OŚWIADCZENIE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze ogólne oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2023 roku.Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2023 roku.

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna.


Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna i chcemy, abyście rozumieli nasze praktyki w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje sposób, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od użytkowników:

 • za pośrednictwem tego narzędzia Livechat dostępnego na stronach internetowych Mobil, systemów i aplikacji, z których wszystkie odnoszą się do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności. Łącznie te strony internetowe, aplikacje i systemy są określane jako „Strona”; oraz
 • w inny sposób w trakcie naszej współpracy biznesowej, na przykład, jeśli użytkownik jest klientem ExxonMobil lub innym podmiotem zewnętrznym.

ExxonMobil zapewnia dodatkowe informacje o prywatności dotyczące określonych przypadków wykorzystania niektórych danych osobowych. Na przykład, zapewniamy dodatkowe powiadomienia dla odwiedzających nasze obiekty, dla naszych dostawców, dla kandydatów do pracy, użytkownikom określonych telefonów komórkowych, aplikacji I uczestników naszych programów lojalnościowych. Odpowiednie spółki zależne ExxonMobil przetwarzają te dane osobowe zgodnie z informacjami o ochronie prywatności, które są udostępniane dla takich konkretnych zastosowań. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Link do odpowiednich komunikatów o ochronie prywatności i inne informacje na temat programu ochrony prywatności ExxonMobil można znaleźć tutaj.

W tym oświadczeniu o ochronie danych osobowych użyto zdefiniowanych pojęć. Aby zrozumieć ich znaczenie, należy zapoznać się z punktem 13 niniejszego oświadczenia – „Zdefiniowane pojęcia”.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności danych osobowych skierowane jest do:

 • osób odwiedzających Stronę;
 • odbiorców wiadomości elektronicznych lub innych, które zawierają niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności lub do którego się odwołują oraz
 • osób, z którymi Administratorzy danych wymienieni w punkcie 2 poniżej utrzymują relacje biznesowe, takich jak klienci i podmioty zewnętrzne.

Informacje pochodzące od dzieci

ExxonMobil nie gromadzi za pośrednictwem Strony danych osobowych osób niepełnoletnich (zgodnie z prawną definicją tego terminu), ani nie sprzedaje danych osobowych osób niepełnoletnich bez ich upoważnienia.

Spółka zależna ExxonMobil obsługująca Stronę w związku z jej działalnością biznesową jest Administratorem danych gromadzonych za pośrednictwem Strony. Jeśli użytkownika łączy umowa lub inna relacja biznesowa ze spółką zależną ExxonMobil, spółka ta jest Administratorem danych, które otrzymuje od użytkownika w kontekście tej relacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem
data.privacy.office@exxonmobil.com.

Spółka zależna (lub spółki zależne) ExxonMobil pełniąca (pełniące) funkcję Administratora (administratorów) danych osobowych może (mogą) przekazywać wszystkie lub wybrane dane osobowe innym spółkom zależnym ExxonMobil na świecie, które mogą być zlokalizowane w krajach trzecich i mogą nie być uznawane za państwa zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Przekazywanie danych odbywa się zgodnie z punktem 7 przedstawionym poniżej.

ExxonMobil dokłada wszelkich starań, aby zbierać i wykorzystywać dane osobowe w sposób zgodny z prawem.

ExxonMobil zapewni, że podczas przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie jest zgodne z obowiązującym prawem o ochronie prywatności danych. W EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii oznacza to w szczególności, że ExxonMobil oceni, czy posiada uzasadnienie (podstawę prawną) dla przetwarzania danych osobowych, i wskaże je, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE i obowiązującymi przepisami. W zależności od sytuacji takie przetwarzanie może bazować na różnych podstawach prawnych, takich jak:

  • Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil, z wyłączeniem sytuacji, w których nadrzędny charakter ma interes podstawowych praw i wolności osoby fizycznej, i/lub
  • Realizacja umowy, której stroną jest osoba fizyczna, i/lub
  • Wykonanie zobowiązania prawnego, któremu podlega ExxonMobil, i/lub
  • Ochrona istotnych interesów osoby fizycznej, i/lub
  • Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub w wielu konkretnych celach. W takim przypadku użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę.

Więcej informacji o konkretnych działaniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i celach tego przetwarzania oraz opis poszczególnych rodzajów danych osobowych znajduje się w tabeli umieszczonej w punkcie 4.

Osoby fizyczne mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych osobowych, a w sytuacjach wymaganych przez prawo starannie rozważymy taki sprzeciw. Szczegółowe informacje na temat praw użytkowników w odniesieniu do sposobów przetwarzania ich danych osobowych można uzyskać, zapoznając się z punktem 9 i/lub kontaktując się z biurem ExxonMobil ds. ochrony prywatności danych pod adresem e-mail data.privacy.office@exxonmobil.com.

W niniejszej tabeli opisujemy kategorie informacji, które gromadzimy za pośrednictwem Strony oraz w związku z naszą relacją biznesową z użytkownikiem. Opisujemy również cel oraz, w stosownych przypadkach, podstawę prawną uzasadniającą wykorzystanie i przetwarzanie tych informacji.

Kiedy ExxonMobil opiera się na swoim uzasadnionym interesie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, ExxonMobil zapewni, że interesy te nie będą miały nieproporcjonalny i niekorzystny wpływ na prawa oraz wolność osoby fizycznej. Kiedy ExxonMobil polega na zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania danych osobowych, osoby fizyczne mogą wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Osoby odwiedzające stronę, które chcą wycofać swoją zgodę, powinny powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość na adres data.privacy.office@exxonmobil.com, a my jak najszybciej zatrzymamy przetwarzanie danych osobowych.

Kategorie danych osobowych

Cel biznesowy przetwarzania danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania (w stosownych przypadkach)

Kategorie źródeł

Kategorie stron trzecich, którym udostępniane są informacje (w stosownych przypadkach)

Identyfikatory, takie jak adres IP (adres internetowy przypisany do komputera użytkownika przez dostawcę usług internetowych), typ domeny, typ przeglądarki (np. Firefox, Chrome lub Internet Explorer), typ urządzenia, system operacyjny, rozmiar ekranu urządzenia oraz data i godzina.

Umożliwienie komunikacji za pośrednictwem narzędzia Livechat z komputerem lub urządzeniem mobilnym osoby odwiedzającej stronę.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil dotyczący udostępniania odpowiednich treści i usług na Stronie.

Gromadzimy te informacje automatycznie, bezpośrednio od użytkownika lub od dostawców, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Możemy udostępniać te informacje dostawcom, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Informacje wyszczególnione powyżej. Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym o liczbie wizyt na stronie, odwiedzanych częściach Strony, odwiedzanych witrynach stron trzecich bezpośrednio przed i po wizycie na Stronie; narzędzia analityczne mierzące zachowanie użytkowników podczas przeglądania i opinie użytkowników.

Pomoc w zarządzaniu Stroną, personalizacji środowiska użytkownika na Stronie oraz ulepszaniu Strony oraz naszych produktów i usług (narzędzia współpracy).

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w celu poprawy trafności treści na Stronie oraz jakości naszych usług na Stronie.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych w tym celu (np. poprzez baner cookie).

Gromadzimy te informacje automatycznie, bezpośrednio od użytkownika lub od dostawców, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Możemy udostępniać te informacje dostawcom, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Dane kontaktowe (np. imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów), obszar zainteresowań, dane geolokalizacyjne, rozmiar ekranu urządzenia oraz informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym liczba wizyt na Stronie; części odwiedzanej Strony i kanał pozyskiwania użytkowników.

W celu promowania naszych produktów i usług (marketing, promocja i reklama dla klientów).

Zapewnienie odpowiedniej interakcji na czacie w oparciu o lokalizację, język i zainteresowanie naszym produktem

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil w celu poprawy trafności treści na Stronie oraz jakości naszych usług na Stronie oraz promowania naszych produktów i usług.

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo poprosimy użytkownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie przez nas danych osobowych w tym celu (np. poprzez baner cookie lub opcję wyrażenia zgody na marketing bezpośredni). W przypadku otrzymania danych osobowych użytkownika od strony trzeciej (np. brokera danych), podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że strona trzecia uzyskała świadomą zgodę użytkownika na ich ujawnienie firmie ExxonMobil (w stosownych przypadkach).

Gromadzimy te informacje automatycznie lub bezpośrednio od użytkownika.

Możemy udostępniać te informacje dostawcom, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Dane kontaktowe (np. imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail i numery telefonów), obszar zainteresowań, informacje zwrotne z czatu i inne informacje, które użytkownik może nam przekazać za pośrednictwem narzędzia Livechat i innych kanałów komunikacyjnych.

Zarządzanie zapytaniami serwisowymi

Zarządzanie obsługą techniczną zapewnianą użytkownikom za pośrednictwem narzędzia Livechat. Obejmuje to przetwarzanie danych osobowych w celu zapewnienia zaawansowanego wsparcia technicznego, w przypadku gdy użytkownik poprosi o wycenę, świadczenia żądanych usług oraz przekazywania informacji o naszych produktach i usługach.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil dotyczący optymalizacji oferty produktów i usług oraz organizacji biznesowej.

Gromadzimy te informacje automatycznie, bezpośrednio od użytkownika lub od dostawców, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Możemy udostępniać te informacje dostawcom, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Wszelkie dane osobowe, o których mowa w niniejszym oświadczeniu, pod warunkiem, że informacje te zostaną odpowiednio pseudonimizowane lub zanonimizowane, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Do celów analitycznych i statystycznych.

Uzasadniony interes biznesowy ExxonMobil dotyczący zapewnienia trafności treści na Stronie, poprawy doświadczeń klienta oraz jakości produktów i usług ExxonMobil, a także promowania naszych produktów i usług.

Gromadzimy te informacje automatycznie, bezpośrednio od użytkownika lub od dostawców, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych.

Możemy udostępniać te informacje dostawcom, którzy mogą pomagać nam w realizacji naszych celów biznesowych lub nd.

Informacje umieszczone na komputerze użytkownika podczas odwiedzania Strony

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie lokalnego przechowywania lub pliki, takie jak piksele, tagi, sygnalizatory sieci Web (Web beacons) i lokalne obiekty współdzielone (czasami nazywane „plikami cookie typu flash”), które przechowujemy na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika odwiedzającego Stronę. Pliki cookie oraz inne pliki przechowywane na komputerach lub urządzeniach mobilnych użytkowników ułatwiają dostosowanie korzystania ze strony i pomagają uniknąć konieczności ponownego wprowadzania danych za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza stronę. Możliwe jest usunięcie tych informacji z komputera lub ich zablokowanie. Pliki cookie typu flash mogą wykorzystywać części urządzenia użytkownika inne niż przeglądarka, co oznacza, że użytkownik może nie mieć możliwości kontrolowania ich wykorzystania za pomocą narzędzi i ustawień przeglądarki. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie typu flash można znaleźć na stronie internetowej Adobe Flash Player. Uwaga: nastąpi przeniesienie do witryny zewnętrznej.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak wycofać zgodę na używanie plików cookie, prosimy kliknąć tutaj (uwaga: nastąpi przeniesienie do witryny zewnętrznej).

Korzystamy z usług dostawców w celu monitorowania korzystania z naszej strony i udostępniania analiz związanych z użytkowaniem strony. Dostawcy mogą wykorzystywać takie informacje do celów biznesowych zgodnie z obowiązującymi umowami.

Szczegółowe informacje o korzystaniu z danych analitycznych oraz o plikach cookie i innych plikach, które zapisujemy na komputerach lub urządzeniach mobilnych użytkowników, a także instrukcje dotyczące ich usuwania lub blokowania można znaleźć w oświadczeniu o plikach cookie znajdującym się na odpowiedniej Stronie.

Należy pamiętać, że niektóre z produktów lub usług mogą nie być dostępne w przypadku niedostarczenia przez użytkownika niezbędnych danych osobowych.

Reklama ukierunkowana i wykorzystanie przez nas stron w mediach społecznościowych

Możemy wykorzystywać informacje, które gromadzimy za pośrednictwem Strony, w celu ułatwienia zarządzania naszą reklamą internetową. Na przykład możemy wykorzystywać informacje zebrane na Stronie, aby wyświetlać użytkownikom reklamy naszych produktów i usług, gdy odwiedzają inne strony internetowe, np. zewnętrzne strony w mediach społecznościowych, serwisy informacyjne i wyszukiwarki (wideo). W tym celu korzystamy z technologii reklamowych stron trzecich. Aby dowiedzieć się więcej na temat zewnętrznych technologii reklamowych oraz tego, jak z nich zrezygnować, prosimy odwiedzić stronę YourOnlineChoices.Com. Uwaga: nastąpi przeniesienie do witryny zewnętrznej.

Nasza Strona udostępnia również linki do stron internetowych innych podmiotów. Mogą to być wtyczki społecznościowe do serwisów, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i innych mediów społecznościowych. W przypadku otrzymania pewnych informacji statystycznych, dotyczących kliknięć za pośrednictwem tych linków lub wtyczek społecznościowych, będziemy traktować takie informacje statystyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klikając takie łącza lub wtyczki społecznościowe, pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami odpowiednich witryn internetowych zostanie nawiązane połączenie online, w wyniku czego witryny te mogą gromadzić pewne dane osobowe. ExxonMobil nie jest właścicielem, nie kontroluje ani nie utrzymuje tych stron internetowych. Zalecamy dokładne zapoznanie się z polityką ochrony prywatności danych osobowych w innych witrynach i kontakt z ich administratorami w przypadku wątpliwości lub pytań. ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki inne podmioty przetwarzają dane osobowe i nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących praktyk w zakresie ochrony prywatności i dokładności treści tych stron.

Analogicznie, ExxonMobil nie ponosi odpowiedzialności za zasady i praktyki jakiejkolwiek strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany na naszą Stronę.

Możemy wykorzystywać informacje zgromadzone za pośrednictwem Strony do analizy powiązań między korzystaniem przez użytkownika ze Strony a korzystaniem przez niego z innych aplikacji (np. naszej aplikacji do płatności mobilnych) na różnych typach urządzeń używanych do uzyskiwania dostępu do Strony lub aplikacji, w celu ulepszenia doświadczeń użytkownika związanych z korzystaniem z różnych aplikacji. W tym celu używamy plików cookie i innych technologii przechowywania na naszej Stronie zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności danych osobowych i Oświadczeniem o plikach cookie na Stronie.

Zawieramy umowy z innymi firmami i osobami na wykonywania zadań w naszym imieniu. Mają one dostęp do danych osobowych niezbędnych do realizacji odpowiednich celów biznesowych.

Przykładowo, ExxonMobil może udostępniać dane osobowe użytkownika dostawcom w celu umożliwienia ExxonMobil realizacji zamówień i dostaw, wysyłania poczty tradycyjnej i elektronicznej, zarządzania listami klientów, analizowania danych, zapewniania pomocy marketingowej, hostowania witryn internetowych, przetwarzania płatności kartami kredytowymi oraz zapewniania i doskonalenia obsługi klienta. Ponadto komunikacja za pośrednictwem Internetu oraz dostarczanie informacji, produktów i usług inną drogą z konieczności wiąże się z przekazywaniem danych osobowych użytkownika stronom trzecim lub ich przetwarzaniem przez te strony.

Dostawcy usług mają dostęp do danych osobowych użytkowników, które są niezbędne do realizacji naszych celów biznesowych, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów.

ExxonMobil współpracuje z firmą Livechat Inc. w zakresie dostarczania usługi czatu na żywo (narzędzia Livechat). Livechat Inc. jest administratorem danych dla ExxonMobil i ma dostęp do informacji o kontaktach nawiązanych za pośrednictwem narzędzia Livechat do czasu ich usunięcia z systemu, ale podmiot ten nie będzie miał dostępu do naszych danych bez naszej wcześniejszej zgody i nie będzie wykorzystywał żadnych informacji znajdujących się na naszym koncie.

Główna siedziba Livechat Inc. znajduje się w Bostonie (USA), a usługi są hostowane przez zewnętrznych dostawców usług hostingu danych (Amazon S3, IBM Softlayer i Google) na serwerze opartym na chmurze. Informacje na temat bezpieczeństwa danych znajdują się na stronie https://www.livechat.com/legal/data-storage-hosting-policy/, a informacje o polityce prywatności można znaleźć na stronie https://www.livechat.com/legal/privacy-policy/.

Przed udostępnieniem danych osobowych usługodawcom zawieramy z nimi pisemną umowę, zgodnie z którą są oni zobowiązani do: (1) nieujawniania danych osobowych bez upoważnienia; (2) wykorzystywania danych osobowych jedynie do określonych celów i wyłącznie zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od ExxonMobil; (3) przechowywania danych osobowych jedynie tak długo, jak jest to konieczne lub w celu ochrony interesów firmy; oraz (4) stosowania odpowiednich i dostatecznych środków bezpieczeństwa.

W pewnych sytuacjach ExxonMobil będzie ujawniać dane osobowe dostawcom, w tym właściwym organom, doradcom prawnym, operatorom stacji paliw Exxon, Mobil lub Esso, wystawcom kart płatniczych i lojalnościowych, jak również innym kontrahentom. Tacy dostawcy przetwarzają dane osobowe w swoim własnym imieniu, na przykład, jeśli takie działanie jest wymagane prawem, w celu obrony praw firmy ExxonMobil lub w celu właściwego postępowania w przypadku skarg i wniosków osób fizycznych. Możemy również udostępnić dane użytkowników w związku z przeniesieniem aktywów lub jeśli w inny sposób jesteśmy zaangażowani w fuzję lub transfer. Przekazujemy dane osobowe dostawcom, takim jak dystrybutorzy ExxonMobil, tylko wtedy, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo i po uzyskaniu wymaganej zgody użytkownika, w celu umożliwienia im promowania ich produktów i usług.

ExxonMobil nie sprzedaje i nie będzie sprzedawać danych osobowych stronom trzecim. ExxonMobil zezwala stronom trzecim na gromadzenie informacji za pośrednictwem naszych Stron (na przykład poprzez pliki cookie) w celu wyświetlania reklam naszych produktów i usług, gdy użytkownik odwiedza inne strony internetowe. Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, poprosimy użytkownika o uprzednią zgodę, zanim takie informacje zostaną zebrane za pośrednictwem naszych Stron. Strony trzecie mogą również wykorzystywać te informacje do reklamowania innych produktów i usług w oparciu o zainteresowania. Reklamy są wyświetlane w oparciu o aktywność użytkowników w Internecie na przestrzeni czasu i w różnych witrynach, usługach i urządzeniach („reklama oparta na zainteresowaniach”). Nasze oświadczenia dotyczące plików cookie dostarczają informacji o tym, jakie strony trzecie gromadzą informacje za pośrednictwem Strony do celów reklamy opartej na zainteresowaniach. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych stron trzecich.

7.1 Przekazywanie danych pomiędzy spółkami zależnymi

Spółka zależna ExxonMobil będąca administratorem danych może udostępniać dane osobowe innym spółkom zależnym ExxonMobil i mogą przekazywać niektóre lub wszystkie dane osobowe do serwerów ExxonMobil znajdujących się na całym świecie zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazywanie danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii odbiorcom znajdującym się poza tymi terytoriami podlega stosownym ograniczeniom. Firma ExxonMobil podjęła niezbędne kroki, aby zapewnić danym osobowym odpowiedni poziom ochrony prywatności we wszystkich lokalizacjach ExxonMobil. Działania te obejmują zawieranie pomiędzy spółkami zależnymi ExxonMobil umów obejmujących standardowe klauzule umowne UE.

Standardowe klauzule umowne UE zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i odpowiednie organy europejskie jako zapewniające odpowiednie środki bezpieczeństwa w przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG, Wielką Brytanię i Szwajcarię.

7.2 Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazując dane osobowe, ExxonMobil stosuje środki bezpieczeństwa, które pozwalają zagwarantować, że odbiorca zapewni odpowiedni poziom ochrony prywatności tych danych. W przypadku przekazywania danych osobowych z EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii poza te terytoria ExxonMobil opiera się na (1.) „Standardowe klauzule umowne UE”, (2.) zabezpieczenia umowne nałożone na odbiorcę, z którym spółki zależne ExxonMobil zawarły umowę poza EOG, Wielką Brytanią lub Szwajcarią (tzw. wtórne przekazywanie danych) oraz (3.) środki ochrony dostępne w myśl lokalnego prawa dla odbiorcy z siedzibą w państwie uznanym przez Komisję Europejską za kraj odpowiedni. Jeśli jest to dozwolone i ma to zastosowanie, będziemy opierać się na zgodzie osoby fizycznej.

Więcej informacji na temat konkretnych mechanizmów przekazywania danych, w tym informacji o istniejących środkach ochrony wdrożonych przez ExxonMobil można uzyskać pod adresem data.privacy.office@exxonmobil.com.

Firma ExxonMobil dokłada wszelkich starań, aby gromadzone przez nią dane osobowe były dokładne i kompletne. ExxonMobil zakłada, że osoby fizyczne będą dbały o dokładność i kompletność swoich danych osobowych. Prosimy o poinformowanie ExxonMobil w przypadku zmiany danych osobowych, łącznie z podaniem kontekstu, w jakim dane osobowe zostały przekazane, np. w związku z konkretnym produktem lub usługą.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownicy mogą posiadać określone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych.

W Kalifornii konsumenci mogą mieć prawo do usunięcia swoich danych, uzyskiwania dostępu do danych osobowych zgromadzonych, wykorzystywanych lub ujawnionych przez ExxonMobil i ich przenoszenia, a także do swobodnego korzystania z tych praw bez dyskryminacji.

Aby złożyć możliwą do weryfikacji prośbę konsumenta o skorzystanie z prawa do wglądu w swoje dane osobowe lub do ich usunięcia, należy przejść do strony docelowej programu ochrony prywatności ExxonMobil, na której można przesłać prośbę za pośrednictwem wiadomości e-mail, formularza internetowego lub telefonicznie.

Zgodnie z przepisami o ochronie prywatności danych osobowych w EOG, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii konsumenci mają również prawo do: uzyskiwania dostępu do swoich danych osobowych, wnoszenia poprawek, jeżeli ich dane osobowe są niepoprawne lub niepełne; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych okolicznościach; wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, mając na względzie dane okoliczności i z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją tych osób; bądź do żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy nie są one już niezbędne dla celu, dla jakiego były gromadzone, zgodnie z obowiązującym prawem.

W niektórych okolicznościach użytkownikom przysługuje także prawo do żądania przeniesienia własnych danych osobowych, co umożliwi ponowne ich wykorzystanie do własnych celów.

Użytkownikowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w jego kraju.

Szczegółowe informacje na temat procedury umożliwiającej skorzystanie z tych praw można uzyskać, wysyłając wiadomość na adres data.privacy.office@exxonmobil.com.

Aby ułatwić nam realizację zgłoszonego żądania, prosimy o podanie okoliczności, w jakich dane osobowe zostały pierwotnie przekazane ExxonMobil, przykładowo w związku z konkretnym produktem bądź usługą.

Sygnały „Do not track” i podobne mechanizmy. Niektóre mobilne przeglądarki internetowe wysyłają sygnały „Do not track”. Ze względu na różnice w sposobie włączania i aktywowania tej funkcji przez przeglądarki internetowe nie zawsze jest jasne, czy użytkownicy chcą, aby te sygnały były przesyłane i czy w ogóle są tego świadomi. Obecnie nie podejmujemy działań w odpowiedzi na te sygnały.

ExxonMobil nie wykorzystuje zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji, chyba że (1) jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy osobą fizyczną a firmą ExxonMobil i jej spółkami zależnymi, (2) jest to dozwolone lub wymagane przez prawo bądź (3) odbywa się to za wyraźną zgodą osoby fizycznej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji odnosi się do decyzji, które wywołują skutki prawne, dotyczące osoby fizycznej lub wywiera na nią znaczący wpływ oraz jest wynikiem automatycznego przetwarzania (tj.braku interwencji człowieka) danych osobowych. ExxonMobil wdroży odpowiednie środki ochrony praw i wolności takiej osoby prywatnej oraz jej uzasadnionych interesów w przypadku stosowania zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji.

Firma ExxonMobil przechowuje dane osobowe, tak długo jak jest to konieczne, by realizować cele, w jakich gromadzone były dane lub realizować przysługujące jej prawa oraz zapewnić zgodność z obowiązującym prawem. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak będą potrzebne, do 10 lat w celach marketingowych.

ExxonMobil dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe użytkowników zgodnie z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności danych osobowych oraz właściwymi przepisami prawa. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących tego oświadczenia lub sposobu, w jaki traktujemy dane osobowe użytkowników, lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z:

Pojęcie „Administrator danych” odnosi się do osoby fizycznej lub prawnej (w przypadku ExxonMobil – do odpowiedniej spółki zależnej ExxonMobil), która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Przez „ExxonMobil” i/lub „spółki zależne ExxonMobil” rozumie się (a) firmę Exxon Mobil Corporation lub firmę macierzystą Exxon Mobil Corporation, (b) firmę lub spółkę, w której firma Exxon Mobil Corporation lub firma macierzysta Exxon Mobil Corporation w przyszłości lub obecnie, w sposób bezpośredni lub pośredni, (1) posiada bądź (2) kontroluje ponad pięćdziesiąt procent (50%) udziałów własnościowych, mając prawo głosu przy wyborze jej dyrektorów lub osób sprawujących funkcje równoważne bądź prawo do ich powoływania („Spółka zależna”) oraz (c) przedsięwzięcie typu „joint venture”, nad którym firma Exxon Mobil Corporation, firma macierzysta Exxon Mobil Corporation lub jej spółka zależna sprawuje bieżącą kontrolę operacyjną.

Pojęcie „przetwarzanie” oznacza każdą operację wykonywaną w związku z danymi osobowymi, za pomocą metod zautomatyzowanych lub niezautomatyzowanych, włączając w to gromadzenie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, pobieranie, uzyskiwanie wglądu, wykorzystywanie, ujawnianie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub kompilowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Wszelkie istotne zmiany zawartości niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności danych osobowych będą zamieszczane na tej stronie internetowej. Aktualizowana będzie wówczas data ostatniej zmiany umieszczona na samej górze oświadczenia o ochronie prywatności danych osobowych. Zachęcamy do regularnego powracania do oświadczenia o ochronie danych osobowych w celu zapoznawania się z jego zmianami.