Seria Mobil Vacuoline™ 100 to bardzo wysokiej jakości oleje do układów obiegowych, przeznaczone przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych w układach zaprojektowanych do pełnego smarowania płynami, w szczególności narażonych na duże zanieczyszczenie wodą, np. łożysk wałków rezerwowych w walcowniach metali. W szczególności spełniają wymagania dotyczące łożysk walcowniczych, w tym zaawansowaną specyfikację Morgana „nadzwyczajnej odporności na emulgowanie” środków smarnych. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 składają się z wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków zapewniających wyjątkowe właściwości oddzielania wody, dobrą odporność na degradację termiczną i utlenianie oraz ochronę przed rdzą i korozją.

 

Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 są odporne na tworzenie się emulsji i szlamu. Dzięki temu mogą przyczyniać się do czyszczenia układów i filtrów. Również łatwo oddzielają się stałe zanieczyszczenia, co ułatwia czyszczenia poprzez wirowanie, filtrację lub osadzanie. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 charakteryzuje wysoki wskaźnik lepkości i dobra odporność na emulgowania, którą utrzymują w warunkach silnego zanieczyszczenia wodą i zaleca się je do układów z obiegiem zarówno z pojedynczym, jak i podwójnym, zbiornikiem.

 

Oleje Mobil Vacuoline 100 są wybierane przez operatorów walcowni na całym świecie. Z pewnością zalecają je główni producenci urządzeń, w tym Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

 

Właściwości i zalety

Gama produktów Mobil Vacuoline jest dobrze znana i wysoko ceniona na całym świecie ze względu na ich wyjątkową jakość i globalne wsparcie techniczne, które stoi za tą marką. Wyjątkowa jakość olejów Mobil Vacuoline 100 sprawiła, że wybierają je użytkownicy w walcowniach na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń zdobytych z bliskiej współpracy z głównymi producentami urządzeń walcowniczych, w tym z Morgan Construction w Stanach Zjednoczonych, oleje Vacuoline spełniają potrzeby ich zmieniających się konstrukcji i zastosowań.

 

Dzięki tej współpracy dla olejów serii Mobil Vacuoline 100 opracowano formulację opartą na wysokiej jakości olejach bazowych wraz ze specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją oraz doskonałą odporność na emulgowanie, co skutkuje niezrównaną ochroną i niezawodną pracą urządzeń oraz długa trwałością eksploatacyjną oleju. Poniżej przedstawiono przegląd cech, zalet i potencjalnych korzyści ze stosowania tego produktu:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Znakomita odporność na emulgowanie

Łatwe oddzielanie od wody i zanieczyszczeń przez cały okres eksploatacji oleju zapewnia bezproblemową eksploatację i zmniejszenie przestojów

Dobra odporność na degradację skutkiem utleniania

Wydłużona trwałość eksploatacyjna oleju i niższe koszty jego wymiany

Większa czystość układów i filtrów oraz niższe koszty konserwacji

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zwiększona ochrona i trwałość eksploatacyjna urządzeń

 

Zastosowania

Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 zaleca się i używa prawie wyłącznie do zastosowań walcowniczych. Oleje te nadają się do:

     •  Łożysk rezerwowych wałków walcowni, w szczególności układów łożysk, w których stosuje się zbiornik pojedynczy lub podwójny

     •  Inne systemy łożysk w pełni smarowanych płynem i podobne zastosowania w innych branżach, szczególnie tam, gdzie łożyska są narażone na silne zanieczyszczenie wodą

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

128

133

137

146

148

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

X

 

Primetals Technologies Morgoil® Advanced Lubricant Specification Rev 2.5a

X

X

X

X

X

Primetals Technologies Morgoil® Standard Lubricant Specification Rev 1.1

X

X

X

X

X

SMS Group X-Roll® Oil Bearing- Advanced Lubricant Specification (SN 180-4)

X

X

X

X

X

SMS Group X-Roll® Oil Bearing- Standard Lubricant Specification (SN 180-3)

X

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

128

133

137

146

148

Klasa lepkości

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Korozja na miedzi, 3 godz., 100°C, [ocena], ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Deemulgacja, emulsja, 52 C, oleje bez dodatków EP, ml, ASTM D2711 (mod)

 

 

 

 

40

Deemulgacja, zaw. wolnej wody, 52 C (125 F), oleje bez dodatków EP, ml, ASTM D2711 (mod)

40

36

39

41

 

Gęstość w 15°C, [kg/l], ASTM D4052

0,89

0,89

0.9

0.9

0,91

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 82°C, [min], ASTM D1401

15

20

25

30

35

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

280

288

286

296

318

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

460

680

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx