Mobil EAL 224H to płyn hydrauliczny o jakości klasy premium, przyjazny dla środowiska, zaprojektowany aby zapewnić wyjątkową wydajność w układach hydraulicznych i obiegowych pracujących w umiarkowanych warunkach. Zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i wytrzymałość powłoki środka smarnego, które są niezbędne w układach hydraulicznych pracujących pod dużym obciążeniem i wysokim ciśnieniem. W 12-stopniowej skali oceny w próbie obciążenia przekładni FZG płyn wykazuje wysoki poziom ochrony przed zużyciem i zatarciem oraz przydatność do ochrony przekładni i łożysk stosowanych w połączeniu z układami hydraulicznymi. Mobil EAL 224H zapewnia doskonałą ochronę przed korozją i bardzo dobrą kompatybilność z wieloma metalami, więc można go stosować w układach z pompami i innymi elementami z różnorodnych metali. Tworzy powłokę cienkiej warstwy oleju, która bardzo dobrze chroni przed rdzą. Oprócz wyjątkowej skuteczności, spełnia warunki łatwej biodegradacji i nietoksyczności, co czyni go produktem pożądanym tam, gdzie wyciek lub rozlanie olejów konwencjonalnych grozi szkodami w środowisku.

 

Składa się z wybranych, wysokiej jakości olejów roślinnych o wysokiej lepkości VI i specjalnie zaprojektowanego pakietu dodatków, aby spełnić lub przewyższyć wymagania większości producentów pomp i układów hydraulicznych przy spełnieniu rygorystycznych kryteriów biodegradowalności i toksyczności.

 

Właściwości i zalety

Mobil EAL 224H zapewnia doskonałą odporność na zużycie, smarowność i wytrzymałość filmu w układach hydraulicznych i obiegowych pracujących w umiarkowanych warunkach pracy. Ten łatwo biodegradowalny i praktycznie nietoksyczny produkt to doskonały wybór tam, gdzie wyciek lub rozlanie może szczególnie zagrozić środowisku naturalnemu. Po nieumyślny wycieku lub rozlanie tego produktu w miejscu o szczególnie wrażliwym środowisku można go łatwiej czyścić i taniej rekultywować obszar.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Łatwo biodegradowalny i nietoksyczny

Mniejsze ewentualne szkody środowiskowe

Mniejsze koszty ewentualnej rekultywacji i oczyszczania po rozlaniu lub wycieku

Staje się integralnym elementem zakładowego programu ochrony środowiska

Znakomita nośność i zapobieganie zużyciu

Chroni elementy systemu przed zużyciem i zatarciem

Przedłuża trwałość urządzeń

Wyjątkowa ochrona przed korozją

Ogranicza korozję wewnętrznych elementów układu

Doskonała kompatybilność z wieloma metalami

Nie wchodzi w reakcje ze stalą ani stopami miedzi

Dobra kompatybilność z elastomerami

Działa dobrze z tymi samymi elastomerami, które są stosowane z konwencjonalnymi olejami mineralnymi. Nie ma potrzeby stosowania specjalnych uszczelek ani elastomerów

 

Zastosowania

     •  Układy hydrauliczne, w których rozlanie lub wyciek może spowodować szkody w środowisku

     • Układy, gdzie wymagany być może płyn łatwo biodegradowalny i praktycznie nietoksyczny

     • Układy przekładniowe wymagające oleju ISO VG 32 lub 46 o łagodnej charakterystyce przy naciskach ekstremalnych

     • Układy zawierające serwozawory

     • Układy hydrauliczne o temperaturze oleju od -18 do 82°C.

     • Urządzenia morskie i mobilne w obszarach o wrażliwym środowisku naturalnym

     • Układy obiegowe w łagodnych i umiarkowanych warunkach eksploatacyjnych

     • Przemysłowe układy hydrauliczne, z których wyciek lub rozlanie płynu może dostać się do kanalizacji zakładowej

     • Smarownice powietrzne i niektóre systemy ograniczonego generowania mgły olejowej

     • Układy pneumatyczno-hydrauliczne w obszarach o wrażliwym środowisku naturalnym

 

Mobil EAL 224H zaleca się do zastosowań, gdzie wymagane są:

     •  Charakterystyka przyjazna dla środowiska

     •  Dobra ochrona przed zużyciem

     •  Kompatybilność z komponentami systemu

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwość

Toksyczność dla organizmów wodnych, LL50, ppm, OECD 203 Mod

>5000

Biodegradowalność, konwersja CO2,%, EPA560 / 6-82-003

>70

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

294

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 600 obr./min. 30 min., 93 C, mm, ASTM D4172

0.35

Test FZG, etap awarii, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

36,78

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-34

Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298

0.921

Test zużycia Vickers 104C w 66 C, mg, D2882

10

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

212

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: