Środki smarne serii Mobil DTE™ Oil Named to obiegowe środki smarne jakości premium przeznaczone do stosowania w turbozespołach parowych i wodnych oraz innych systemach, gdzie wymaga się długiej trwałości środków smarnych. Formulacja środków smarnych z serii Mobil DTE Oil Named Series zawiera wysoko rafinowane oleje bazowe i system dodatków uszlachetniających, które razem zapewniają niezwykle wysoki poziom stabilności chemicznej i termicznej, szybkie i całkowite oddzielenie od wody i wysoką odporność na emulgowanie. Zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją, w tym odporność na słoną wodę i dobre właściwości przeciwzużyciowe. Mają wysoki wskaźnik lepkości, który zapewnia minimalną zmienność grubości warstwy wraz z temperaturą i minimalne straty mocy podczas nagrzewania. Produkty tej klasy mają doskonałe właściwości uwalniania powietrza, co umożliwia oddzielenie uwięzionego powietrza, dzięki czemu unika się kawitacji i nieregularnej pracy pompy.

 

Mobil DTE Oil Named to środki smarne wybierane przez wielu użytkowników, ponieważ znane są z długiej trwałości eksploatacyjnej, doskonałej ochrony urządzeń i wyjątkową wszechstronność w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Środki smarne DTE Oil Named są powszechnie stosowane w turbinach parowych i hydroturbinach z układami rozbryzgowymi, kąpielowymi i pierścieniowymi oraz we wszystkich innych układach obiegu ciągłego łącznie z pompami, zaworami i urządzeniami pomocniczymi. Produkty tej serii zaleca się do ciągłego smarowania łożysk ślizgowych i tocznych oraz reduktorów walcowych. Są także z powodzeniem stosowane w sprężarkach rotacyjnych i tłokowych sprężarkach gazu ziemnego, a także w pompach próżniowych. Ich renoma powstała w wyniku wielu lat niezawodnej pracy i dobrej opinii użytkowników.

 

Właściwości i zalety

Rodzina produktów Mobil DTE jest dobrze znana i ceniona na całym świecie dzięki swoim wyjątkowym właściwościom oraz dzięki wiedzy i doświadczeniu w zakresie badań i rozwoju oraz zapleczu technicznemu, które stoją za tą marką. Wyjątkowa uniwersalność serii olejów Mobil DTE Oil Named sprawiła, że są one preferowane do zastosowań w różnorodnych urządzeniach przemysłowych na całym świecie.

 

Oleje Mobil DTE Named są wysoko cenione jako środki do smarowania systemów obiegowych turbin parowych i wodnych, w tym turbin przekładniowych, oraz szerokiej gamy urządzeń pomocniczych. Potrzeba ciągłych udoskonaleń i zwiększania wydajności stanowi wyzwanie dla naszych naukowców, którzy muszą rozumieć wpływ tych zmian na środki smarne i opracowywać formulację produktów dla utrzymania ich uniwersalnego charakteru.

 

W przypadku serii środków smarnych Mobil DTE Oil Named, proces ten skutkował zastosowaniem specjalnych olejów bazowych zapewniających wyjątkową odporność na utlenianie, a także unikalnej kombinacji dodatków, dzięki którym oleje te znakomicie sprawdzają się pod wieloma różnymi względami. Poniżej przedstawiono przegląd właściwości i zalet tego produktu oraz potencjalnych korzyści z jego stosowania.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Bardzo wysoki poziom chemicznej i termicznej stabilności oraz odporności na tworzenie szlamu

Dłuższa trwałość oleju w systemach obiegowych i mniejsze koszty jego wymiany

 

Mniej nieplanowanych przestojów i mniejsze koszty konserwacji

Doskonałe właściwości wydzielania wody

Poprawa wydajność operacyjnej

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Wydłużony czas pracy elementów układu, mniej zabiegów konserwacyjnych i przestojów

Doskonałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Wydłużony czas pracy elementów układu, mniej zabiegów konserwacyjnych i przestojów

Wysoka odporność na pienienie i doskonałe odpowietrzanie

Zapobieganie kawitacji pomp oraz ich hałaśliwej i nieregularnej pracy

Wysoka wszechstronność - wiele zastosowań

Racjonalizacja zapasów, obniżone koszty magazynowania

 

Zastosowania

Środki smarne serii Mobil DTE Oil Named są obiegowymi środkami smarnymi klasy premium przeznaczonymi do zastosowań, w których wymaga się długiej trwałości eksploatacyjnej. Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Systemy obiegowe lądowych i okrętowych turbin parowych, turbin wodnych i niektórych turbin gazowych, łącznie z pompami, zaworami i innymi urządzeniami pomocniczymi

     •  Ciągłe smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych oraz reduktorów walcowych

     •  Turbiny smarowane olejem rozbryzgowo, kąpielowo, pierścieniowo lub innymi metodami mechanicznymi

     •  Pompy hydrauliczne o umiarkowanym obciążeniu

     •  Sprężarki i pompy próżniowe powietrza i gazów obojętnych, o ile temperatury tłoczenia nie przekraczają150ºC.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

ABB Turbo HZTL 90572

 

 

X

 

ABB Turbo HZTL 90617

 

 

X

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

GE Power GEK 27070

X

 

 

 

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

X

GE Power GEK120498

X

 

 

 

JIS K-2213 Type 2

X

X

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL DTE LIGHT

MOBIL DTE MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY MEDIUM

MOBIL DTE HEAVY

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

Czas wydzielania powietrza w 50°C, [min], ASTM D3427

2

3

4

8

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

 

 

 

0,88

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

15

20

 

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

 

 

 

30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

221

223

237

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

50

50

50

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,5

6,9

8.7

10,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

31

44,5

65,1

95,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-15

-15

-15

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

TOST, Czas pracy do 2,0 mg KOH/g, [h], ASTM D943

5000

4500

3500

2800

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

102

98

95

92

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx