Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 stworzono specjalnie aby spełnić najnowsze wymagania firmy Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 przyczynia się do większych oszczędności paliwa niż dotychczasowy olej Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, stworzony aby przedłużyć trwałość eksploatacyjną i utrzymać sprawności systemów redukcji emisji spalin, zarówno w pojazdach z silnikami Diesla jak i benzynowymi.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz czystość silnika.

Główne właściwości i zalety:

•  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartość fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Całkowita kompatybilność z większością filtrów cząstek stałych i katalizatorów.

•  Przyczynia się do oszczędności paliwa (zgodnie z ACEA C2).

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

•  Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem.

•  Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

 

Zastosowania

Olej Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 można stosować we wszystkich silnikach Diesla i benzynowych wymagających oleju wg specyfikacji Peugeot Citroën B71 2312.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

51,8

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,84

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Fosfor, [mg/kg], ASTM D5185

0,08

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx