Mobilgrease MB 2 jest uniwersalnym smarem na bazie mydła litowego polecanym do samochodów ciężarowych i osobowych.Oparty jest na mineralnym oleju bazowym o lepkości zbliżonej do 180 cSt..Charakteryzuje się doskonałą odpornością na utlenianie i na wymywanie wodą.Znakomicie chroni też przed korozją i posiada dobre właściwości niskotemperaturowe.

Mobilgrease MB 2 spełnia wymagania specyfikacji Mercedes Benz 267.

Mobilgrease MB 2 jest kompatybilny z materiałami uszczelnień takimi jak NBR, ACM i FKM, w temperaturach pracy przewidzianych dla tego typu uszczelnień.

 

Własności i zalety

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Uniwersalny smar dla transportu samochodowegoMożliwość racjonalizacji używanych produktów
Przedłużona trwałośćMniejsze koszty eksploatacyjne ze względu na redukcję kosztów konserwacji i oszczędne stosowanie 
Stabilność termiczna i właściwości przeciwutleniająceNiezawodność sprzętu i mniejsza liczba nieplanowanych przestojów
Znakomite zabezpieczenie przed rdzą i korozją i odporność na wymywanie wodąWzmocniona ochrona sprzętu i odpowiednie smarowanie nawet w obecności wody
Dobra pompowalność w  centralnych układach smarowania przy niskich temperaturachOptymalna niezawodność
Dobra stabilność mechaniczna w warunkach podwyższonego ścinaniaWydłużone okresy międzyobsługowe

 

Zastosowania

Mobilgrease MB 2 jest uniwersalnym smarem dla transportu samochodowego.Może być używany jako jeden smar do wielu zastosowań we flotach samochodów, maszynach rolniczych i budowlanych, gdzie wymagany jest smar ze specyfikacją MB 267. Mobilgrease MB 2 może być też używany w zastosowaniach przemysłowych, w których dopuszczone jest stosowanie smaru bez dodatków EP.Współczynnik obrotów tego smaru wynosi w przybliżeniu 200.000 DmN.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobilgrease MB 2 spełnia i przekracza następujące normy przemysłowe: 
DIN 51825: (2004-06)KP2K-30

 

Mobilgrease MB 2 posiada dopuszczenia nastepujacych producentów: 
MB-Approval 267.0X
MAN 283 Li-P 2X

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobilgrease MB 2 
Klasa konsystencji NLGI2
Lepkość oleju bazowego, ASTM D 445, cSt w 40°C180
Rodzaj zagęszczaczaMydło litowe
BarwaBrązowa
Penetracja robocza×60, 25ºC, ASTM D 217 
Temp kroplenia, °C, ASTM D 2265›190
Aparat 4-kulowy, obciążenie zespawania, N, DIN 51350-42600
Wydzielanie oleju (168 godz. w 40C), % masy, DIN 518176.5
Ochrona przeciwkorozyjna, Test Emcor, ISO 110070
Test płynięcia, w -30°C, hPa, DIN 51805‹1400

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS).  Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony.  Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.