Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Super Defense

Wysokiej jakości olej silnikowy do silników Diesla

Modern 10W40 Super Defense

Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense to wysokowydajny, syntetyczny olej silnikowy do stosowania przy znacznych obciążeniach, który zapewnia doskonałe smarowanie nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych pracujących w trudnych warunkach, utrzymuje je w czystości i wydłuża ich trwałość eksploatacyjną. W rezultacie jest rekomendowany przez ExxonMobil do smarowania silników europejskich, japońskich i amerykańskich. Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense produkowany jest z technologicznie zaawansowanych olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających, aby zapewnić solidną odporność na utlenianie, gromadzenie się sadzy oraz przeciwdziałanie zużyciu, także doskonałą ochronę przed odkładaniem się osadów na tłokach, zmniejszenie ilości szlamu i wydłużenie trwałości silnika. Jego lepkość i charakterystyka wielosezonowa zapewniają doskonałe właściwości przy szybkim rozruchu oraz pompowalność w niskich temperaturach.

 

Właściwości i zalety

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowym. Bardziej zwarte konstrukcje silników oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźniony czas wtrysku wymagają oleju o wyższej skuteczności w obszarach związanych z stabilnością utleniania, rozpraszaniem sadzy i lotnością. Receptura oleju Mobil Delvac ModernTM 10W-40 Super Defense składa się wysokiej jakości olejów bazowych oraz doskonale zbilansowanego pakietu dodatków uszlachetniających i zapewnia optymalną wydajność zarówno nowoczesnych silników wysokoprężnych i benzynowych jak i starszych modeli. Najważniejsze korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Zwiększona stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Mniej szlamu i osadów oraz dłuższa trwałość eksploatacyjna silnika i oleju

Lepsza ochrona przed zużyciem

Dłuższa trwałość eksploatacyjna elementów silnika

Lepsze zabezpieczenie przed korozją

Mniejsze zużycie łożysk, co przyczynia się do wydłużenia okresów między wymianą oleju wnowoczesnych silnikach Diesla

Zaawansowana ochrona przed gromadzeniem się osadów na tłokach

Utrzymywanie silnika w czystości przy mniejszych kosztach serwisowania oraz dłuższej trwałości eksploatacyjnej silnika

Zaawansowane rozpraszanie sadzy w celu ograniczenia wzrostu lepkości, gromadzenia się osadów i zatykania się filtrów

Lepsza ochrona silnika i dłuższa trwałość eksploatacyjna

Lepsza pompowalność w niskich temperaturach

Szybszy rozruch i mniejsze zużycie w niskich temperaturach

 

Zastosowania

Zalecany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

• Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem producentów europejskich, japońskich i amerykańskich.

•  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki, w tym floty mieszane z pojazdami z silnikami benzynowymi i samochodami osobowymi

•  Maszyny robocze w górnictwie podziemnym i odkrywkowym, budownictwie i rolnictwie

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Silniki KAMAZ V-8, Euro-3, Euro-4 i Euro-5

Mack EO-M Plus

Mack EO-N

MB-Approval 228.3

MTU Oil Category 2

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

Cummins CES 20077

Cummins CES 20078

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA A2

ACEA B2

API CF

API CF-4

API CG-4

Cummins CES 20071

Cummins CES 20072

Detroit 7SE 270 (4-STROKE CYCLE)

MAN M 3275-1

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API SJ

API SL

ACEA E7

Caterpillar ECF-2

Cummins CES 20076

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

154

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-36

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

11,1

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

210

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,15

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,8

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,867

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

100

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx