Mobil DTE™ 732 M2 

Olej klasy premium do smarowania turbin gazowych i parowych

Mobil DTE™ 732 M2 to wysokiej jakości olej turbinowy nowej generacji, zaprojektowany do stosowania w bezprzekładniowych, jednowałowych turbinach gazowych i parowych produkcji Mitsubishi Heavy Industry (MHI), przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach oraz w wielowałowych turbinach gazowych, w tym turbinach wyposażonych w łożyska PEEK. Produkt ten spełnia wymagania MHI dotyczące trwałości - w wysokotemperaturowych zastosowaniach turbinowych, MS04-MA-CL005 (Rev. 2), dzięki wysokiej jakości olejów bazowych i systemowi dodatków zaprojektowanych w celu zapewnienia długiej trwałości oleju. Mobil DTE 732 M2 spełnia również wymagania MS04-MA-CL001 i CL002.

 

Mobil DTE™ 732 M2

Olej klasy premium do smarowania turbin gazowych i parowych

 

Właściwości i zalety

•  Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i ograniczenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprawiając czystość układu i zmniejszając osady, co przedłuża trwałość oleju i filtrów.

•  Wysoka odporność na pienienie i szybkie wydzielanie powietrza zapobiegają kawitacji pomp oraz ich hałaśliwej i nieregularnej pracy, co może przyczynić się do przedłużenia okresów pomiędzy wymianami pomp i zwiększenia ich sprawności.

•  Ogranicza osadzanie się twardych osadów, co może przyczynić się do zwiększenia niezawodność pracy turbin i obniżenia kosztów ich utrzymania.

 

Zastosowania

Mobil DTE 732 M2 to wysokowydajny olej turbinowy przeznaczony do stosowania w bezprzekładniowych turbinach gazowych i parowych oraz sprężarkach turbinowych. Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Turbiny parowe - wszystkie bezprzekładniowe

     •  Turbiny gazowe - wszystkie bezprzekładniowe, w tym serii 501F i G oraz 701F i G

     •  Sprężarki turbinowe - wszystkie bezprzekładniowe

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące dopuszczenia:

Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL005(Rev.2)

Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL001(Rev.4)

Mitsubishi Power Ltd MS04-MA-CL002(Rev.4)

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

JIS K-2213 Typ 2

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

ISO 32

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,8

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31,0

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

131

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

233

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-15

TOST, Czas pracy do 2,0 mg KOH/godz., [h], ASTM D943

10 000

Odporność na utlenianie wg RPVOT, po barbotażu azotem, 48 godz., 121°C (250 F), [%], ASTM D2272(mod)

2000

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Korozja na miedzi, 3h, 100°C, [stopień], ASTM D130

1B

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

30

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54°C, [min], ASTM D1401

10

Wydzielanie powietrza w 50°C, [min.], ASTM D3427

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx