Mobil SHC Grease 460 WT

Wysokiej jakości syntetyczny smar do turbin wiatrowych

Grease 460 WT to wysokiej jakości smar opracowany specjalnie aby przekraczać rygorystyczne wymogi producentów turbin wiatrowych działających w ekstremalnych temperaturach . Wyjątkowe właściwości syntetycznych olejów bazowych zostały połączone z wysokiej jakości zagęszczaczem litowym.  Bezparafinowy charakter olejów syntetycznych i niski współczynnik trakcji gwarantują doskonałą pompowalność w niskich temperaturach oraz bardzo niski moment obrotowy przy rozruchu i eksploatacji. Zagęszczacz litowy przyczynia się do doskonałego przylegania, stabilności strukturalnej i odporności na wodę. Smar ten cechuje wysoki poziom stabilności, zaś jego skład został wzbogacony o zestaw dodatków uszlachetniających, zapewniających doskonałą ochronę przed zużyciem, rdzą i korozją, w niskich i wysokich temperaturach.TMMobil SHC

 

Grease 460 WT został opracowany w szczególności do smarowania przekładni zmiany położenia gondoli, mechanizmu regulacji kąta natarcia oraz głównych łożysk turbin wiatrowych i stał się pierwszym preferowanym produktem wielu producentów i dostawców komponentów dla turbin wiatrowych. Reputacja tego produktu oparta jest na jego wysokiej jakości i niezawodnym działaniu sprawdzonym w praktyce w ponad 10 000 turbin na całym świecie.TMMobil SHC

 

Właściwości i zalety

Oleje i smary marki Mobil SHC™ są znane i cenione na całym świecie ze względu na swoje nowatorstwo i wyjątkową jakość. Głównym czynnikiem w opracowywaniu produktów firmy ExxonMobil była ścisła współpraca z kluczowymi producentami sprzętu, których celem było zapewnienie optymalnego działania nowego asortymentu produktów przeznaczonych dla rynku nieustannie rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Współpraca z producentami sprzętu potwierdziła wyniki testów przeprowadzonych w naszych firmowych laboratoriach ukazując wyjątkowe działanie smaru Mobil SHC Grease 460 WT. W porównaniu do konwencjonalnych smarów, korzyści związane z użyciem tego syntetycznego smaru to między innymi przedłużona trwałość, lepsze zabezpieczenie przed powstawaniem fałszywych odcisków Brinella i dłuższa żywotność łożyska, możliwość zastosowania w szerokim zakresie temperatur oraz potencjalnie wyższa sprawność mechaniczna.

Mobil SHC Grease 460 WT zawiera w swoim składzie wyselekcjonowane syntetyczne oleje bazowe, które dzięki doskonałej odporności termicznej/odporności na utlenianie doskonale spisują się w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Zagęszczacz litowy, będący rezultatem najnowszych osiągnięć technologicznych oraz dodatki uszlachetniające optymalizują działanie smaru Mobil SHC Grease 460 WT, oferując następujące właściwości i korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonałe działanie w wysokich i niskich temperaturach w porównaniu do smarów konwencjonalnych

Praca w szerokim zakresie temperatur, doskonała ochrona w wysokich temperaturach oraz niskim momencie obrotowym, łatwy start w niskich temperaturach

Wyjątkowa stabilność temperaturowa i odporność na utlenianie w porównaniu z konwencjonalnymi smarami

Dłuższy okres eksploatacji oraz dłuższe przerwy pomiędzy wymianą smaru oraz większa żywotność łożysk

Znakomite zabezpieczenie przed zużyciem, rdzą i korozją

Ograniczenie przestojów i kosztów serwisowania

Bardzo dobra pompowalność

Niezawodność przy smarowaniu łożysk za pomocą scentralizowanego systemu smarowania lub dozowników smaru

Doskonała stabilność strukturalna w obecności wody

Działanie smaru nie ulega zmianie nawet w niesprzyjającym środowisku wodnym

Niski współczynnik tarcia

Syntetyczny skład zapewnia potencjalną korzyść w postaci wydłużonej trwałości mechanicznej oraz ograniczenia kosztów energii w porównaniu z konwencjonalnymi smarami

 

Zastosowania

Mobil SHC Grease 460 WT to smar klasy NLGI 1.5, przeznaczony do pracy w warunkach ekstremalnego obciążenia, w którym zastosowano syntetyczny olej bazowy ISO VG 460 zalecany do turbin wiatrowych. Smar ten umożliwia doskonałą ochronę łożysk w warunkach wysokiego obciążenia przy niskich lub średnich prędkościach i tam, gdzie odporność na wodę jest czynnikiem krytycznym. Mobil SHC Grease 460 WT spełnia większość norm przemysłowych producentów i dostawców komponentów dla turbin wiatrowych; produkt ten udowodnił wysokiej klasy działanie w takich zastosowaniach jak przekładnie zmiany położenia gondoli, mechanizm regulacji kąta natarcia łopat wirnika oraz główne łożyska smarowane bądź ręcznie bądź za pośrednictwem zcentralizowanych systemów smarnych lub dozowników smaru. Zalecany zakres temperatur pracy od -30º C do 150ºC.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825:2004-06 - KP HC 1-2 N -30

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Klasa lepkości

1.5

Typ zagęszczacza

Kompleks litowy

Lepkość oleju bazowego w 40°C, [ mm2/s ], AMS 1697

460

Test na korozję; Łożyska; Stopień; ASTM D1743

Spełnia

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

255

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2596

250

Penetracja, 60 cykli, [0.1 mm], ASTM D217

305

Test SKF Emcor, Odp. na rdzę, Woda dest., ASTM D6138

0,0

Test Timken, Obciążenie, lb, ASTM D2509

55

Test na wymywanie wodą, ubytek w 79°C, %wag., ASTM D1264

10

Kolor

Czerwona

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: