Mobil Polyrex EM

Smar do łożysk silników elektrycznych

Najwyższej jakości smary Mobil Polyrex™ EM przeznaczonesą ne są do zastosowania w łożyskach silników elektrycznych. Zaawansowany chemicznie skład zagęszczacza oraz opracowane przez firmę metody produkcji zapewniają lepsze funkcjonowanie łożysk i przedłużają okres użyteczności silników elektrycznych.

 

Zalety

Smary Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 posiadają następujące właściwości i zalety:

Właściwości Zalety
Wyjątkowo długi okres użyteczności smaru Wyjątkowo długi okres użyteczności, wysokotemperaturowe smarowanie łożysk kulkowych i wałeczkowych, szczególnie w urządzeniach trwale uszczelnionych
Zaawansowany chemicznie zagęszczacz na bazie polimocznika Zwiększona trwałość w porównaniu z konwencjonalnymi smarami polimocznikowymi w warunkach działania sił poprzecznych
Doskonała odporność na korozję Mobil Polyrex EM i Mobil Polyrex EM 103 zapewniają ochronę przed rdzą i korozją.Mobil Polyrex EM w przeciwieństwie do Polyrex EM 103 zapewnia również dodatkową ochronę w środowisku lekko słonej wody.
Niski poziom hałasu Mobil Polyrex EM nadaje się również do smarowania łożysk kulkowych w urządzeniach wrażliwych na hałas.

 

Zastosowanie

Smary Mobil Polyrex EM zaleca wielu najważniejszych producentów łożysk i silników elektrycznych do długotrwałego smarowania łożysk kulkowych i wałeczkowych silników elektrycznych  

Smary Mobil Polyrex EM są kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak również z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie polimocznika  przeznaczonych do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to określone w ASTM D 6185.  Dokładniejsze informacje dotyczące kompatybilności smarów można uzyskać od przedstawicieli firmy Mobil. 

Środki smarownicze Mobil Polyrex EM zalecane są przez wielu producentów łożysk i silników elektrycznych. Podstawowe zastosowania to: 

  • łożyska w silnikach elektrycznych
  • łożyska fin-fan
  • łożyska w pompach pracujących w wysokich temperaturach
  • fabrycznie zamontowane, trwale uszczelnione łożyska
  • łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w wysokich temperaturach, gdzie wymagany jest niski stopień separacji oleju
  • Mobil Polyrex EM dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych pracujących w środowisku o dużej czułości na hałas

 

Specyfikacje 

Mobil Polyrex EMspełnia lub przewyższa następujące wymagania: Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
DIN 51825: (2004-06) K2P-20

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Polyrex EM Mobil Polyrex EM 103
Klasa konsystencji NLGI 2 3
Kolor niebieski niebieski
Lepkość ol. bazowego, ASTM D 445
[cSt] w 40°C 115 115
[cSt] w 100°C 12,2 12,2
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 95 95
Penetracja, ASTM D 217 po ugniataniu, 60 uderzeń, mm/10 285 250
Zmiana penetracji po 100,000 uderzeń, ASTM D 217, mm/10 40 40
Temp kroplenia, ASTM D 2265, °C 260 270
Wydzielanie oleju, ASTM D 1742, % 0,5 0,1
Okres użyteczności w wysokich temperaturach, ASTM D 3336, godz. przy 177°C 750+ 750+
Badanie ścieralności na aparacie 4-kulowym, ASTM D 2266, przy 40 kg, 1200 rpm,75°C, 1 godz, mm 0,41 0,6
Moment obrotowy w niskich temperaturach, ASTM D 1478, g-cm przy -29°C
Rozruch 7500 9300
Bieg 800 1000
Stopień korozji, metoda EMCOR, 10% syntetycznej wody morskiej ASTM D 6138 (przyg. wg ASTM D 665B) 0,1 (brak rdzy) -
Ochrona przed rdzą, ASTM D 1743, woda destylowana spełnia spełnia
Korozja na miedzi, ASTM D 4048 1A 1A
Wymywanie wodą, ASTM D 1264, % 1,9 0,8

 

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx