MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 FULL PROTECTION V4

Wysokiej jakości olej do silników Diesla

Modern 10W-40 Full Protection

Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 to wysokiej klasy olej do silników Diesla z zaawansowaną technologią syntetyczną, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnym, wysokowydajnym i niskoemisyjnym silnikom stosowanym do pracy w trudnych warunkach. Olej ten został opracowany z wykorzystaniem wysokowydajnych olejów bazowych, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości w wysokich temperaturach i kontrolę lotności. Sprawdzony, zaawansowany system dodatków został opracowany przez ekspertów w celu zapewnienia długiej żywotności silnika i utrzymania wydajności systemów redukcji emisji, w tym filtrów cząstek stałych (DPF).

 

Właściwości i zalety

Wysokowydajne, niskoemisyjne silniki znacznie zwiększają wymagania wobec środków smarnych. Ściślejsza konstrukcja silnika, zastosowanie chłodnic i turbosprężarek zwiększa obciążenia termiczne na środek smarny. Zastosowane w silnikach technologie niskiej emisji, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa, opóźniony rozrząd i urządzenia do oczyszczania spalin, wymagają udoskonalenia oleju w takich obszarach jak stabilność oksydacyjna, dyspersja sadzy, lotność i kompatybilność z urządzeniami do oczyszczania spalin. Nowoczesna technologia zastosowana w oleju Mobil Delvac Modern 10W-40 Full Protection V4 zapewnia wysoką wydajność, długi okres między wymianami oleju oraz ochronę układów wydechowych, w tym układów wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Do kluczowych korzyści należą: 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, gromadzeniem się szlamu i degradacją oleju.

Zapewnia możliwość wydłużenia okresów pomiędzy wymianą oleju.

Pomaga chronić przed zaklejaniem się pierścieni.

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, przeciwzatarciowe oraz ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra i korozją.

Przyczynia się do wydłużenia całkowitego okresu eksploatacji silnika.

Stabilność ścinania. Bardzo niska lotność.

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu.

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Dobre właściwości w niskiej temperaturze.

Pomaga w lepszej cyrkulacji i pompowalności oleju

 

Zastosowania

 • Wysokoobciążone silniki wysokoprężne, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR)

 • Wysokoobciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel

 • Urządzenia zasilane wysokoprężnymi silnikami wolnossącymi i z turbosprężarkami

 • Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach

Wymagania producentów OEM co do zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju dla Twojego pojazdu lub urządzenia podano w podręczniku obsługi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MB-Approval 228.51

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MAN M 3477

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DAF Extended Drain

ACEA E6

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,7

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,861

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

91

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

11,3

Popiół siarczanowy, [% wag.], ASTM D874

0,96

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

227

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx