Oleje Mobil SHC™ Serii Rarus to najwyższej jakości środki smarne do sprężarek powietrza przeznaczone przede wszystkim do smarowania śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza pracujących w trudnych warunkach. Szczególnie nadają się do zastosowań w trudnych warunkach, gdzie produkty na bazie oleju syntetycznego nie spełniają oczekiwań, takich jak praca przy wysokich końcowych temperaturach sprężania, lub tam, gdzie pożądane są dłuższe okresy pomiędzy wymianą oleju. Formulacja olejów Mobil SHC Serii Rarus umożliwia trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do najlepszych syntetycznych środków smarnych do sprężarek.

 

Własności i zalety

Wyjątkowo stabilna odporność na wysokie temperatury/ utlenianie pozwala na trzykrotne przedłużenie okresów pomiędzy wymianą oleju w porównaniu do wiodących syntetycznych olejów do sprężarek oraz na skrócenie przestojów konserwacyjnych.

•  Doskonała odporność na tworzenie się nagaru i wytrącanie osadów przyczynia się do utrzymania czystości i przedłużenia żywotności oleju do sprężarek.

•  Wysokowydajny syntetyczny olej bazowy o wysokim wskaźniku lepkości umożliwia zastosowania w szerokim zakresie temperatur oraz skuteczne smarowanie w wysokich temperaturach.

•  Wysoka nośność oleju chroni urządzenia i wydłuża ich żywotność, przyczynia się do zminimalizowania nieoczekiwanych przestojów i przedłużenia okresów pomiędzy ich serwisowaniem.

•  Wyjątkowa odporność na rdzewienie i korozję, bardzo dobre własności przeciwzużyciowe, odporność na emulgowanie i pienienie, dobre uwalnianie powietrza oraz kompatybilność z wieloma metalami.

•  Doskonałe oddzielanie wody przyczynia się do ograniczenia jej przenoszenia do następnych urządzeń i tworzenia się osadów w skrzyni korbowej i przewodach tłocznych, do zmniejszenia zatorów w filtrach koalescencyjnych i chłodnicach oraz zmniejszenia podatności na emulgowanie.

 

Zastosowania

     •  Oleje Mobil SHC Serii Rarus są przeznaczone przede wszystkim do śrubowych i łopatkowych sprężarek powietrza, są bardzo skuteczne w sprężarkach śrubowych chłodzonych wtryskiem oleju i sprężarkach, które w przeszłości wykazywały nadmierną degradację oleju, niską sprawność zaworów lub tworzenie się osadów.

     •  Są to oleje do sprężarek pracujących w trudnych warunkach, szczególnie skuteczne przy ciągłej pracy w wysokiej temperaturze, przy temperaturach tłoczenia do 200ºC.

     • Układy sprężarek z krytycznymi przekładniami i łożyskami

     •  Nie nadają się do sprężarek powietrza do oddychania.

     •  Są kompatybilne ze wszystkimi metalami stosowanymi w budowie sprężarek oraz z konwencjonalnymi olejami do sprężarek powietrza na bazie olejów mineralnych, choć ich zmieszanie z innymi olejami może zaszkodzić ich ogólnej wydajności.

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

Kolor

Pomarańczowy płyn

Pomarańczowy płyn

Pomarańczowy płyn

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, Ocena, ASTM D130

1B

1B

1B

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

204

197

192

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,6

7,1.

9,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30,6.

44,1.

65,3.

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-42

-45

-39

Test rdzewienia, syntetyczna woda morska, 24 godz. w 60 C, ASTM D665-PROB

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,878

0,868

0,865

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

123

122

129

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx