Mobilgrease MB 2

Mobilgrease MB 2 do smar plastyczny zagęszczany litem do wielu zastosowań w samochodach komercyjnych i osobowych. Jest wytwarzany na bazie oleju mineralnego o lepkości zbliżonej do 180 cSt. Produkt ma doskonałą stabilność utleniania i bardzo dobrą wodoodporność. Zapewnia również doskonałą ochronę antykorozyjną i dobre właściwości przepływu nawet w niskich temperaturach.

Mobilgrease MB 2 jest zgodny z Mercedes Benz (strona 267).

Mobilgrease MB 2 jest odpowiedni do uszczelek wykonanych z NBR, ACM i FKM, o ile są one przystosowane do temperatur roboczych.

Właściwości i zalety

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Można używać w wielu różnych zastosowaniach motoryzacyjnych

Potencjał do racjonalizacji produktów

Długi okres eksploatacji

Mniejsze koszty operacyjne ze względu na niższe koszty konserwacji i ekonomiczne wykorzystanie

Dobra stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Niezawodność i dyspozycyjność sprzętu

Doskonała ochrona przed korozją i rdzewieniem oraz odporność na wymywanie wodą

Lepsza ochrona sprzętu i dobre smarowanie nawet przy obecności wody

Dobra pompowalność w układach centralnych w niskich temperaturach

Optymalna niezawodność

Dobra stabilność mechaniczna nawet przy wysokim współczynniku ścierania

Dłuższe okresy serwisowe

Zastosowania

Mobilgrease MB 2 można używać w wielu zastosowaniach w motoryzacji. Może być wykorzystywany jako pojedynczy uniwersalny smar plastyczny we flotach, sprzęcie rolniczym i budowlanym, gdzie zalecane są specyfikacje MB (strona 267). Mobilgrease MB 2 można używać również w niektórych zastosowaniach przemysłowych, gdzie odpowiedni jest smar plastyczny inny niż EP. Produkt ma wydajność obrotową łożyska około 200 000 DmN.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

MAN 283 Li-P 2

MB-Approval 267.0

DTFR 33B120

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51825:2004-06 – KP 2 K -30

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

2

Rodzaj zagęszczacza

Litowy

Lepkość oleju bazowego w smarach w 40°C, [mm2/s], AMS 1697

180

Kolor, Wygląd

BRĄZOWA

Temperatura kroplenia, [°C], ASTM D2265

>190

Badanie zużycia czterokulowe, obciążenie zespawania, N, DIN 51350-4

2600

Oddzielanie oleju, 168 godz. w 40 C, % wagi, IP 51817

6.5

Ciśnienie przepływu w temp. –30C, mbar, DIN 51805

<1400

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx