Mobil SHC Gargoyle 80 POE

Oleje do sprężarek chłodniczych

Mobil SHC™ Gargoyle 80 POE to wysokiej jakości olej zaprojektowany specjalnie do smarowania sprężarek chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla (CO2, R-744) jako czynnik chłodniczy. Jego formulacja wykorzystuje nowatorską technologię poliestrową (POE), aby zapewnić wyjątkową smarowność, ochronę przed zużyciem oraz stabilność chemiczną i termiczną.

 

Jego mieszalność z czynnikiem chłodzącym CO2 oraz stabilne relacje pomiędzy lepkością/ temperaturą/ ciśnieniem, zapewniają odpowiednią grubość filmu olejowego nawet przy wysokich ciśnieniach roboczych i temperaturach występujących w sprężarkach  tłokowych wykorzystujących tę technologię chłodzenia.

 

Dzięki naturalnie wysokiemu i stabilnemu pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnikowi lepkości oraz płynności w niskich temperaturach może zapewnić dodatkowe korzyści pod względem wydajności w trudnych warunkach eksploatacyjnych, w tym lepszą szczelność wału i poprawę sprawności parownika.

 

Właściwości i zalety

• Grubszy film smarny w obecności czynnika chłodzącego przyczynia się do zapewnienia doskonałej szczelności wału, a tym samym zmniejszenia zmęczenia łożysk i nieplanowanych przestojów.

• Odpowiednia mieszalność oraz stosunek lepkości, ciśnienia i temperatura z dwutlenkiem węgla, przyczyniają się do zmniejszenia temperatury pracy oleju w skrzyni korbowej, co powoduje utrzymanie wysokiej lepkości w trakcie eksploatacji, a tym samym grubszego filmu olejowego, a więc lepszą smarowność oraz ochronę przed zużyciem.

• Dzięki doskonałej ochronie przed zużyciem możliwe jest wydłużenie trwałości sprężarki.

• Wysoki wskaźnik lepkości i doskonała płynność w niskich temperaturach przyczynia się do zwiększenia sprawności parownika.

• Niski współczynnik tarcia umożliwia poprawę sprawności systemu i zmniejszenie zużycia energii.

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Mobil SHC Gargoyle 80 POE jest produktem higroskopijnym i należy unikać kontaktu z  wilgocią podczas transportu. Kiedy nie jest używany, powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej niewielkich. Produktu tego nie należy przelewać do plastikowych pojemników, które mogą przepuszczać wilgoć.

 

Mobil SHC Gargoyle 80 POE zaleca się dla systemów chłodniczych, w których jako czynnik chłodniczy stosuje się dwutlenek węgla. Są to, m.in.:

     • Duże przemysłowe chłodnicze sprężarki tłokowe używane w przemyśle spożywczym do przygotowania i zamrażania żywności

     • Zastosowanie przemysłowe, np. zamrażanie żywności, magazynowe systemy chłodnicze

     • Zastosowania w chłodnictwie na statkach

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość Brookfielda w -30°C, mPa.s, ASTM D2983

23600

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

1,02

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

78

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-45

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

142

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym, C, ASTM D7094

285

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx