

Zastosowania we współczesnym sprzęcie ciężkim stawiają wyższe wymagania co do parametrów środków smarnych do układów przeniesienia napędu. Wyższe prędkości, wyższy moment obrotowy i większe obciążenia wymagają ulepszonych receptur, aby maksymalizować żywotność sprzętu i optymalizować koszty jego eksploatacji. Wydłużenie okresów między czynnościami obsługowymi stawia dodatkowe wymagania wobec przekładniowych środków smarnych co do skuteczności ich olejów bazowych i pakietów dodatków uszlachetniających. Przekładniowe środki smarne serii Mobilube HD zaprojektowano, aby sprostać tym wyzwaniom.  Ich kluczowe zalety obejmują:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie w wysokich temperaturach

Przedłużona trwałość eksploatacyjna przekładni i łożysk ze względu na minimalne osady. Dłuższa trwałość eksploatacyjna uszczelnień

Doskonała ochrona przed zużyciem przy niewielkich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych i przed powstawaniem wżerów przy znacznych prędkościach

Zwiększona nośność. Zmniejszone koszty konserwacji i wydłużenia trwałości eksploatacyjnej urządzeń.

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszenie zużywania się elementów urządzeń i przedłużenie ich trwałości eksploatacyjnej.

Skuteczne smarowanie w niskich temperaturach.

Poprawa własności rozruchowych urządzeń

Kompatybilny z powszechnie stosowanymi uszczelnieniami

Ogranicza ryzyko wycieków do minimum i zmniejszenia zanieczyszczenia.

 

Zastosowania

Rekomendowane przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

- Osie i przekładnie główne do pracy w trudnych warunkach, wymagających użycia środka klasy API GL-5

- Samochody osobowe, lekkie i ciężkie samochody ciężarowe oraz pojazdy użytkowe

- Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

- Inne zastosowania przemysłowe i motoryzacyjne do pracy w ciężkich warunkach, w tym przekładnie hipoidalne działające przeważnie przy wysokich prędkościach/ obciążeniach udarowych, wysokich prędkościach/ niskich momentach obrotowych oraz/lub niskich prędkościach/ wysokich momentach obrotowych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

API GL-5

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

Klasa lepkości

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Lepkość Brookfielda w -12°C, [mPa.s], ASTM D2983

 

100000

Lepkość Brookfielda w -26°C, [mPa.s], ASTM D2983

120000

 

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

27,5

Odporność na ścinanie (KRL 20h), [mm2/s], CEC L-45-A-99

14

27

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

97

97

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx