Mobil Pyrotec HFC 46

Trudnopalny płyn hydrauliczny

Mobil Pyrotec HFC 46 wykorzystuje technologię płynów hydraulicznych na bazie wodno-glikolowej o podwyższonej ognioodporności przy jednoczesnej ochronie sprzętu w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Jest on zaprojektowany w szczególności do zastosowań w układach hydraulicznych z hydraulicznymi pompami łopatkowymi, zębatymi oraz tłokowymi, stosowanymi np. w produkcji stali, aluminium oraz w odlewnictwie. Odznacza się dużą odpornością na ścinanie, oferując jednocześnie podwyższoną odporność na korozję i kompatybilność z materiałami uszczelniającymi, zapewniając doskonałe smarowanie pompy, co może wpłynąć na przedłużenie okresu żywotności sprzętu.

 

Własności i zalety

Mobil Pyrotec HFC 46 oferuje następujące korzyści:

  • Odporność na zaprószenie ognia
  • Wyjątkowa ochrona przeciwzużyciowa pozwalająca wydłużyć żywotność części
  • Długa trwałość płynu ze względu na wysoką odporność na utlenianie
  • Posiada dopuszczenie FM jako przemysłowy płyn ognioodporny

 

Zastosowania

Mobil Pyrotec HFC 46 jest zalecany do stosowania w:

- Układach hydraulicznych z hydraulicznymi pompami łopatkowymi, zębatymi oraz tłokowymi

- Układach hydraulicznych i systemach cyrkulacji oleju działających w warunkach zagrożenia pożarem.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Pyrotec HFC 46 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)X
FM Global Standard 6930X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Pyrotec HFC 46 
Lepkość kin., ASTM D 445, cSt w temp. 40ºC46,0
Wskaźnik lepkości, ASTM D2270195
Temp. płynięcia, ºC, ASTM D 97 (maks.)-50,0
Korozja na miedzi, 24 godz. @ 50ºC ISO 21601B
Kolorczerwony

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty Charakterystyki Bezpieczeństwa można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone.Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.