MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 FULL PROTECTION V4

Wysokiej jakości olej silnikowy do silników Diesla

Modern 10W-40 Full Protection

Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 to wysokiej jakości olej silnikowy do silników wysokoprężnych z zaawansowaną technologią syntetyczną, która zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników o wysokiej wydajności i niskiej emisji, stosowanych do prac w trudnych warunkach. Oleje bazowe najwyższej jakości zastosowane w tym produkcie zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i kontrolę lotności produktu w wysokich temperaturach. Ten sprawdzony zaawansowany system dodatków został przygotowany w celu wydłużenia czasu pracy silnika i zapewnienia wydajności systemom redukcji emisji spalin, w tym również filtrów cząstek stałych (DPF).

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak m.in. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie wtrysku, układy oczyszczania spalin wymagają olejów o większej odporności na utlenianie, zdolności do rozpraszania sadzy, niskiej lotności i kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność, zdolność do długich interwałów wymiany oraz ochronę układów wydechowych, w tym tych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Kluczowe zalety to:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, gromadzeniem się szlamu i degradacją oleju.

Przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianami oleju

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczania się pierścieni.

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra, ochrona przed korozją

Przyczynia się do wydłużenia całkowitego okresu eksploatacji silnika.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie. Bardzo niska lotność

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu.

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Dobre właściwości w niskiej temperaturze

Przyczynia się do poprawy pompowalności i cyrkulacji oleju.

Zastosowania

• Wysokoobciążone silniki wysokoprężne, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR)

• Wysokoobciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel

• Urządzenia zasilane wysokoprężnymi silnikami wolnossącymi i z turbosprężarkami

• Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach

Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MTU Oil Category 3.1

DTFR 15C110

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MAN M 3477

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DAF Extended Drain

ACEA E6

ACEA E8

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,7

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,861

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

91

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11,3

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,96

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

227

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx