Mobil Super™ 2000 X1 5W-30

Półsyntetyczny olej silnikowy klasy Premium do samochodów osobowych

Mobil Super 2000 X1 5W-30

Mobil Super™ 2000 X1 5W-30 to półsyntetyczny olej silnikowy, który zapewnia długą trwałość eksploatacyjną silnika oraz ochronę przed osadami i zużyciem.

 

Właściwości i zalety

Oleje Mobil Super 2000 mają ustaloną markę w branży, tak więc stosujący go kierowcy mają gwarancję optymalnej pracy silnika w swoim pojeździe. Mobil Super 2000 x1 5W-30, godny zaufania w każdej podróży, zapewnia liczne korzyści

 

Bardzo dobrą ochronę przed osadami

Bardzo dobrą czystość silnika

Bardzo dobrą ochronę silnika w wysokich temperaturach

Bardzo dobrą ochronę przed zużyciem

Bardzo dobry rozruch w niskich temperaturach

 

Zastosowania

ExxonMobil zaleca Mobil Super 2000 X1 5W-30 do stosowania w:

• Silniki wykorzystujące starsze technologie

• Silnikach benzynowych oraz silnikach wysokoprężnych bez filtrów cząstek stałych (DPF)

• Samochodach osobowych, pojazdach typu SUV i samochodach dostawczych

• Jeździe po trasach szybkiego ruchu i w ruchu miejskim

• Normalnych i okazjonalnie cięższych warunkach jazdy

• Standardowe wymiany oleju co 15 000 km albo raz w  roku

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 502 00

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4-16

API SL

AAE (STO 003) Group B7

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

73,9

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12,2

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,2

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

235

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,86

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx