Mobil Pyrotec HFC 46

Trudnopalny płyn hydrauliczny

Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil Pyrotec HFC 46 wykorzystuje technologię płynów hydraulicznych na bazie wodno-glikolowej o podwyższonej ognioodporności przy jednoczesnej ochronie sprzętu w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Jest on zaprojektowany w szczególności do zastosowań w układach hydraulicznych z hydraulicznymi pompami łopatkowymi, zębatymi oraz tłokowymi, stosowanymi np. w produkcji stali, aluminium oraz w odlewnictwie. Odznacza się dużą odpornością na ścinanie, oferując jednocześnie podwyższoną odporność na korozję i kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zapewniając doskonałe smarowanie pompy, co może wpłynąć na przedłużenie okresu żywotności sprzętu.

Własności i zalety

Mobil Pyrotec HFC 46 oferuje następujące korzyści:

  • Odporność na zaprószenie ognia
  • Wyjątkowa ochrona przeciwzużyciowa pozwalająca wydłużyć żywotność części
  • Długa trwałość płynu ze względu na wysoką odporność na utlenianie
  • Posiada dopuszczenie FM jako przemysłowy płyn ognioodporny

Zastosowania

Mobil Pyrotec HFC 46 jest zalecany do stosowania w:

- Układach hydraulicznych z hydraulicznymi pompami łopatkowymi, zębatymi oraz tłokowymi

- Układach hydraulicznych i systemach cyrkulacji oleju działających w warunkach zagrożenia pożarem.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

FM Global Approvals Class 6930

ISO L-HFC (ISO 12922:2020)

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Pyrotec HFC 46  
Lepkość kin., ASTM D 445, cSt w temp. 40ºC 46,0
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270 195
Temp. płynięcia, ºC, ASTM D 97 (maks.) -50,0
Korozja na miedzi, 24 godz. @ 50ºC ISO 2160 1B
Kolor czerwony

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx