Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30

Wysokiej jakości olej silnikowy

Mobil Super™ 3000 Formula V 0W-30

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 to wysokiej jakości olej silnikowy o niskiej zawartości popiołu, przeznaczony do europejskich pojazdów z silnikami Diesla i benzynowymi, zaprojektowany tak, aby utrzymać skuteczność ochrony przy rzadszych wymianach oleju i przyczyniać się do utrzymania sprawności samochodowych układów redukcji emisji.

To olej silnikowy stworzony specjalnie dla pojazdów VAG (VW, Audi, Porsche).

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula 0W-30 zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem w wysokich i niskich temperaturach oraz czystość silnika.

Główne właściwości i zalety:

•  Kompatybilny z filtrami cząstek stałych i katalizatorami. •  Niska zawartość popiołu oraz niska zawartości fosforu i siarki przyczyniają się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i utrzymania sprawności układów redukcji emisji zarówno w silnikach Diesla, jak i benzynowych.

•  Doskonałe właściwości niskotemperaturowe zapewniają niezawodne i szybkie uruchamianie silnika i ochronę układu elektrycznego w niskich temperaturach.

• Wysoka skuteczność ochrony przed zużyciem dzięki dużej wytrzymałości filmu olejowego i systemowi dodatków

• Aktywne czynniki czyszczące ograniczają odkładanie się osadów i szlamów, co umożliwia przedłużenie trwałości eksploatacyjnej silnika i utrzymywanie go w czystości.

• Nadaje się do długotrwałego serwisowania

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 zalecany jest do stosowania w nowoczesnych silnikach benzynowych lub wysokoprężnych z turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem, wyposażonych w układy oczyszczania spalin (spełniające normy Euro 6, Euro 5 i Euro 4). Posiada homologacje VW 504 00 / VW 507 00 i Porsche C30 do stosowania w pojazdach VAG od 2000 r., odnoszące się do oleju z wydłużonymi okresami międzyobsługowymi (30000 km / 2 lata zgodnie z instrukcją obsługi samochodu).

Mobil Super 3000 Formula V 0W-30 jest również zalecany do stosowania w pojazdach japońskich i koreańskich, do których wymaga się oleju silnikowego ACEA C3 / SAE xW-30 o niskiej zawartości popiołu.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

VW 504 00

VW 507 00

Porsche C30

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA C3

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

61,3

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

235

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,844

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

0,8

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-49

Fosfor, [% wag.], ASTM D4951

0,08

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,2

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx