Mobil DTE 10 Excel 46

Oleje hydrauliczne wysokiej jakości

Oleje hydrauliczne serii Mobil DTE 10 Excel™ to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym.

 

Seria Mobil DTE 10 Excel została opracowana z wykorzystaniem wysokojakościowych olejów bazowych i specjalnych dodatków uszlachetniających, z myślą o zastosowaniu w szerokim zakresie aplikacji.  Produkty te odznaczają się doskonałą stabilnością termiczną i właściwościami przeciwutleniającymi, co umożliwia wydłużoną trwałość oleju i ograniczenie tworzenia się osadów, w systemach hydraulicznych działających w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem wysokowydajnych pomp wysokociśnieniowych.  Innowacyjne właściwości zapewniające utrzymanie układu w czystości przyczyniają się do ochrony przed awariami najbardziej czułych części układu, takich jak serwozawory oraz zawory proporcjonalne stosowane w wielu układach hydraulicznych.  Odporność na ścinanie i wysoki wskaźnik lepkości pozwalają na działanie w szerokim zakresie temperatur, utrzymując maksymalną efektywność hydrauliczną i ochronę części zarówno w wysokich jak i w niskich temperaturach.  Wyjątkowo dobre właściwości wydzielania powietrza gwarantują dodatkową ochronę w systemach o krótkim czasie przebywania, co pozwala uniknąć uszkodzeń kawitacyjnych i mikrozwęglania. Ta bezcynkowa formulacja przeciwzużyciowa zapewnia wysoki stopień ochrony w pompach zębatych, łopatkowych i tłokowych, jednocześnie minimalizując tworzenie się osadów. Ponadto Mobil DTE 10 Excel nie jest ani ostro, ani przewlekle toksyczny dla środowiska wodnego (zgodnie z kryteriami GHS i testami OECD).

 

Jako wynik pracy laboratoriów i testów przeprowadzanych na użytkowanym sprzęcie, seria Mobil DTE 10 Excel może przyczynić się do osiągnięcia poprawy wydajności układów hydraulicznych w porównaniu do innych olejów hydraulicznych marki MobilTM .  To z kolei może przynieść wyniki w postaci zredukowanego zużycia energii lub zwiększonej wydajności sprzętu i związanych z nimi  oszczędności.

 

Zastosowanie olejów Mobil DTE 10 Excel w kontrolowanych testach  sprawności zwiększyło o 6% wydajność pomp hydraulicznych w porównaniu do olejów Mobil DTE 20 stosowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych.

 

W dodatkowych eksperymentach przeprowadzonych w laboratorium oraz w warunkach przemysłowych na nowoczesnym sprzęcie hydraulicznym różnego typu, seria Mobil DTE 10 Excel zademonstrowała wyjątkowo skuteczne przedłużenie żywotności oleju w porównaniu z konwencjonalnymi olejami hydraulicznymi marki Mobil, wykazując trzykrotnie dłuższą trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu czystości instalacji i ochronie komponentów.  Oleje Mobil DTE 10 Excel dowiodły również wartość stabilności wysokiego wskaźnika lepkości oraz doskonałej odporności  na ścinanie, zachowując klasę lepkości ISO przy eksploatacji w temperaturach sięgających -34°C.

 

Oleje serii Mobil DTE 10 Excel były również testowane w kontrolowanych warunkach w standardowych pompach łopatkowych dla porównania ich działania z konkurencyjnymi produktami.  Na zakończenie 30 minutowego testu, wykazano, że zastosowanie oleju Mobil DTE 10 Excel wiązało się z wytworzeniem mniejszej ilości ciepła w układzie, zaś zmierzona temperatura układu była o 6°C-7°C niższa niż w przypadku niektórych produktów konkurencyjnych użytkowanych w identycznych warunkach.

 

*Objaśnienie efektywności energetycznej

 

Symbol efektywności energetycznej jest znakiem towarowym firmy Exxon Mobil Corporation. *Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil. Technologia ta umożliwia wzrost sprawności pompy hydraulicznej o 6% w porównaniu z produktami serii Mobil DTE 20 w testach przeprowadzonych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki, jakie produkt ten osiągnął w zakresie efektywności energetycznej, zostały uzyskane w testach  przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami branżowymi. Poprawa efektywności zależy od warunków pracy i zastosowania.

Właściwości i zalety

Seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel zapewnia doskonałą wydajność systemów hydraulicznych; ultra “czyste” działanie i wysoką trwałość oleju. Wysoka wydajność hydrauliczna może prowadzić do zmniejszonego zużycia energii w sprzęcie przemysłowym i transportowym, co zmniejsza koszty eksploatacji i zwiększa produktywność. Doskonała odporność na utlenianie i stabilność termiczna mogą przyczyniać się do wydłużenia przerw pomiędzy kolejnymi wymianami oleju i filtrów, pomagając jednocześnie w utrzymaniu czystości systemu. Wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych i doskonała wytrzymałość warstwy oleju skutkują wyższym stopniem ochrony sprzętu, co prowadzi nie tylko do mniejszej ilości awarii ale polepsza również możliwości produkcyjne.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała wydajność hydrauliczna

Potencjalna redukcja zużycia energii lub zwiększenie wydolności systemu

Ultra “czyste” działanie

Redukcja osadów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów serwisowania i wydłużenia trwałości komponentów

Wysoki wskaźnik lepkości przy zachowaniu odporności na ścinanie

Ochrona komponentów w szerokim zakresie temperatur

Stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Wydłuża trwałość płynów nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Dobra kompatybilność z elastomerami i uszczelkami

Przedłużona trwałość uszczelek i ograniczenie potrzeby serwisowania

Właściwości przeciwzużyciowe

Pomaga zmniejszyć zużycie i zapewnia przedłużoną eksploatację pomp i ich komponentów

Doskonałe właściwości wydzielania powietrza

Pomaga zapobiegać uszkodzeniom kawitacyjnym w systemach o niskim czasie przebywania

Kompatybilność z wieloma metalami

Zapewnia doskonałe działanie i ochronę przy zastosowaniu komponentów wykonanych z różnorodnych metali

 

Zastosowania

     • Układy hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych i mobilnych działających w krytycznych warunkach wysokich nacisków i temperatur

     • Układy hydrauliczne podatne na tworzenie się osadów, takie jak zaawansowane komputerowo sterowane urządzenia numeryczne (CNC), szczególnie tam, gdzie stosowane są serwozawory o małym prześwicie

     • Układy, dla których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury pracy

     • Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

     • Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

15

22

32

46

68

100

150

Płyn hydrauliczny Arburg

 

 

 

X

 

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

MB-Approval 341.0

 

X

 

 

 

 

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10

 

 

 

X

X

X

X

Stromag AG TM-000 327

 

 

 

 

X

 

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

 

X

 

 

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

15

22

32

46

68

100

150

Eaton 694 (zawiera poprzednie I-286-S, M-2950-S lub M-2952-S)

 

 

X

X

X

 

 

Voith Paper VN 108 4.3.3 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

15

22

32

46

68

100

150

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

 

 

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2006-09

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HV (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

15

22

32

46

68

100

150

Klasa lepkości

ISO 15

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Lepkość Brookfielda w -20°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

1090

1870

3990

11240

34500

Lepkość Brookfielda w -30°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

3360

7060

16380

57800

 

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

2620

6390

14240

55770

 

 

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,837

0,841

0,846

0,850

0,862

0,877

0,881

Wytrzymałość dielektryczna, kV, ASTM D877

45

54

49

41

 

 

 

FZG Scuffing, etap awarii, DIN 51354

 

 

12

12

12

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

178

212

215

232

240

241

246

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, ml, ASTM D892

0

0

0

0

2

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

4,07

5,07

6,63

8,45

11,17

13

17,16

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

15,8

22,4

32,7

45,6

68,4

99,8

155,6

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-56

-52

-49

-43

-38

-34

-34

Wytrzymałość na ścinanie, % straty KV, CEC L-45-A-99

5

5

5

7

11

7

7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

164

164

164

156

127

120

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx