Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20

Seria olejów silnikowych Mobil Super™ 3000 została opracowana z myślą o zapewnieniu wyjątkowej ochrony.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 to olej silnikowy nowej generacji o niskiej zawartości popiołu i niskiej lepkości, opracowany z myślą o specyficznych potrzebach najnowszych pojazdów benzynowych i wysokoprężnych firmy Renault. Olej silnikowy Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 o wysokim stopniu ochrony posiada homologację RENAULT RN17 FE.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 zaprojektowano, aby:

- Nowoczesne silniki benzynowe i wysokoprężne działały zgodnie z celami oszczędności paliwa i redukcji emisji

- Chronić układy oczyszczania spalin przed zatruwaniem i zatykaniem, zapewniając długotrwałą skuteczność (receptura oleju zawiera mniej fosforu, siarki i metali (popiołu))

- Ochrony silnika przed gromadzeniem się osadów i szlamu, zapewniając skuteczne chłodzenie i smarowanie silnika.

- Długo utrzymywać żywotność silnika dzięki natychmiastowej i skutecznej ochronie silników wyposażonych w technologię stop-start, nawet w niskich temperaturach

 

Zastosowania

Olej Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 jest przeznaczony do nowoczesnych, wysokowydajnych pojazdów z silnikami benzynowymi, wysokoprężnymi i hybrydowymi, wymagających oleju klasy ACEA C5 / SAE 0W-20. Jest szczególnie przeznaczony do silników Renault, Dacia i Nissan, do których wymaga się specyfikacji RN17 FE. Co ważne, formalna homologacja od Renault, pozwala na zachowanie gwarancji producenta na silnik przy zastosowaniu w nowych pojazdach.

Mobil Super™ 3000 Formula RN 0W-20 nie jest odpowiedni do silników poprzedniej generacji, zaprojektowanych do pracy z olejami silnikowymi o wyższej lepkości.

Należy sprawdzić klasy lepkości i specyfikacji zalecane w instrukcji obsługi pojazdu.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

RENAULT RN17 FE

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C5

API SN

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

38,9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

192

Gęstość w 15°C, [g/ml], ASTM D4052

0,840

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

238

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx