Mobil Rarus SHC 1025

Olej do sprężarek powietrza

Mobil Rarus SHC 1025

Oleje Mobil Rarus SHC™ 1020 to seria wysokiej jakości olejów przeznaczonych głównie do smarowania wysokoobciążonych śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza. Są one szczególnie przydatne w ciężkich warunkach eksploatacyjnych, w których nie sprawdzają się produkty oparte na olejach mineralnych, jak np. w warunkach wysokich temperatur końcowych sprężania, lub tam, gdzie pożądane są dłuższe okresy wymian oleju. Zawierają one specjalne syntetyczne, bezwoskowe oleje węglowodorowe i zaawansowany technologicznie pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniajace wyjątkową odporność na utlenianie i degradację termiczną, czego nie mogą zapewnić oleje do sprężarek powietrza oparte na mineralnych olejach bazowych. Zapewniają też znakomitą ochronę sprzętu i niezawodność działania sprężarek pracujących w warunkach, w których inne oleje do sprężarek powietrza nie spełniają oczekiwań. Seria olejów Mobil Rarus SHC 1020 zapewnia wyśmienitą ochronę przeciwzużyciową oraz wyjątkową odporność na utlenianie i degradację termiczną, znacznie przewyższającą posiadane przez oleje mineralne. Unikalna formuła tych olejów zapewnia możliwość obniżenia kosztów obsługi poprzez zminimalizowanie problemów ze sprzętem oraz zmniejszenie osadów na zaworach. Wysoki wskaźnik lepkości zapewnia skuteczne smarowanie w wysokich temperaturach.

Oleje serii Mobil Rarus SHC 1020 znacznie zmniejszają zagrożenie pożarami i wybuchami, w porównaniu do produktów opartych na olejach mineralnych. Zapewniają one praktycznie brak tworzenia się osadów oraz wyższe temperatury zapłonu, wpływając pozytywnie zarówno na skuteczność jak i bezpieczeństwo użytkowania. Ich wyjątkowe właściwości oddzielania wody redukują problemy z koalescentami tworzącymi emulsje i filtrami, dzięki czemu zmniejsza się konieczność częstych zabiegów obsługowych.

 

Własności i zalety

Stosowanie olejów serii Mobil Rarus SHC 1020 przyczynia się do zwiększenia czystości sprężarek i zmniejszenia osadów w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, co wydłuża okresy pomiędzy przeglądami. Właściwa im wyjątkowa stabilność oksydacyjna oraz stabilność termiczna pozwala na bezpieczne przedłużenie żywotności, ograniczając jednocześnie tworzenie się szlamów i osadów. Oleje te oferują wyjątkowo skuteczną ochronę przed zużyciem i korozją, co przyczynia się do wydłużenia żywotności sprzętu i usprawnia jego działanie

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Wysokiej jakości syntetyczne oleje bazoweDziałanie w szerokim zakresie temperatur
Znacznie szersze możliwości działania w porównaniu do olejów mineralnych
Większe bezpieczeństwo
Przedłużony okres  eksploatacji
Wyjątkowa stabilność oksydacyjna i termiczna Redukcja osadów koksowych
Przedłużona trwałość oleju
Dłuższa żywotność filtra
Niższe koszty konserwacji
Wysoka odporność na obciążeniaZmniejszone zużycie łożysk i przekładni
Doskonałe własności oddzielania wodyZmniejszona interakcja z dalszymi komponentami sprzętu
Zmniejszone tworzenie się szlamów w skrzyni korbowej i liniach wylotowych
Zmniejszone blokowanie filtrów, chłodnic międzystopniowych i końcowych
Zmniejszony podatność do tworzenia emulsji
Skuteczne zabezpieczenie przed rdzą i korozjąLepsza ochrona wewnętrznych komponentów sprężarek

Zastosowania

Oleje serii Mobil Rarus SHC 1020 są przeznaczone głównie do smarowania śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza. Są one szczególnie skuteczne w przypadku ciągłej pracy w wysokiej temperaturze przy temperaturach wylotu do 200° C. Oleje serii Rarus SHC 1020 zalecane są do jednostek charakteryzujących się zwiększoną wydajnością, słabym działaniem zaworów, lub tworzeniem się osadów. Są one kompatybilne z wszystkimi metalami wykorzystywanymi przy budowie sprężarek oraz z olejami do sprężarek powietrza opartymi na olejach mineralnych, jednak domieszka innych olejów może obniżyć ich efektywność.

Oleje serii Mobil Rarus SHC 1020 nie są zalecane do stosowania w sprężarkach powietrza będących częścią aparatów oddechowych i nie należy ich stosować w sprężarkach o temperaturze wylotu wyższej niż temperatura zapłonu produktu.

Następujące typy sprężarek wykazały wyśmienite działanie w połączeniu z olejami serii Mobil Rarus SHC 1020:

  • Rekomendowane głównie do śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza
  • Bardzo skuteczne w sprężarkach śrubowych z chłodzeniem za pomocą wtryskiwania oleju
  • Sprzęt działający w ciężkich warunkach
  • Urządzenia działające wielostopniowo, w których stosowanie wcześniej olejów mineralnych powodowało znaczną degradację oleju
  • Układy sprężarkowe z krytycznymi przekładniami i łożyskami
  • Sprężarki wykorzystywane w sprzęcie stacjonarnym jak i ruchomym

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Seria Mobil Rarus SHC 1020Mobil Rarus SHC 1024Mobil Rarus SHC 1025Mobil Rarus SHC 1026
Klasa lepkości ISO324668
Lepkość kin., ASTM D 445   
cSt w temp. 40ºC31,54466,6
cSt w temp. 100º C5,77,210,1
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270, min.127131136
Korozja na Cu, ASTM D 130, 24 godz. w temp. 100º C1B2A1B
Ochrona przed rdzą, Proc. A, ASTM D 665SpełniaSpełniaSpełnia
Temp. płynięcia, ASTM D 97, ºC, (maks.)-48-45-45
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92245246246
Ciężar właściwy w 15°C/15°C, ASTM D 12980,8460,8490,856

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.